Naar inhoud springen

Kostprijsberekening en interne informatievoorziening/Glossarium

Uit Wikibooks


==A==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Alternatieve kosten Koppeling Substitutiekosten, Opportuniteitskosten Opportunity cost Opportunitätskosten Coût d'opportunité Coste de oportunidad
Activity-based costing Activity-based costing Prozesskostenrechnung Activity-based costing
Afschrijven Depreciatie Depreciation Abschreibung Amortissement comptable Depreciación
==B==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Break-even Koppeling Break-even Rentabiliteitsdrempel Gewinnschwelle Seuil de rentabilité Punto muerto
==C==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Constante kosten Koppeling Vaste kosten Fixed cost Fixe Kosten Coût fixe Coste fijo
Cost driver Cost driver Kostentreiber (Cost driver)
Cost pool Kostendrager Cost pool Kostenträger
==D==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Dekkingsbijdrage Koppeling Contribution margin Deckungsbeitrag Marge sur coût variable
Depreciatie Afschrijven Depreciation Abschreibung Amortissement comptable Depreciación
Directe kosten Direct cost Direkte Kosten
==E==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Economy of scale Koppeling Schaalvergrotingsbesparing, Schaalvoordeel Economy of scale Skaleneffekt Économie d'échelle Economía de escala
==F==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==G==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==H==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==I==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Indirecte kosten Indirect cost
==J==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==K==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Kostendrager Cost pool Cost pool Kostenträger
==L==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==M==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==N==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==O==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Opportuniteitskosten Koppeling Substitutiekosten, Alternatieve kosten Opportunity cost Opportunitätskosten Coût d'opportunité Coste de oportunidad
Operationeel hefboomeffect Koppeling Operating leverage
Overhead Bedrijfskosten Overhead Gemeinkosten
==P==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==Q==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==R==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==S==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Schaalvergrotingsbesparing, Schaalvoordeel Koppeling Economy of scale Economy of scale Skaleneffekt Économie d'échelle Economía de escala
Startkapitaal Koppeling Seed money Startkapital Capital d'amorçage
Substitutiekosten Koppeling Opportuniteitskosten, Alternatieve kosten Opportunity cost Opportunitätskosten Coût d'opportunité Coste de oportunidad
==T==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==U==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==V==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Variabele kosten Koppeling Variable cost Variable Kosten Coût proportionnel Costo variable
Vaste kosten Koppeling Constante kosten Fixed cost Fixe Kosten Coût fixe Coste fijo
Verlies Koppeling Loss Verlust Déficit Déficit
==W==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Waardeketen Value chain Wertkette Chaîne de valeur Cadena de valor
Winst Koppeling Profit Gewinn Bénéfice Beneficio económico
==X==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==Y==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
==Z==
Onderwerp Koppeling Alternatief Engels Duits Frans Spaans
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.