Naar inhoud springen

Geo-visualisatie/Index

Uit Wikibooks
Naar de startpaginaNaar de startpagina
Naar de startpagina

Woordenlijst

In onderstaande index staan de belangrijkste in dit handboek beschreven termen op alfabet. Ze zijn ingedeeld naar de volgende categorieën: ICT (Informatie en Communicatie Technologie), GIS (Geografische Informatie Systemen), CTG (cartografie), ALG (algemeen) en STA (statistiek). De definitie zelf staat niet in deze index; klik je op de term, dan word je doorgelinkt naar de juiste paragraaf in de juiste module. In sommige gevallen moet je dus in die paragraaf even verder kijken naar de plek waar de term precies wordt behandeld.

Modules Handboek Geo-visualisatie:
Startpagina Handboek Geo-visualisatie Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2008
Inleiding Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 18 februari 2008

Deel A: Theorie Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 6 februari 2008
Inleiding GIS Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 10 april 2008
Vervolg GIS Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 10 februari 2008
Inleiding Cartografie Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 13 februari 2008
Vervolg Cartografie Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 6 februari 2008
Communicatie Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 6 februari 2008
Deel B: Geo-visualisatie Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 6 februari 2008
Classificatie Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 18 februari 2008
Symbologie Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 10 april 2008
Deel C: Kaartopmaak Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 10 april 2008
Labels Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 10 april 2008
Oplevering van de kaart Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 10 april 2008

Vragen en opdrachten Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 10 april 2008
Woordenlijst Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 10 april 2008
Overige informatie en links Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 10 april 2008

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
A

aanspatiëren (bij het plaatsen van labels) (CTG)
absolute waarden (het visualiseren van data met -) (CTG)
abstracte symbolen (CTG)
achtergrondkleur (contrast met symbolen op de voorgrond) (CTG)
actualiteit (ALG/GIS)
additief kleuren mengen (ALG)
administratieve data / - component (GIS)
afstandsberekeningen (in relatie met kaartprojecties) (GIS/CTG)
afstandsgetrouw (CTG)
aggregatieniveau's (1) en aggregatieniveau's (2) (GIS)
aggregeren (geaggregeerde objecten) (GIS/CTG)
AI (extensie / Adobe Illustrator) (ICT)
analoog opleveren van de kaart (CTG/ICT)
anamorfose (CTG)
animated GIF (CTG/ICT)
anti-aliasing (ICT)
annotatie (GIS/CTG)
attribuut(-informatie) (GIS)
azimuthaal (azimuthale projecties) (CTG)

B

bedrijfsplan (ALG)
beeldschermcartografie (CTG)
bewegingenkaart (CTG)
Bertin (de cartograaf -) (CTG)
bestandsgrootte (van de op te leveren digitale kaart / de output) (ICT/GIS)
bestandstypes (ICT)
binaire meetschaal (STA)
bitmap (output bestandsformat) (ICT)
blokdiagram (ALG/GIS)
BMP (extensie) (ICT)
buffer (GIS)

C

CAD-data (GIS)
cartografie (definitie) (CTG)
chorochromatische kaart (CTG)
choropleet (CTG)
classificaties (klasse-indeling) (STA)
classificeren (hoofdonderwerp) (STA/GIS)
clippen (snijden) (GIS)
cognitieve kaart (CTG)
complementaire kleuren (CTG/ALG)
conform / conforme projecties (CTG)
continu verschijnsel (GIS/ALG)
contrast (kleur-) (CTG)
communicatie (eisen van de afdeling communicatie) (ALG)
communicatieproces bij kaarten (ALG/CTG)
communicatietheorie (ALG)
compressietechniek (bij het opslaan van een bestand) (ICT)
conceptuele generalisatie (CTG)
coördinaatsystemen (CTG)
coördinaten (genereren/creëren/punten plaatsen) (GIS)
copyright (ALG)
cursiveren (CTG/ALG/ICT)

D

dangles (GIS)
data (ICT)
decision support system (GIS/ALG)
derde dimensie (CTG/GIS/ALG)
detailkaarten (CTG)
dichthedenkaart (zie stippenkaart) (CTG)
digitaal (landschaps) model (ALG/CTG)
digitaal opleveren van de kaart (CTG/ICT)
digitaliseren (definitie en paragraaf over-) (GIS/ICT/ALG)
dimensies (CTG/GIS/ALG)
discontinu verschijnsel (GIS/ALG)
dithering (ICT)
divergerend kleurenschema (CTG)
doel (van een kaart) (ALG/CTG)
doelgroep (van een kaart) (ALG/CTG)
donutpolygonen (GIS)
doorzichtigheid (grafische variabele) (CTG)
DPI (dots per inch) (ICT/CTG)
drukwerk (kaarten leveren via - (CTG/ALG)
dynamic segmentation (GIS)
dynamische kaarten (GIS/CTG)
dynamische kaarten (keuze: kaarten statisch of dynamisch opleveren) (GIS)

E

ellipsoïde (CTG)
EMF (extensie) (ICT)
equal area (projecties) (CTG)
equal interval (classificatiemethode) (STA)
equidistante projecties (CTG)
evaluatie (1) en evaluatie (2) (het testen van kaarten) (ALG)

F

feedback (testen van kaarten) (ALG)
figuratieve kaart (CTG)
figuratieve symbolen (CTG)
flannery-effect (CTG)
focus (grafische variabele) (CTG)
font (CTG/ALG/ICT)
formaat (grootte/formaat van de kaart) (CTG)
formaat (grootte van de digitaal op te leveren kaart) (ICT/CTG)
formaattypes (ICT)
fuzzy (grenzen) (GIS)

G

geaggregeerde objecten (GIS/CTG)
gegevensmodellering (GIS/ICT)
generalisatie (ten behoeve van het maken van een goede kaart) (CTG)
generalisatie (van features / bij kartering) (GIS/CTG)
generalisatie (automatische - van GIS-bestanden) (GIS)
geocoderen (GIS)
geocoderen (reverse geocoding) (GIS)
geodesie (definitie; zie intermezzo in) (CTG)
geografische coördinatensystemen (CTG)
geografische data / - component (GIS)
geo-informatie (GIS)
geo-informatie, eigenschappen van (GIS)
geo-refereren (zie het Intermezzo, onderaan in -) (GIS)
geo-refereren (als digitaliseringsstap) (GIS)
geo-visualisatie (1) en geo-visualisatie (2) (ALG/GIS) en goede geo-visualisatie (CTG)
geschiedenis van GIS (GIS)
GIF, animated - (CTG/ICT)
GIF (extensie) (ICT)
GIS (definities) (GIS)
GIS-analyses (en afhnkelijkheid van kaartprojecties) (GIS/CTG)
GIS-analyses / GIS-tools (GIS)
GIS-data (GIS)
GIS-functionaliteit (GIS)
GIS-model (in relatie tot werkelijkheid) (GIS)
GIS-model (technische opbouw) (GIS)
GIS-model (technische opbouw in relatie tot een topologisch correct model) (GIS)
GIS-operatoren (GIS)
globe (GIS)
GML (Geography Markup Language) (GIS/ICT)
gnomonische projectie (CTG)
golflengte(ALG)
GPS (CTG)
Google (GIS/ICT)
Google (aantal GIS-treffers/hits op Google) (GIS/ICT)
gradennet (grid)1 en gradennet (grid)2 (CTG)
grafische variabelen (aantal mogelijke klassen) (CTG)
grafische variabelen (algemeen hoofdstuk over -) (CTG)
grafische generalisatie (CTG)
grein(grafische variabele) (CTG)
grijswaarde (grafische variabele) (CTG)
grootschalig (CTG)
grootte(grafische variabele) (CTG)

H

halo's (bij labels) (CTG)
heterogeen verdeelde gegevens (het weergeven van -) (GIS/CTG)
homogeen verdeelde gegevens (het weergeven van -) (GIS/CTG)
hoofdletters (CTG/ALG/ICT)
hoogtelijnenkaart (zie isolijnenkaart) (CTG)
hoogtemodel (CTG/GIS)
HSV-systeem (CTG)
hue (kleurtint) (ALG)
huisstijl (en communicatie) (ALG)

I

patroon ( tussen datasets) (GIS)
identificatie (van objecten) (GIS)
informatie (ICT)
informatie-systemen, ontwerp - (ICT)
inhoudelijke hiërarchie (CTG/STA)
intelligent (digitaliseren / intelligente bestanden/objecten (GIS)
interactief (interactieve kaarten) (GIS/CTG)
interpolatietechniek (1) en interpolatietechniek (2) (STA/GIS)
interval meetschaal (STA)
inwinningstechnieken (bij digitalisering) (GIS)
isolijnenkaart (CTG)
isolijnenkaart (voorbeeld) (CTG)

J

joinen, ruimtelijk - (GIS)
joinen (gegevens koppelen aan locaties/GIS-bestanden (GIS)
joinen (samenvoegen van samengestelde lijnen / symbologie) (GIS/CTG)
JPG (extensie) (ICT)

K

kaart (definities) (CTG)
'kaarten om te zien' (term van 'Bertin') (CTG)
kaartonderdelen (CTG)
kaartprojecties1 en kaartprojecties2(CTG)
kartogram (CTG)
kleinschalig (CTG)
kleur (bij thematische kaarten) (CTG)
kolommen (GIS)
klasse-indeling (classificaties) (STA)
kleurassociaties (ALG/CTG)
kleurcontrast (CTG)
kleurenblindheid (ALG/CTG)
kleurencirkel (CTG/ALG)
kleurenschema's (CTG)
KML (Keyhole Markup Language) (GIS/ICT)
koppelen (gegevens joinen aan locaties/GIS-bestanden (GIS)
kriging (STA)
kleur (grafische variabele) (CTG)
kleuren (CTG)
kwalitatief kleurenschema (CTG)
kwalitatieve data (het visualiseren van -) (CTG)
kwalititatieve data(sets) (STA)
kwantielen (bij classificeren; zie quantile) (STA)
kwantitatieve data (het visualiseren van -) (CTG)
kwantitatieve data(sets) (STA)
kwantitatieve gegevens (representatiemogelijkheden bij-) (GIS/CTG)

L

labelgrootte (CTG)
labelkleuren (CTG)
labels (GIS/CTG)
landmeetkunde (definitie; zie intermezzo in) (CTG)
'leeskaarten' (term van de cartograaf 'Bertin') (CTG)
legenda (CTG)
legenda's (geclassificeerd/ongeclassificeerd) (CTG)
legenda's (samengestelde -) (CTG)
lettertype (CTG/ALG/ICT)
lijnsymbolen (het visualiseren van - (CTG)
lineair refereren (GIS)
Locaition Based Services (LBS; mobiele GIS-toepassingen) (GIS/ICT)
locatormaps en locatormaps (CTG)
lossy data compression (ICT)
lossless data compression (ICT)
luchtfoto's (en satellietbeelden); zie intermezzo in - (GIS/CTG/ALG)

M

mash-up-sites (ICT)
mediagebruik (van een doelgroep) (ALG/CTG)
meetschalen (STA)
mentaal (landschaps) model (ALG/CTG)
mental map (CTG)
merge (samenvoegen) (GIS)
mergen (samenvoegen van samengestelde lijnen / symbologie) (GIS/CTG)
metadata (GIS)
metadata (en eigenschappen van geo-informatie) (GIS)
Mobiele GIS-toepassingen (GIS/ICT)
model (modelleren met een GIS) (GIS)
modelleren (voorbeeld van het - ; erosiegevoeligheid voorspellen (GIS)
modellering (ICT)
moiré-effect (CTG/ALG)
monochrome kleuren (CTG/ALG)

N

natural breaks (classificatiemethode) (STA)
nauwkeurigheid (GIS)
nauwkeurigheid (als afhankelijk van de schaal) (CTG)
nominale meetschaal (STA)
node(s) (vertex) (GIS)
noordpijl (CTG)
normaliseren (1) en normaliseren (2) (GIS/STA)

O

objecten (GIS/ICT)
objectgericht (zie onder objectgeoriënteerd) (GIS/ICT)
objectgeoriënteerd (GIS)
objectgeoriënteerd (digitaliseren / tekenen) (GIS)
offset (GIS)
oppervlakte getrouw (CTG)
opslag (van data) (ICT)
ordinale meetschaal (STA)
overdrijving (generalisatie) (CTG)
overlay-technieken (GIS)
overshoots (GIS)
overzichtskaarten (CTG)

P

patroon (relaties tussen datasets) (GIS)
PDF (extensie) (ICT)
PDF (digitaliseren / 'ver-pdf-en') (GIS)
pixels (van het op te leveren bestand (output)) (ICT/CTG)
pixels (van het gebruikte rasterbestand (input)) (GIS/ICT)
plat digitaliseren / platte bestanden (GIS)
plattegrond (CTG)
PMS-kleuren (ALG/ICT)
polythematische kaart (CTG)
PNG (extensie) (ICT)
precisie (GIS)
printer (kaarten afdrukken met een - (CTG/ALG)
projectiesoorten (veel gebruikte -) (CTG)
projecties (voorbeelden) (CTG)
projector (kaarten tonen met een - (CTG/ALG)
proportionele symbolen (CTG)
PS (extensie) (ICT)
pseudonode (GIS)
publiek (ALG/CTG)
puntsymbolen (het visualiseren van - (CTG)

Q

quantile (classificatiemethode; Nederlands: kwantielen) (STA)
query (zoekvraag / query definitie) (ICT/GIS)

R

rasterdata/rasterformaat (van opgeslagen geo-informatie) (GIS/ICT)
rasterbestand (digitaal opslagformaat van resultaat) (ICT)
ratio meetschaal (STA)
RD-stelsel (Rijksdriehoekstelsel) (CTG)
referentie kaarten (CTG)
relatieve waarden (het visualiseren van data met -) (CTG)
remote sensing (satellietbeelden); zie intermezzo in - (GIS/CTG/ALG)
resolutie (ICT/CTG)
reverse geocoding (GIS)
RGB-systeem (ALG/ICT)
richting (grafische variabele) (CTG)
richtinggetrouw (CTG)
rijen (GIS)
ruimtelijke gegevensmodellering (GIS)
ruimtelijk model (CTG/GIS)
ruimtelijk selecteren (GIS)
ruimtelijke join (GIS)
ruimtelijke statistiek (STA/GIS)
ruis (in de communicatie / bij kaartoverdracht) (ALG)

S

samengestelde lijnen (symbologie) (GIS/CTG)
samenvoegen (merge) (GIS)
samenvoeging (generalisatie) (CTG)
samengestelde kaart (CTG)
samengestelde kaart (problemen bij - / legenda's van - ) (CTG)
satellietbeelden (remote sensing); zie intermezzo in - (GIS/CTG/ALG)
saturation (verzadiging) (CTG/ALG)
scannen (GIS/ICT/ALG)
schaal (CTG)
schaalgetal (CTG)
schaalstok (1) en schaalstok (2) (CTG)
schaduw (grafische variabele) (CTG)
schematische kaarten (CTG)
selecteren, ruimtelijk - (GIS)
selectie (generalisatie) (CTG)
sleutelveld (GIS/ICT)
slivers (GIS)
snapping (GIS)
snijden (clippen) (GIS)
spaghetti-digitalisering (1) en spaghetti-digitalisering (2) (GIS)
spline (als interpolatietechniek) (STA)
SQL (ICT)
standaarddeviatie (zoals toegepast bij een classificatiemethode) (STA)
statische kaarten (GIS/CTG)
statische kaarten (keuze: kaarten statisch of dynamisch opleveren) (GIS)
stereografische projectie (CTG)
stippenkaart (CTG)
subtractief kleuren mengen (ALG)
SVG (extensie) (ICT)
symbolen (proportionele) (CTG)
symbologie (CTG)
symbool (CTG)
symbolisatie (generalisatie) (CTG)

T

textuur (grafische variabele) (CTG)
thematische kaarten (definitie) (CTG)
thematische kaartsoorten (CTG)
TIF (extensie) (ICT)
tijd; zie vierde dimensie (CTG/GIS/ALG)
TIN (Triangulated Irregular Network) (GIS)
titel (CTG)
toepassingscontext, zie ook onder:gegevensmodellering (ICT)
toekomst van GIS (GIS)
topografische kaarten (CTG)
topologie (GIS)
toponiemen (GIS/CTG)
treffers (aantal GIS-treffers op Google) (GIS/ICT)
trend (in een dataset) (GIS)

U

undershoots (GIS)
union(verenigen) (GIS)
unique key (GIS/ICT)
user generated content (ICT)

V

vage grenzen (CTG)
value (mate van bijmenging van zwart) (ALG)
vastleggen (in bestanden) (GIS/ICT/ALG)
vectordata/vectorformaat (GIS)
vectoriseren (vorm van digitaliseren) (GIS)
vector (output bestandsformat) (ICT)
vector-raster-conversie (1), vector-raster-conversie (2) en vector-raster-conversie (3) (GIS)
vereenvoudigen (generalisatie) (CTG)
verenigen (union) (GIS)
vergroting (generalisatie) (CTG)
verplaatsing (generalisatie) (CTG)
verrasteren (vorm van digitaliseren) (GIS)
vertex (mv.: vertices) (GIS)
verticale overdrijving (CTG)
vertiffen (GIS/ICT)
verzadiging (grafische variabele) (CTG)
verzadiging (saturation) (CTG/ALG)
vierde dimensie (tijd) (CTG/GIS/ALG)
virtual globe (GIS)
virtual reality (VR) (CTG/GIS/ICT)
visualisatie (algemeen) (ALG/GIS)
visualisatie (attributen gebruiken om te visualiseren) (CTG/GIS)
visualisatiemodel (ALG/CTG)
visualisatiemogelijkheden (GIS/CTG)
visuele hiërarchie (CTG)
vlaksymbolen (het visualiseren van - (CTG)
vloeiend maken (generalisatie) (CTG)
volgordelijk kleurenschema (CTG)
volume (grafische variabele) (CTG)
voorspellen (met ruimtelijke modellen) (GIS)
vorm (grafische variabele) (CTG)
voxel (GIS)

W

webveilige kleuren
weglating (cartografische, inhoudelijke techniek) (CTG)
wet van het kleine getal, de - (STA)

X

XML (Extensible Markup Language) (GIS/ICT)

Y

Z

zoekvraag (query / query-definitie) (ICT)
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.