Naar inhoud springen

Opfriscursus literatuur/Literatuur versus lectuur

Uit Wikibooks

Literatuur wordt in het algemeen - samen met bijv. muziek, schilderen en architectuur - tot de kunst gerekend, maar lectuur niet. De grens tussen wat "literatuur" en wat "lectuur" genoemd mag worden, is ook niet gemakkelijk te bepalen of eenduidig. Beide zijn in ieder geval bedoeld om te worden gelezen. Over het algemeen kan verder het volgende gezegd worden:

  1. Bij lectuur ligt de nadruk minder op de vorm dan bij literatuur, terwijl de taal bij lectuur minder diepgaand is, er meer clichés worden gebruikt en er geen sprake is van een ingewikkeld verhaal met een goed uitgewerkte plot.
  2. Lectuur kan meer dan literatuur worden gezien als een "consumptiegoed" dat bedoeld is om de lezer gedurende korte tijd te vermaken, terwijl literatuur bij uitstek bedoeld is om bij de lezer een bepaalde indruk achter te laten die ook op de langere termijn beklijft.
  3. Bij een werk dat tot de lectuur wordt gerekend ligt de nadruk eerderop de verrichte handelingen dan op de personen die deze handelingen verrichten, terwijl het bij een literair werk net andersom is.
  4. Een literair werk heeft vaak tot doel de lezer een bepaalde mening voor te houden en/of bepaalde denkbeelden te ontmaskeren, terwijl het primaire doel van lectuur is de lezer te doen ontspannen en hem de werkelijkheid even te laten ontvluchten.
  5. Werken die tot de literatuur worden gerekend kenmerken zich vaak door een "dubbele bodem" (meer in het bijzonder is dit kenmerkend voor literatuur uit het postmodernisme). Iets anders gezegd, het geschrevene heeft een diepere bedoeling.

Het onderscheid literatuur/lectuur blijft echter vrij subjectief per individueel werk. Wat de een als typische lectuur beschouwt, ziet de ander soms eerder als literatuur. Dit geldt bijv. voor bepaalde soorten strips.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.