Oudgrieks/Blok 1/1-Antwoorden oefeningen

Uit Wikibooks

Antwoorden oefening 1[bewerken]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in en vertaal daarna de hele zin - antwoorden
1) ἡ Ἀττική ἐστίν εἰς τήν Ἡλλάδα. Attica is(1) in Griekenland.
2) οἱ ἄνθρωποι βαίνουσιν εἰς τὸ πλοῖον. De mannen gaan in het schip.(2)
3) τοὺς ναύτας βλέπει ὁ ἄνθρωπος. De man ziet de matrozen.
4) τὰ πλοῖα εἰσί κατά τὴν θάλατταν. De schepen zijn op de zee.
5) τὰ πλοῖα λύουσιν οἱ ναύται. De matrozen maken de schepen los.
6) ὁ ναύτης βαίνει πρός τὸ πλοῖον καί τὸ πλοῖον ἀποπλεῖ. De matroos gaat naar het schip en het schip vaart weg.
7) ὁ ἄνθρωπος οὐ βλέπει τὸ πλοῖον. De man ziet het schip niet.
8) ἡ χώρα οὐκ ἐστίν ἡ Ἀττική ἀλλά ἡ Βοιωτία. De streek is niet Attika maar Boeotië.
9) οἱ ναύται τὸ πλοῖον ἔχουσι(ν). De matrozen hebben het schip.
10) τὰ πλοῖα πρός τὴν θάλατταν οὐ βαίνουσι(ν). De schepen gaan niet naar de zee.

(1)is kan binnen deze context mooier vertaald worden met ligt. (2)Ook goed: de mannen gaan het schip in.

Antwoorden oefening 2[bewerken]

Vul de juiste uitgang of de juiste vorm van het lidwoord in - antwoorden
1) τάς Ἀθῆνας 11) Ἀττική
2) τὸ πλοῖον 12) τὸν ἄνθρωπον
3) τήν Ἀττικήν 13) θάλαττα
4) ὁ ναύτης 14) οἱ ναύται
5) αἱ θάλατται 15) τὰ πλοῖα
6) τοὺς ἄνθρωπους 16) αἱ Ἀθῆναι
7) τὰς χώρας 17) χώρα
8) τὸν ναύτην 18) ἄνθρωπος
9) οἱ ἄνθρωποι 19) τὴν θάλατταν
10) τὴν χώραν 20) τοὺς ναύτας

Antwoorden opdracht 3[bewerken]

Noem geslacht, getal en naamval (met andere woorden, determineer) de volgende woordgroepen - antwoorden
1) αἱ χώραι vrouwelijk, meervoud, nominativus
2) τὴν χώραν vrouwelijk, enkelvoud, accusativus
3) τὰς θάλαττας vrouwelijk, meervoud, accusativus
4) τοὺς ἄνθρωπους mannelijk, meervoud, accusativus
5) τὰ πλοῖα onzijdig, meervoud, nominativus/accusativus
6) οἱ ναύται mannelijk, meervoud, nominativus
7) τὸν ναύτην mannelijk, enkelvoud, accusativus
8) ὁ ἄνθρωπος mannelijk, enkelvoud, nominativus
9) ἡ Ἀττική vrouwelijk, enkelvoud, nominativus
10) τὸ πλοῖον onzijdig, enkelvoud, nominativus/accusativus


← Blok 1/Les 1/Tekst in vertaling || Blok 1/Les 1/Antwoorden oefeningen || Blok 1/Les 2/Tekst →
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.