Acceptance and commitment therapy/Concept

Uit Wikibooks

Dit boek is in ontwikkeling. Volg de wijzigingen door bij elk hoofdstuk op de ster te klikken of gebruik de toetscombinatie [alt+shift+w].

Acceptance[bewerken]

In ACT worden gedachten, emoties, herinneringen, impulsen of lichamelijke gewaarwordingen niet vermeden, gecontroleerd of veranderd zoals bij experiëntiële vermijding. Het gaat dan om ervaringen waar me regelmatig mee te maken heeft en je leven dus sterk beinvloeden. Strategieën die zijn ontwikkeld om dit wel te doen zoals afpoeieren, afwijzen, afreageren, of afleiden, worden omzeild. Dat is bijzonder lastig, want in extreme gevallen kan men zelfs overgaan tot zelfmoord om het eigen innerlijke te mijden. Het omzeilen is met name lastig bij pijnlijke ervaringen zoals negatieve emoties, nare herinneringen of ongewenste gedachten, maar soms ook bij fijne ervaringen als het gaat om mensen met een depressieve stemming of die voldoening vinden in een slachtofferhouding. Het is verder lastig omdat op korte termijn het lijkt te werken om gedachten, herinneringen, gevoelens te beheersen. In tegenstelling tot mensen lijken dieren niet anders te kunnen dan te accepteren van wat er is aan ervaringen. Kinderen lijken dit van nature ook te doen, maar leren door opvoeding vermijdingsstategieën.

Commitment[bewerken]

Therapy[bewerken]

ACT is een vorm van de derde generatie gedragstherapie en is gebaseerd op de Relational Frame Theory (RFT). Deze theorie beschrijft hoe mensen prikkels met elkaar in verband kunnen brengen zonder ze te hoeven ervaren. Een voorbeeld is;

  • men ziet een hond (visuele prikkel),
  • associeert dit met een ervaring van gebeten worden door een ander dier (geheugen-/gedachtenprikkel) en
  • ervaart daarom angst (gevoelsprikkel).

De emotie angst is dus overgedragen op het beeld hond. Terwijl deze koppeling niet direct is ervaren (de hond beet niet een ander dier deed dat).

Bronnen[bewerken]

Verdieping[bewerken]

De volgende open en gratis bronnen kunnen helpen bij verdere verdieping in deze materie:

Soort Bron Link Beschrijving

Verwijzingen[bewerken]

Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.