Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Publicatie over een onderwerp

Uit Wikibooks
Stamp FO 684 of the Faroe Islands: Butterflies - Astrid Andreasen, Postverk Føroya

Je gaat een artikel schrijven of een werkboek, presentatie, infographic, een video of een audio-opname maken. Deze wordt gepubliceerd op een daarbij passend platform op internet. Als je iets met tekst doet, mag dit ook in het Engels zijn.

Denk daarbij aan:

  • Wikikids, Wikijunior, Wikipedia;
  • Youtube, Wikimedia Commons, Spotify;
  • Google Sites, een eigen website.
  • Prezi, Wikiwijs

Waar moet het over gaan?[bewerken]

Je kiest één of meerdere onderwerpen uit deze berippenlijst of iets wat hier direct van afgeleid is.

Hoeveel moet het zijn?[bewerken]

Je gebruikt een deel van de beschikbare lestijd (van 09:00 tot 10:00) om aan de opdracht te werken. Je houdt op in een Google Document bij wat je van dag tot dag doet. Dit deel je gelijk de eerste dag met de leerkracht. Je bepaalt zelf of je aan één grote publicatie werkt of aan meerdere kleine publicaties.

Wanneer moet het af zijn?[bewerken]

Uiterlijk donderdag 29 september moet het geheel gepubliceerd zijn. Je mailt de link(s) op die dag voor 10:00 's morgens naar de leerkracht.

Hoe wordt het beoordeeld?[bewerken]

Op vrijdag 30 december wordt jouw werk door een aantal klasgenoten beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van deze beoordelingsformulieren.

Een tekst op Wikikids of Wikijunior/Wikibooks[bewerken]

Wikikids is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De uitdaging bestaat er voor een groot deel uit om het artikel interessant en leesbaar te maken voor leerlingen tussen de 8 en 12 jaar. In het geval van Wikijunior gaat het meer om hoofdstukken binnen onderwerpen. Je kunt in dit geval ook iets schrijven voor jonge kinderen (7-8) of juist voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (12-14). Je schrijft dan in feite mee aan een online boek.

Een artikel op Wikipedia[bewerken]

Als je een artikel wilt maken op Wikipedia heb je te maken met twee moeilijkheden. Over veel onderwerpen is al een artikel geschreven en de voorwaarden waaraan een Wikipedia-artikel moet voldoen, zijn erg strikt.

Bovenstaand artikel voldoet aan de voorwaarden die Wikipedia stelt.

Een video op YouTube[bewerken]

Op YouTube en kun je video's plaatsen. Openbaar of in een afgeschermde omgeving.

Een afbeelding op Wikimedia Commons[bewerken]

Wiki's zoals Wikipedia maken voor afbeeldingen, geluidsbestanden, gif's en video's gebruik van Wikimedia Commons.

Een geluidsbestand (podcast) op Spotify[bewerken]

Via Spotify (maar ook via andere aanbieders) kun je audiobestanden online zetten.

Een eigen website[bewerken]

Google Sites is een app binnen Google Workspace waarin je een eigen site kunt maken. Ook kan dit via andere gratis aanbieders zoals Wix en Jimdo.

Beoordelingsformulieren[bewerken]

Beoordeling artikel
Onderdeel Beschrijving Aantal punten Beoordeling
Taalgebruik De spelling en zinsbouw klopt en het artikel is goed leesbaar 10
Opmaak De indeling van de tekst is aantrekkelijk en er wordt functioneel gebruik gemaakt van kopjes en alinea's en afbeeldingen 10
Inhoud 1 Het artikel is volledig zelf geschreven; origineel: als je een zin uit de tekst in Google plakt, dan vind je deze zin niet terug op het internet. 10
Inhoud 2 De tekst heeft een duidelijke inleiding (vooruitblik), middenstuk (bespreking/uitleg) en slot (terugblik en conclusie/afronding) 10
Inhoud 3 Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van voorbeelden, argumenten, vergelijkingen, verwijzingen, citaten, etc. 10
Inhoud 4 In het artikel wordt het onderwerp van verschillende kanten besproken en er zit een duidelijke lijn in 10
Inhoud 5 Het artikel geeft een goed overzicht van en inzicht in het onderwerp 10
Bronnen Aan het einde van het artikel staat een gespecificeerde bronvermelding (links, boeken, artikelen, video's/films, etc.) 10
Verwijzingen Helemaal onderaan het document worden 3 tot 5 links geplaatst die verwijzen naar achtergrondinformatie en/of gerelateerde onderwerpen 10
Totaal +10
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.