Nieuwgrieks/Vervoeging 1A

Uit Wikibooks

Standaardvervoeging[bewerken]

In volgende tabellen vind je een overzicht van de onvoltooide en momentane tijden. De voltooide tijden zijn steeds regelmatig en vind je onder het voltooide aspect.


γράφω   schrijven onvoltooid aspect actief
Tegenw. tijd Imperfectum Toek. tijd 1 / Aanv. wijs 1 Gebiedende wijs 1
1ste pers. Enk. γράφω έγραφα γράφω
2de pers. Enk. γράφεις έγραφες γράφεις γράφε
3de pers. Enk. γράφει έγραφε γράφει
1ste pers. Mv. γράφουμε γράφαμε γράφουμε
2de pers. Mv. γράφετε γράφατε γράφετε γράφετε
3de pers. Mv. γράφουν έγραφαν γράφουν


γράφω   schrijven momentaan aspect actief
Aorist Toek. tijd 2 / Aanv. wijs 2 Gebiedende wijs 2
1ste pers. Enk. έγραψα γράψω
2de pers. Enk. έγραψες γράψεις γράψε
3de pers. Enk. έγραψε γράψει
1ste pers. Mv. γράψαμε γράψουμε
2de pers. Mv. γράψατε γράψετε γράψτε
3de pers. Mv. έγραψαν γράψουν


γράφω   schrijven onvoltooid aspect medio-passief
Tegenw. tijd Imperfectum Toek. tijd 1 / Aanv. wijs 1 Gebiedende wijs 1
1ste pers. Enk. γράφομαι γραφόμουν γράφομαι
2de pers. Enk. γράφεσαι γραφόσουν γράφεσαι (γράφου)
3de pers. Enk. γράφεται γραφόταν γράφεται
1ste pers. Mv. γραφόμαστε γραφόμαστε γραφόμαστε
2de pers. Mv. γράφεστε γραφόσαστε γράφεστε (γράφεστε)
3de pers. Mv. γράφονται γράφονταν γράφονται


γράφω   schrijven momentaan aspect medio-passief
Aorist Toek. tijd 2 / Aanv. wijs 2 Gebiedende wijs 2
1ste pers. Enk. γράφτηκα γραφτώ
2de pers. Enk. γράφτηκες γραφτείς γράψου
3de pers. Enk. γράφτηκε γραφτεί
1ste pers. Mv. γραφτήκαμε γραφτούμε
2de pers. Mv. γραφτήκατε γραφτείτε γραφτείτε
3de pers. Mv. γράφτηκαν γραφτούν


onvoltooid deelwoord: γράφοντας

voltooid deelwoord: γραμμένος


Onregelmatige stammen[bewerken]

Hier bekijken we de werkwoorden die enkel een onregelmatige tweede of derde stam hebben. De werkwoorden met meerdere onregelmatigheden vind je onder onregelmatige werkwoorden.

Bepaalde groepen volgen niet de standaardregeltjes voor de tweede stam, maar verder zijn ze wel regelmatig, je vindt ze op de pagina Lastige aoriststammen.


basisvorm tweede stam derde stam voltooid deelwoord betekenis opmerkingen
αγγέλλω αγγειλ- αγγελθ- αγγελμένος melden
αίρω ηρ- αρθ- ηρμένος optillen tt2: θα άρω, impf.: ήρα
αμαρτάνω (-αίνω) αμαρτ-  — ημαρτημένος zondigen
ανήκω  —  —  — toebehoren imperfectum: ανήκα
απάγω απηγαγ-  —  — ontvoeren
απελαύνω απελασ- απηλαθ-  — deporteren
αρέσω αρεσ-  —  — behagen, bevallen
αρταίνω αρτυσ- αρτυθ- αρτυ(σ)μένος kruiden
αυξάνω (-αίνω) αυξησ- αυξηθ- αυξημένος toenemen
αφήνω αφησ-  /  αφηκ- αφεθ- αφημένος laten
βάζω  /  βάνω βαλ- βαλθ- βαλμένος leggen, dragen, zetten
βάλλω βαλ- βληθ-  /  εβληθ- βεβλημένος werpen εβληθ-: oude aorist
βαρύνω βαρυν- (ε)βαρυνθ- βεβαρημένος doorwegen εβαρυνθ-: oude aorist
βγάζω βγαλ- βγαλθ- βγαλμένος uitkleden, verwijderen
βολοδέρνω βολόδειρα-  —  — ploegen, zwoegen
βρέχω βρεξ- βραχ- βρε(γ)μένος nat maken (regenen)
βυζαίνω βυζαξ- βυζαχτ- βυζαγμένος zuigen, zogen
γδέρνω γδαρ- γδαρθ- γδαρμένος villen, krabben
γέρνω γειρ-  — γερμένος neerbuigen
δέρνω δειρ- δαρθ- δαρμένος slaan
διδάσκω διδαξ- διδαχτ- διδαγμένος onderwijzen
δίνω  /  δίδω δωσ- δoθ-  /  εδoθ- δοσμένος geven εδoθ-: oude aorist
εισάγω εισηγαγ- εισηχτ- εισαγόμενος* inleiden *medio-passief onv.deelw.
ερεθίζω ερεθισ- ερεθιστηκα- ερεθισμένος aansteken
εφευρίσκω εφευρα- εφευρεθ- εφευρεμένος uitvinden
θέλω θελησ-  —  — willen imperfectum: ήθελα
θέτω θεσ- τεθ-  — zetten oude aorist
κάνω καν-  — καμωμένος doen, maken
κερδίζω κερδισ- κερδηθ- κερδισμένος winnen
κλίνω κλιν- κλιθ- κεκλιμένος leunen
κρίνω κριν- κριθ- κεκριμένος oordelen
λαμβάνω (-αίνω) λαβ- ληφθ- ειλημμένος aanvaarden
λανθάνω λαθ-  — λανθασμένος sluimeren oude aorist
λαχαίνω λαχ-  —  — aantreffen
μαζώνω μαζωξ- μαζωχτ- μαζωμένος verzamelen
μαθαίνω μαθ- μαθευτ- μαθημένος leren
μένω μειν-  —  — blijven
μολύνω μολυν- μολυνθ- μολυσμένος besmetten
ξαίνω ξαν- ξαστ- ξασμένος vlechten, kaarden
ξέρω  —  —  — weten imperfectum: ήξερα
ξέχνω ξεχασ- ξεχαστ- ξεχασμένος vergeten
παθαίνω παθ-  —  — lijden
παριστάνω παρεστησ- παρεσταθ-  — voorstellen, inbeelden oude aorist
πέφτω πεσ-  — πεσμένος vallen
πλένω πλυν- πλυθ- πλυμένος wassen
πλήττω πληξ- πληγ-  — raken, verwonden
πνίγω πνιξ- πνιγ- πνιγμένος stikken, verdrinken
ποικίλλω ποικιλ-  — ποικιλμένος variëren
πράττω πραψ- πραχθ- πεπραγμένος uitvoeren, doen oude aorist
σείω σεισ- σειστ-  — schudden
σέρνω  /  σύρω συρ- συρθ- συρμένος trekken, slepen
σπέρνω σπειρ- σπαρθ- σπαρμένος zaaien
σπεύδω σπευσ-  — εσπευσμένος haasten, spoeden
στέλνω στειλ- σταλθ- σταλμένος zenden
στηρίζω στηριψ- στηριχτ- στηριγμένος steunen
στρέφω στρεψ- στραφ- στραμμένος draaien, keren
σφάλλω σφαλ-  — εσφαλμένος zich vergissen
τείνω τειν- ταθ- τεταμένος uitrekken oude aorist
τέμνω τεμν- ετμηθ- τετμημένος doorsnijden oude aorist
τρέμω τρεμ-  —  — bibberen
τρέπω τρεψ- τραπ- τραμμένος omschakelen, bekeren
τρέφω  /  θρέφω θρεψ- τραφ-  /  θραφ- θρεμμένος voeden
υπάρχω υπηρξ-  —  — verschijnen imperfectum: υπήρχα
φέρνω  /  φέρω φερ- φερθ- φερμένος brengen, dragen
φεύγω φυγ-  —  — vluchten, vertrekken
φθείρω φθειρ- φθαρ-  /  εφθαρ- φθαρμένος verspillen εφθαρ-: oude aorist
φταίω φταιξ-  —  — verwijten
φωτογραφίζω φωτογραφισ- φωτογραφ- φωτογραφημένος fotograferen
χαίρω  — χαρ- χαρούμενος* blij zijn, zich verheugen *medio-passief onv.deelw.
ψάλλω  /  ψέλνω ψαλ- ψαλθ- ψαλμένος zingen


intransitieve werkwoorden met voltooid deelwoord[bewerken]

αναγαλλιάζω  →  αναγαλλιασμένος   "jubelen"
αναθαρρεύω  →  αναθαρρεμένος   "verse moed nemen"
ανθίζω  →  ανθισμένος   "bloeien, floreren"
αποσταίνω  →  αποστασμένος   "moe zijn"
αφρίζω  →  αφρισμένος   "schuimen"
βαλαντώνω  →  βαλαντωμένος   "moe zijn"
βαλτώνω  →  βαλτωμένος   "stagneren"
βαρυστομαχιάζω  →  βαρυστομαχιασμένος   "een indigestie hebben"
βουλώνω  →  βουλωμένος   "verzegelen"
βουρκώνω  →  βουρκωμένος   "tranen"
βρικολακιάζω  →  βρικολακιασμένος   "in een vampier veranderen"
δακρύζω  →  δακρυσμένος   "wenen"
εφησυχάζω  →  εφησυχασμένος   "vertrouwen"
θυμίζω  →  θυμισμένος   "herinneren"
ιδρώνω  →  ιδρωμένος   "zweten"
κιτρινίζω  →  κιτρινισμένος   "geel maken"
κλατάρω  →  κλαταρισμένος   "barsten"
κοιμίζω  →  κοιμισμένος   "in slaap laten vallen"
λαχανιάζω  →  λαχανιασμένος   "zuchten, hijgen"
λιώνω  →  λιωμένος   "smelten"
μαυρίζω  →  μαυρισμένος   "zwart maken"
μετανιώνω  →  μετανιωμένος   "van gedachten veranderen"
μπουχτίζω  →  μπουχτισμένος   "beu zijn"
νευριάζω  →  νευριασμένος   "op de zenuwen werken"
ξενοιάζω  →  ξενοιασμένος   "vrij worden"
παγώνω  →  παγωμένος   "vastvriezen"
παρακμάζω  →  παρακμασμένος   "afwijzen"
πεθαίνω  →  πεθαμένος   "sterven"
προοδεύω  →  προοδευμένος   "vooruitgang maken"
σαπίζω  →  σαπισμένος   "rotten"
σκουντουφλιάζω  →  σκουντουφλιασμένος   "struikelen"
σκύβω  →  σκυμμένος   "een buiging maken"
ταγγίζω  →  ταγγισμένος   "bederven"
φουντώνω  →  φουντωμένος   "uitgroeien"
φροντίζω  →  φροντισμένος   "zorgen voor"
φυτρώνω  →  σκυμμένος   "opschieten (van planten)"
φωλιάζω  →  φωλιασμένος   "nestelen"
χορταριάζω  →  χορταριασμένος   "overwoekeren"
χυλώνω  →  χυλωμένος   "tot moes maken"
ψειριάζω  →  ψειρασμένος   "lui zijn"
ψωριάζω  →  ψωριασμένος   "schurftig zijn"
ωριμάζω  →  ωριμασμένος   "rijpen"


onregelmatige derde stam[bewerken]

ελκύω  →  ελκυσ-  →  ελκυστ-   "aantrekken, charmeren"
πιάνω  →  πιασ-  →  πιαστ-   "vastgrabbelen"
προσελκύω  →  προσελκυσ-  →  προσελκυστ-   "de aandacht trekken"
σβήνω  →  σβησ-  →  σβηστ-   "uitdoven"
φτύνω  →  φτυσ-  →  φτυστ-   "spuwen">> Nieuwgrieks >> Werkwoorden >> Vervoeging 1A

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.