Naar inhoud springen

Vruchtbrengend woordenboek

Uit Wikibooks

Dit project met zijn vreemde titel (woordenboek van vreemde woorden?) gaat niet over fruitteelt maar documenteert uit andere talen afkomstige woorden die in het Nederlands worden gebruikt, met daarbij Nederlandse alternatieven, bijvoorbeeld reservekopie voor back-up. Het gaat daarbij niet alleen om het documenteren van bestaande alternatieven, maar uitdrukkelijk ook om het bedenken van nieuwe.

In het Nederlands - en veel andere talen - stelt men een enorme toevloed aan vreemde woorden (leenwoorden) vast, die overwegend afkomstig zijn uit het Engels. Terwijl in het verleden het aantal vreemde woorden nog te overzien was, is hun aantal op exponentiële wijze toegenomen tijdens de laatste decennia.

In veel Europese talen worden deze woorden niet meer gelijk vertaald of aangepast. Bepaalde landen hebben daarom wetten aangenomen waarmee hun taal beschermd wordt. Andere worden met dezelfde problemen geconfronteerd, maar deinzen tot nog toe terug voor een wettelijke omkadering van het probleem. Veelal wordt geargumenteerd dat een wet overbodig is, daar men de taal moet vrijlaten zich te ontwikkelen. In de praktijk ziet men vandaag dat leenwoorden vaak letterlijk worden overgenomen met wat kleine aanpassingen aan de fonologie en syntaxis van de ontlenende taal, en soms dat er een geheel nieuw woord voor wordt gezocht.

Het Vruchtbrengend woordenboek is een experiment. Het moet aantonen dat de ontwikkeling van een taal mogelijk is zonder tussenkomst van de wet. Het project dient dus niet alleen om al bestaande vernieuwingen te documenteren maar ook - en op een uitgesproken wijze - om nieuwe woorden te ontwikkelen, en dit onafhankelijk van het bestaan van anderstalige equivalenten, d.w.z. woorden in een andere taal om hetzelfde onderwerp te beschrijven.

Nieuwe creaties worden met een sterretje aangegeven. Aanduidingen tussen haakjes zoals (12/2003:9) betekenen hoeveel treffers gevonden werden door de Google-zoekrobot voor een welbepaalde maand in de Nederlandstalige bladzijden. In het gegeven voorbeeld werden 9 treffers gevonden voor de maand december 2003.

Het werk richt zich tot alle gebruikers, meer bepaald tot wetenschappers, specialisten in technische domeinen, vertalers en journalisten. De schrijfwijze van de Nederlandse taal wordt gerespecteerd.


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z ·
Romaanse woorden in het Nederlands met een Germaans alternatief

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.