Naar inhoud springen

Basiskennis chemie 6/pH-titraties Natriumhyhroxide met zwavelzuur

Uit Wikibooks
Werk in uitvoering.
Dit hoofdstuk bevindt zich nog in de opbouwfase.
De auteur ervan heeft zich voorgenomen de genoemde onderwerpen verder uit te werken.
Indien u wilt bijdragen, overleg dan even met t.vanschaik


Sterke base met een sterk zuur

In tegenstelling tot het vorige voorbeeld bevindt het zuur zich nu in de buret en is de te titreren oplossing basisch. Deze titratie wordt minder vaak uitgevoerd, omdat de geroerde basische oplossing in de erlenmeyer gevoelig is voor het opnemen van koolstofdioxide uit de lucht. In water vormt het gas koolzuur dat ook met de base reageert, Er blijft dan minder base over om met de tyitrant te reageren, wat leidt tot een te laag analyseresultaat.

Net als bij de titratie van ee sterk zuur met een sterke base geldt de volgende set regels:

  • Het zuur is volledig in ionen gesplitst
  • De base is volledig in ionen gesplitst
  • De reactie tussen H+ en OH- treedt meteen en volledig op
  • Alleen in het equivalentiepunt is het waterevenwicht van belang.
In het onderstaand voorbeeld wordt gekeken naar de titratie van 0,0998 mol/L kaliloog met 0,0505 mol/L [[w:Zwavelzuur}zwavelzuur]].
Stekte base/Sterk zuur
Regels

Start van de titratie

Aan het begin van de titratie wordt de pH bepaald door de startconcentratie van het kaliloog:

De pH moet in dit geval uitgerekend worden via de pOH, zodat:

Start van der titratie
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.