Naar inhoud springen

Nederlands/Spelling/Spelling voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Uit Wikibooks

Ga terug naar Nederlands voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Hoofdletters en leestekens[bewerken]

Je gebruikt hoofdletters en leestekens om een tekst beter leesbaar te maken.

Hoe gebruik je hoofdletters?

  • Aan het begin van een zin: Deze vloer staat netjes in de was.
  • Bij namen: Ruud, Hogeschool van Amsterdam, het Domplein.

Hoe gebruik je leestekens?

  • Je eindigt een zin altijd met een punt, uitroepteken of een vraagteken.
  • Bij gewone zinnen gebruik je een punt: Ik ga morgen naar de kapper.
  • Na een vraag zet je een vraagteken: Wat vond je van de wedstrijd?
  • Met een uitroepteken geeft je de zin nadruk: Dat is briljant!

Leerdoelen[bewerken]

Vaardigheden[bewerken]

Basisvaardigheden[bewerken]

▢ Ik kan 1000 basiswoorden spellen.

Oriënteren[bewerken]

▢ Ik kan aangeven wanneer hoofdletters gebruikt worden.
▢ Ik kan aangeven wanneer leestekens gebruikt worden.
▢ Ik kan aangeven wanneer punten gebruikt worden.
▢ Ik kan aangeven wanneer vraagtekens gebruikt worden.
▢ Ik kan aangeven wanneer uitroeptekens gebruikt worden.
▢ Ik kan aangeven wanneer komma's gebruikt worden.
▢ Ik kan aangeven wanneer een dubbelepunt gebruikt wordt.
▢ Ik kan aangeven wanneer een puntkomma gebruikt wordt.
▢ Ik kan aangeven wanneer aanhalingstekens gebruikt worden.
▢ Ik kan aangeven hoe een citaat weergeven wordt.
▢ Ik kan uitleggen wanneer een woord op -t of -d eindigt.
▢ Ik kan de stam van een werkwoord vinden.
▢ Ik kan de infinitief in een zin herkennen.
▢ Ik kan het voltooid deelwoord in een zin herkennen.
▢ Ik kan het verschil aangeven tussen de infinitief en het voltooid deelwoord.
▢ Ik kan uitleggen hoe je spelling controleert.

Voorbereiden[bewerken]

Uitvoeren[bewerken]

▢ Ik kan hoofdletters gebruiken.
▢ Ik kan leestekens gebruiken.
▢ Ik kan punten gebruiken.
▢ Ik kan vraagtekens gebruiken.
▢ Ik kan uitroeptekens gebruiken.
▢ Ik kan komma's gebruiken.
▢ Ik kan een dubbelepunt gebruiken.
▢ Ik kan een puntkomma gebruiken.
▢ Ik kan aanhalingstekens gebruiken.
▢ Ik kan een citaat weergeven.
▢ Ik kan woorden opzoeken in een woordenlijst of woordenboek.
▢ Ik kan bepalen of een woord op -t of -d eindigt.
▢ Ik kan voltooide deelwoorden spellen.
▢ Ik kan de verleden tijd van zwakke werkwoorden spellen.
▢ Ik kan de verleden tijd maken van sterke werkwoorden.
▢ Ik kan een schema voor werkwoordspelling gebruiken.
▢ Ik kan de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd spellen.
▢ Ik kan de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd spellen.
▢ Ik kan zinnen met twee persoonsvormen maken.
▢ Ik kan het meervoud van woorden schrijven.
▢ Ik kan het meervoud van woorden schrijven die op -en eindigen.
▢ Ik kan het meervoud van woorden schrijven die op -s eindigen.
▢ Ik kan het meervoud van woorden schrijven die op 's eindigen.
▢ Ik kan het meervoud van woorden schrijven die op -ie eindigen.
▢ Ik kan het meervoud van woorden schrijven die op -ee eindigen.
▢ Ik kan bijvoeglijke naamwoorden spellen.
▢ Ik stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden spellen.
▢ Ik kan spelling controleren.
▢ Ik kan afkortingen gebruiken.
▢ Ik kan afkortingen waarvan je de woorden volledig uitspreekt gebruiken.
▢ Ik kan 'aanstaande' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'alstublieft' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'door middel van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'dat wil zeggen' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'een en ander' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'en dergelijke' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'enzovoort' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'in plaats van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'in verband met' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'met andere woorden' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'met betrekking tot' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'met ingang van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'met name' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'met uitzondering van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'naar aanleiding van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'namelijk' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'nader overeen te komen' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'nummer' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'onder andere(n)' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'per persoon' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'post scriptum' als afkorting gebruiken in een brief.
▢ Ik kan 's’il vous plait' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'ter attentie van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'ten behoeve van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'ten gevolge van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'ter name van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'ten opzichte van' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'te zijner tijd' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'volgende' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'voornamelijk' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'vice versa' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'zogenaamd' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'zo goed als nieuw' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'zie ommezijde' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan 'zo spoedig mogelijk' als afkorting in een zin schrijven.
▢ Ik kan afkortingen in combinatie met andere woorden gebruiken.
▢ Ik kan afkortingen in combinatie met andere woorden gebruiken met een verbindingsstreepje.
▢ Ik kan afkortingen in combinatie met andere woorden gebruiken zonder een verbindingsstreepje.

Reflecteren[bewerken]

.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.