Wikijunior:Schaken voor beginners/Verplaatsen van stukken

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Elk stuk heeft een vaste manier van bewegen. Sommige stukken mogen meer dan andere, dat wil zeggen dat ze zich per beurt over meer velden dan andere mogen verplaatsen. Stukken mogen verder alleen naar een veld verplaatst worden dat:

  • leeg is
  • door een stuk van de tegenstander bezet is; het stuk van de tegenstander wordt dan van het schaakbord weggenomen. Dit noemen we slaan. In principe kan elk stuk elk ander stuk van de tegenpartij slaan.

Je mag dus nooit je eigen stukken slaan! Verder gelden er voor de koning nog een aantal beperkingen; hij mag zichzelf namelijk nooit "schaak" zetten.

Koning[bewerken]

De koning mag per keer 1 veld opschuiven in horizontale, verticale of diagonale richting. Verder is er nog bijzondere zet die ergens anders wordt uitgelegd

De mogelijke zetten voor de dame
8 Chess l40.png Chess d40.png xx Chess d40.png Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png
7 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png xx Chess d40.png xx Chess d40.png xx
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png xx xx xx Chess d40.png
5 Chess d40.png nd xx xx xx ql xx xx
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png xx xx xx Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png rl Chess d40.png xx Chess d40.png xx
2 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png
1 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png xx Chess d40.png Chess l40.png
a b c d e f g h
De witte dame kan het zwarte paard slaan

Dame[bewerken]

De dame mag zich 1 of meer velden verplaatsen in horizontale, verticale of diagonale richting. Maar de dame mag nooit over stukken heen springen, niet van de eigen kleur en ook niet over de andere kleur.

Toren[bewerken]

De toren mag zich 1 of meer velden verplaatsen in horizontale of verticale richting. Ook voor de toren geldt dat die niet over andere stukken heen kan springen.

De mogelijke zetten voor de loper
8 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png xx
7 xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png xx Chess l40.png
6 Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png xx Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png bl Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png xx Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess l40.png rd Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png nl Chess l40.png Chess d40.png
1 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
a b c d e f g h
De witte loper kan de zwarte toren slaan

Loper[bewerken]

De loper mag zich 1 of meer velden verplaatsen in diagonale richting, zolang hij daarbij niet springt over de eigen stukken of de stukken van de tegenstander.

Een loper die begint op een wit veld zal nooit op een zwart veld terecht kunnen komen en een loper op een zwart veld zal nooit uit kunnen komen op een wit veld.


De mogelijke zetten voor het zwarte paard op c4
8 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
7 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
6 Chess l40.png xx Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png nd Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess l40.png xx Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
1 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
a b c d e f g h
Een paard kan maximaal acht verschillende zetten doen

Paard[bewerken]

Een paard verplaatst zich in de paardensprong. Een paardensprong bestaat uit een stap van 2 velden horizontaal of verticaal en daarna 1 stap opzij. Een paard is het enige stuk dat wel over andere stukken heen mag springen.

8 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
7 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png xx pd Chess l40.png Chess d40.png pd
6 Chess l40.png Chess d40.png pd pl xx Chess d40.png Chess l40.png xx
5 Chess d40.png Chess l40.png xx Chess l40.png Chess d40.png xx Chess d40.png xx
4 xx Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png pl Chess l40.png Chess d40.png
3 xx Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 pl Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
1 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
a b c d e f g h
De zetten die een pion mag doen

Pion[bewerken]

De pion is het enige stuk dat niet achteruit mag. Een witte pion kan alleen maar naar boven lopen en een zwarte pion alleen naar beneden. Zolang de pion nog op de beginplaats staat, 2e rij voor wit, 7e rij voor zwart, dan mag de pion twee stappen naar voren gaan. Staat de pion echter al in het veld dan mag de pion alleen nog maar een stapje vooruit. Slaan is een bijzonder geval bij de pion. Alle andere stukken slaan ook volgens hoe ze lopen. De pion mag alleen maar schuin slaan. De witte pion op d6 mag nu bijvoorbeeld de pion op e7 slaan, het is niet verplicht, de pion mag ook gewoon een stapje naar voren zetten. Er zijn nog twee speciale zetten die ergens anders worden uitgelegd.


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.