Naar inhoud springen

Basiskennis chemie6/pH-titraties Azijnzuur met natronloog

Uit Wikibooks
Werk in uitvoering.
Dit hoofdstuk bevindt zich nog in de opbouwfase.
De auteur ervan heeft zich voorgenomen de genoemde onderwerpen verder uit te werken.
Indien u wilt bijdragen, overleg dan even met t.vanschaik


Azijnzuur met natronloog

Als voorbeeld van een zwak zuur dat met een sterke base getitreerd wordt is propionzuur een goed voorbeeld en bovendien weer eens iets anders dan azijnzuur. Net als bij de titratie van een sterk zuur en een sterke base zijn er ook in dit geval een aantal uitgangspunten bij het berekenen van de pH tijdens de titratie. Het feit dat er nu een zwak zuur getitreerd wordt, geeft aanleiding tot een andere set uitgangspunten:

Begin titratie
Niet al het zuur is in ionen gesplitst. Er moet gebruik gemaakt worden van de formule voor de concentratie van de waterstofionen die is afgeleid bij protolyten (HPr staat voor propionzuur):
Tussen start en finish
Het toevoegen van hydroxide aan propionzuur leidt tot de vorming van natriumpropionaat. Zolang je nog niet bij het equivalentieput bent, heb je dan te maken met een oplossing van propionzuur en natriumpropionaat. Zo'n oplossing is een buffer, waarvoor de bufferformule geldt:
Aangenomen wordt dat alle toegevoegde -ionen direct met het propionzuur reageren. Dat betekent dat de hoeveelheid propionaat gelijk is aan de hoeveelheid toegevoegde hydroxide-ionen.
Rekenregels
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.