Module:Layout/Production/Model/Inventory

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 Deze module is nog in ontwikkeling (versie 0.0) en wordt getest.

De Module:Layout is bedoeld om snel, consistent en uitgebreid een pagina op te maken.
Er is een op de module afgestemde handleiding over Lua Scribunto beschikbaar.

De module wordt geïnitialiseerd met de configuratie in Module:Layout/Production/Configuration.

Controleer op scriptfouten of ontwerpfouten in modules.


Code[bewerken]-- This module checks, converts and adds an inventory to the parameters.
local inventory = {};

function inventory.collection ( call )
	local text = call.include( "text" );

  return text.split( call.collection );
end

function inventory.color( call )
	-- The functions from other modules that are used in this function
  local convert, text, color = call.include( "convert", "text", "color" );	
  
  -- If a user did not set any of all the three needed colors then we use the default ones
  local default_colors = { call.style.BLUE, call.style.ORANGE, call.style.PURPLE };
  local colors = {};
  if not call.color then colors = default_colors; else colors = text.split( call.color ); end

  -- Extend the call.color parameter from hex code with rgb code, shades and tints for each of the three colors
	local new_color = {};
  for index, value in ipairs( default_colors ) do
   	if colors[ index ] then
  	  colors[ index ] = text.trim( colors[ index ] );
  	  -- If the color is set we use it in stead of the default color
   		if colors[ index ] ~= "" then 
   		  if string.sub( colors[ index ], 1, 1 ) ~= "#" then value = "#" .. colors[ index ]; else value = colors[ index ]; end
   		end
    end
	  local r, g, b = convert.hex_to_rgb( value:sub(2) );
	  new_color[ index ] = {};
	  new_color[ index ].hex  = value;
	  new_color[ index ].rgb  = { r, g, b };
	  new_color[ index ].shades = color.shades( r, g, b, call.tones );
	  new_color[ index ].tints = color.tints( r, g, b, call.tones );
 	end
	return new_color;
end

function inventory.object( call )
	-- The functions from other modules that are used in this function
	local array, text = call.include( "array", "text" );

	-- If the object parameter is not set, check if it is the first unnamed parameter
	if ( not call.object ) and ( call.unnamed[1] ~= nil ) and array.search( call.message.HOOK.OBJECT, text.capitalize_first( call.unnamed[ 1 ] ) ) then
		-- Convert the value of the first unnamed parameter in the installed language to the internal versions and set caal.object with it
		call.object = call.hook.OBJECT[ array.search( call.message.HOOK.OBJECT, text.capitalize_first( call.unnamed[ 1 ] ) ) ];
		-- Because the first unnamed parameter is in fact the object parameter, it should be removed from the unnamed parameter array.
		table.remove( call.unnamed, 1 );
	end

  if not call.object then
  	local title = mw.title.getCurrentTitle();
    if ( title.nsText == "Module" ) then 
    	call.object = "module"
    elseif ( title.nsText == "Sjabloon" ) then 
    	call.object = "template"
    elseif ( title.isContentPage and title.isSubpage ) then 
    	call.object = "chapter"
    else 
    	call.object = "book" ;
    end
  end
  return call.object;
end

function inventory.orientation( call )
	if call.object == "chess" and not call.orientation then
 	  local rank = nil;
    for i, v in ipairs( call.unnamed ) do
      local ranknumber = tonumber( v );
      if rank == nil and ranknumber ~= nil and ranknumber >= 1 and ranknumber <= 8 then rank = ranknumber; end
    end
    if rank == 1 then 
    	call.orientation = "black"; 
    else
    	call.orientation = "white";
    end
	end
  return call.orientation;
end

function inventory.part ( call )
	local text = call.include( "text" );

  return text.split( call.part );
end

-- Convert the progress into an integer.
function inventory.progress( call )
	-- The functions from other modules that are used in this function
	local text = call.include( "text" );

	call.progress = text.trim( tostring( call.progress ) );
	if string.sub( call.progress, -1) == "%" then
    call.progress = string.sub( call.progress, 1, -2)
  end
  return tonumber( call.progress );
end

function inventory.reference( call )
	local text = call.include( "text" );
	
  return text.split( call.reference, true );
end

function inventory.support( call )
  if not call.support then call.support = "ignore"; end
  return call.support;
end
	
return inventory;
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.