Wikibooks:Regelingen rond moderatoren

Uit Wikibooks

Moderator[bewerken]

Een moderator is een gebruiker die pagina's kan beschermen of een bescherming kan opheffen, pagina's kan verwijderen of terugplaatsen, en andere gebruikers kan blokkeren of deblokkeren.

Procedure voor aanvraag moderatorschap[bewerken]

Iedereen die bijdraagt aan Wikibooks kan een aanvraag doen om moderator te worden, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

 • je bent tenminste 3 maanden actief (met tenminste 300 bijdragen, elke naamruimte is geldig)
 • je hebt een gebruikerspagina en een geldig contactadres (geregistreerd en geldig e-mailadres bij de voorkeuren geactiveerd, of een e-mailadres op de gebruikerspagina)

Bij twijfel over de eigen geschiktheid is het mogelijk vooraf vertrouwelijk een advies in te winnen bij de moderatoren via de moderatormail, dit is echter geen eis of voorwaarde. Contacteer een moderator hiervoor.

De aanvraag wordt eigenhandig gedaan op Wikibooks:Aanmelding moderatoren. Een peiling van meningen zal 2 weken duren. De kandidaat zal alleen moderator worden indien hij/zij de goedkeuring geniet van tenminste 75% van de uitgebrachte gerechtigde meningen. Alle geregistreerde editors met meer dan 100 bijdragen (geen vandalisme) en een anciënniteit van minstens 1 maand mogen hun mening geven. Het is niet noodzakelijk dat er goedkeuring wordt gegeven (er is geen eis van een minimum aan reacties), maar in het geval van bezwaren is het van belang dat er voldoende mensen positief tegenover de kandidaat staan, wil deze moderator worden. Wanneer de eerste negatieve stem pas op de laatste dag plaatsvindt dan wordt de peilingstermijn met twee weken verlengd.

Wanneer de kandidaat moderator wordt, dient deze zijn/haar naam toe te voegen aan de lijst van moderatoren. Verder dient de moderator te zorgen voor een geldige gebruikerspagina en een geldig e-mailadres. Wanneer hieraan niet wordt voldaan dan wordt de moderator in de gelegenheid gesteld hieraan alsnog te voldoen. Wanneer niet binnen 30 dagen aan het verzoek is voldaan dan wordt de moderatorstatus ontnomen.

Uitzonderingen[bewerken]

Het kan handig zijn wanneer bepaalde gebruikers toegang hebben tot sommige beveiligde pagina's. In dergelijke gevallen zijn er 2 mogelijkheden

 • tijdelijke opheffing van de bescherming van de pagina's, zodat er door iemand rustig aan gewerkt kan worden gedurende een beperkte periode
 • de moderatorstatus verlenen zodat een gebruiker aan de beschermde pagina's kan werken. In dit geval zal het moderatorschap zonder eisen of procedure worden verleend, maar de gebruiker moet toezeggen dit uitsluitend voor het overeengekomen doel te gebruiken; in ieder geval is een dergelijk moderatorschap tijdelijk.

Bijzondere moderatoren[bewerken]

Sommige gebruikers krijgen toegang tot de moderatorfuncties omwille van hun bijzondere werkzaamheden binnen de WikiMediaFoundation. Zulke gebruikers zijn bv. ontwikkelaars van MediaWiki-software of stewards die ingeval van ernstige problemen kunnen ingrijpen op de wiki's. Gebruikers die in een dergelijke positie verkeren zijn:

 • ...
 • ...

Procedure voor aanvraag van de bureaucraatstatus[bewerken]

Bepaalde moderatoren hebben de speciale status van bureaucraat. Dit zijn moderatoren die de gebruikersrechten van gebruikers kunnen wijzigen. Een moderator kan via een eenvoudig verzoek aan een bureaucraat deze status verkrijgen als die moderator een anciënniteit van minstens 1 jaar heeft op Wikibooks.

Procedures voor het ontnemen van de moderatorstatus[bewerken]

Inactiviteit[bewerken]

Op nl-wikibooks geldt dat de gemeenschap automatisch een desysop-procedure start, indien gedurende 365 voorgaande dagen geen enkele bewerking is gedaan. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen moderatoracties of normale bewerkingen.

De volgende acties dienen te worden uitgevoerd:

 • Een collega-moderator benadert de inactieve moderator per Wikibooks e-mailfunctie met de mededeling dat vanwege inactiviteit een aanvraag in naam van de nl-Wikibooksgemeenschap wordt gestart voor een desysop.
 • Indien een alternatief e-mailadres van de inactieve moderator bekend is, wordt ook dit adres van de collega-moderator aangeschreven
 • In de lerarenkamer wordt de mededeling gedaan dat vanwege inactiviteit betreffende moderator is aangeschreven (dit is geen stemming of peiling).
 • Op deze pagina wordt de naam van de te desysopen moderator bekend gegeven, echter alleen indien voorgaande acties omgezet zijn
 • Indien binnen 1 maand na het aanschrijven
  1. geen bewerking gedaan is, die in de recente wijzigingen van nl-Wikibooks zichtbaar is,
  2. of een bewerking gedaan is waarin de aangeschreven moderator aangeeft inderdaad niet meer actief te zijn en afstand doet van zijn rechten
  wordt op de betreffende pagina van Meta de desysop aangevraagd waarbij gerefereerd wordt aan:
  a) deze pagina met zijn regeling.
  b) de melding in de Lerarenkamer
  c) de melding op Wikibooks:Verlenging of opzegging moderatorrechten.

Deze melding wordt gedaan door de collega-moderator die deze procedure begeleid heeft. De Meta-pagina is: m:Steward requests/Permissions#Removal_of_access.

Bijzondere moderatoren zijn niet onderworpen aan deze voorwaarde.

Beëindiging van het moderatorschap[bewerken]

Moderatorschap is geen status voor het leven. Zorg dat je het krijgt als je het nodig hebt. Behoud het als mensen je vertrouwen. Geef het op als je het niet nodig hebt. Zie er vanaf wanneer je het gevoel hebt dat mensen je niet vertrouwen. Op eigen wens kan een verzoek op meta gedaan worden het moderatorbitje te verwijderen: meta:Steward_requests/Permissions#Removal_of_access.

Bijzondere moderatoren zijn niet onderworpen aan deze voorwaarde.

Opzeggen vertrouwen[bewerken]

Geregistreerde editors met meer dan 300 bijdragen (geen vandalisme) en een anciënniteit van minstens 3 maanden kunnen het vertrouwen in een moderator opzeggen. Alvorens de procedure kan worden gestart dient de betreffende moderator op diens overlegpagina te worden ingelicht over het voornemen. Op zijn vroegst 48 uur later kan de procedure worden gestart middels een oproep op de pagina Wikibooks:Afzetting moderatoren. De oproep dient vergezeld te gaan van een met geldige redenen omklede motivatie.

De hiermee opgestarte peiling van meningen duurt minstens 1 week en start op het moment dat deze tevens in de lerarenkamer op duidelijke wijze is aangekondigd. Wanneer meer dan 25% van de geuite meningen (er is geen eis van een minimum aan reacties) het vertrouwen in de moderator opzegt dan verliest deze de moderatorstatus.

Elke editor kan met betrekking tot elke moderator ten hoogste eenmaal per 12 maanden een dergelijke oproep doen. Een moderator bij wie de vertrouwensvraag al eerder aan de orde is geweest kan op zijn vroegst 6 maanden na de afhandeling daarvan opnieuw onderwerp zijn van deze procedure, behoudens extreme uitzonderingsgevallen.

Procedures voor het ontnemen van de bureaucraatstatus[bewerken]

Alleen de bureaucraatstatus ontnemen is niet mogelijk. Voor de afzetting van een bureaucraat moet men de procedure voor de afzetting van een moderator volgen. Omgekeerd geldt dat bij het ontnemen van de moderatorstatus ook de bureacraatstatus wordt ontnomen.

Lijst van moderatoren[bewerken]

Zie de lijst op Wikibooks:Moderator.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.