Module:Layout/Production/Configuration

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 Deze module is nog in ontwikkeling (versie 0.0) en wordt getest.

De Module:Layout is bedoeld om snel, consistent en uitgebreid een pagina op te maken.
Er is een op de module afgestemde handleiding over Lua Scribunto beschikbaar.

De module wordt geïnitialiseerd met de configuratie in Module:Layout/Production/Configuration.

Controleer op scriptfouten of ontwerpfouten in modules.

In deze module worden de configuratie instellingen gezet voor alle modules van de Module:Layout. De instellingen betreft

 • de locaties van alle pagina's die worden gebruikt,
 • het laden van die pagina's,
 • het linken van media,
 • het aanwijzen van welke pagina's te testen zijn,
 • de tekst bij fout-meldingen en

nog een aantal andere zaken.

Subpagina's
-- Although locally declared this variables are used as shared between different modules
local CFG = {}

CFG.VERSION      = "0.0";
CFG.LANGUAGE      = "NL";
CFG.INTERFACE_TEMPLATE = { 
	production = "Sjabloon:Opmaak", 
	stage    = "Sjabloon:Opmaak/Wachtruimte", 
	development = "Sjabloon:Opmaak/Werkplaats", 
	sandbox   = "Sjabloon:Opmaak/Zandbak"
};
CFG.LOCATIONS     = { "", "Configuration/", "Model/", "Interface/", "View/", "Library/" } -- Search in these paths
CFG.ENVIRONMENTS    = { "sandbox", "development", "stage", "production" }          -- Valid environments in searchorder
CFG.TONES       = 10;                                  -- Number of tones in color

-- This function returns submodules based on the title(s) given in the arguments and the current environment
-- Titles may use Title/Subtitle as an argument
function CFG.INCLUDE( environment, ... )                                 -- : unpack of LUA submodules
  -- The variable number of arguments are the module names
  local modules  = {...};
  local found_environment = nil;
  for index, value in ipairs( CFG.ENVIRONMENTS ) do
    if value == environment then
      found_environment = index;
      break;
    end
  end  
  local includes = {};                                   -- Store loading modules in the includes array

  -- Look starting from the environment up to the production environment for changed modules.
  -- If no environment is found then use the production environment
  for i = found_environment or #CFG.ENVIRONMENTS, #CFG.ENVIRONMENTS do
    environment = CFG.ENVIRONMENTS[ i ]:gsub( "^%l", string.upper ); -- The convention for the path is uppercase first
	  for index, modulename in ipairs( modules ) do                         -- Loop over the arguments with the module name as value
	    if ( includes[ index ] == nil ) then 
		    -- Convert the input string into one that has capitalized first characters in the path.
		    -- With the string.gmatch() function iterate over the segments of the modulename separated by slashes. 
		    -- For each segment, capitalize the first letter and sets the rest of the segment to lowercase.
		    -- It then inserts the modified segment into a table. 
		    -- Finally, the table.concat() function is used to concatenate the table into a single output string, using the slash as the separator.
				local path_segments = {};
				for segment in string.gmatch( modulename, "([^/]+)" ) do
				  -- Capitalize the first letter and add the rest of the segment as lowercase
				  local capitalized = string.upper( string.sub( segment, 1, 1 ) ) .. string.lower( string.sub( segment, 2 ) );
				  table.insert( path_segments, capitalized );
				end
				modulename = table.concat( path_segments, "/" );

		    for _, location in ipairs( CFG.LOCATIONS ) do
		  	    local title_path = "Module:Layout/"  .. environment .. "/" .. location .. modulename;
		  	    if mw.title.new( title_path ).exists then
		  	  	  includes[ index ] = require( title_path );
		  	  	  break;
		  	    end
		  	  end
		  	end  
	  end
  end
  return unpack( includes );                                -- Unpack the table and return them as separate values
end

return CFG;
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.