Geo-visualisatie/Informatie over het boek

Uit Wikibooks
Naar de startpaginaNaar de startpagina
Naar de startpagina

Achtergrondinformatie over het boek

Deze pagina hoort bij een uitgebreid Wikibook dat inmiddels af is (1 mei 2008). 'Meewerkers / meedenkers', een cartograaf of GIS-specalist en een redigeur/neerlandicus met affiniteit hiervoor zijn echter nog steeds welkom. Zie details hieronder welke modules wellicht nog een extra keer zouden kunnen worden nagekeken. Reacties gaarne op --T.Nijeholt 16 jun 2007 14:41 (CEST)


Deze pagina is bedoeld voor 'wikibookianen' die willen editten, of anderszins meer informatie willen weten. Er worden onder andere namen bijgehouden van degenen die bijdragen hebben geleverd. Wikibookianen / lezers die gewoon achtergrondinformatie zoeken, kunnen dat beter doen in de inleiding van het boek zelf.

Titel
Auteur
Nagelezen door

Hieronder een tabel van mensen die de auteur gevraagd en ongevraagd geholpen hebben met hun (meestal tekstuele) verbeteracties. De auteur dankt al deze mensen voor hun verbeteringen!

Door: Wat: In:
Londenp vele typefouten / zinsconstructies Startpagina, Inleiding, Deel A: Theorie, Inleiding GIS
Pimvantend vele typefouten / zinsconstructies Inleiding, Deel A: Theorie
A. Okker vele typefouten / zinsconstructies + inhoudelijke toevoegingen & inhoudelijke controle landmeetkundige aspecten Vervolg Cartografie, via account Nijeholt.
M. Nijeholt vele typefouten / zinsconstructies Inleiding Cartografie, Vervolg Cartografie, via account Nijeholt.
Quasar Meerdere kleine toevoegingen / verbeteringen / linkwijzigingen stilistische zaken / Nederlands, et cetera. De gehele initiële 5%-versie is 5 juni 2007 van commentaar voorzien. Daarna zijn verschillende modules door Quasar verbeterd / aangepast.
Effeietsanders, Drsrpo, GVT, Uncle Sjohie, Jobwww Één of meerdere kleine toevoegingen / verbeteringen / linkwijzigingen. In één of enkele modules

Aanpassingen van de auteur zelf zijn hierboven hierin niet opgenomen. De auteur streefde ernaar zelf alle modules geheel (op tekst en inhoudelijke juistheid) te hebben nagelopen en verbeterd. Dit is inmiddels gebeurd. Deze eigen redigeer acties zijn in bovenstaande en onderstaande tabel niet opgenomen. Het deel A is geheel door derden geredigeerd. Vakinhoudelijk zou (een) vakspecialist(en) nog wellicht zaken kunnen aanscherpen / verbeteren / aanvullen.

Verzoek

Mooi zou zijn als alle modules ook door derden zijn gelezen en waar nodig aangepast. Onderstaande tabel kan hiervoor gebruikt worden. BVD! Zet eventueel zelf je naam + datum van je actie in de tweede kolom in onderstaande tabel, dan weet auteur + 'mederedigeerders' dat die module al verbeterd / bekeken is. Dank!

Let op dat je de titelnamen van modules, hoofdstukken en paragrafen niet wijzigt; er zijn veel onderlinge verwijzingen, onder andere in de woordenlijst. Mocht je toch iets vreemds zien op dit gebied, overleg dan via de overlegpagina. BVD! Lees ook eerst de leeswijzer, voordat je e.e.a. gaar redigeren, of taal of inhoud. Ook de scope moet je kennen, voordat je zomaar modules / hoofdstukken zou willen uitbreiden. BVD!

Module Naam; datum; opmerkingen Nog te doen:
Geo-visualisatie gereed
Inleiding gereed
Deel A: Theorie gereed
Inleiding GIS gereed
Vervolg GIS gereed
Inleiding Cartografie gereed
Vervolg Cartografie gereed
Communicatie gereed
Deel B: Geo-visualisatie gereed nalezen door een derde
Classificatie gereed nalezen door een derde
Geo-visualisatie/Symbologie gereed nalezen door een derde
Deel C: Kaartopmaak gereed nalezen door een derde
Labels gereed nalezen door een derde
Oplevering gereed nalezen door een derde
Vragen en opdrachten gereed nalezen door een derde
Antwoorden gereed nalezen door een derde
Index gereed
Overige informatie gereed, inclusief check op werking alle links dd 27-4-2008

Mogelijke nieuwe onderwerpen die thuis horen binnen de scope van dit handboek zijn: Een hoofdstukje in een module over

  • Nederlandse voorbeelden (met korte beschrijvingen) van (typische) Nederlandse bestanden die in de Geo-wereld veel gebruikt worden, inclusief inwinners / verstrekkers. Denk aan: top10NL ("vervangt het top10 vectorbestand, is objectgeoriënteerd, topografisch bestand van de Topografische Dienst Kadaster (NB: naam = anders sinds mrt 08), bevat koppeling met andere relationele DB's"), top25raster, percelenbestand, AHN, KernGIS RWS, adreslocaties Bridgis / adrescoördinaten Kadaster. Lastig in ddit stuk zijn illustraties; delen hieruit zullen waarschijnlijk alleen / hooguit na enige moeite richting de eigenaren qua verzoeken geplaatst kunnen worden onder de (vereiste!) dubbellicentie. Dit kost even tijd en is voor mij de reden om hier even niet iets over te schrijven. Zijn er mensen die connecties hebben?...
  • wellicht: web-based on-line GIS (niet: technisch!)
  • actueel voorbeeld / case netwerkanalyse
  • voorbeeldplaten perfecte (commerciële?) cartografische producties van auteurs zelf (letop licentie!). Wellicht moet hier enige moeite voor worden gedaan as de auteur / rechthebbende zelf niet het figuur aanbiedt!
  • het maken van een mooi PDF document, liefst per module uitprintbaar.
Hulp is aangeboden door
Status inhoud
  • Staat, zolang het niet 100% af is, onderaan op de startpagina.
Licentie
  • De inhoud is vrijgegeven onder de dubbellicentie GFDL/CC-BY-SA. Dit houdt ondermeer in dat (gedeeltelijke) hergebruik of druk van dit handboek mogelijk is onder een aantal voorwaarden, waaronder het noemen van bron, auteur en de licentievoorwaarden
Voor bronnen, doelstelling, doelgroep/instapniveau, e.d.
zie boek zelf.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.