Vietnamees/Les 2

Uit Wikibooks

Telwoorden[bewerken]

Telwoord Vietnamees
0 không of dê-rô
1 một
2 hai
3 ba
4 bốn
5 năm
6 sáu
7 bảy
8 tám
9 chín
10 mười of chục


Bijkomende regeltjes:

  1. năm wordt alleen gebruikt om het getal 5 aan te duiden. Indien het cijfer 5 deel uit maakt van een groter getal, gebruikt men lăm.
  2. mười verandert in mươi (zonder toonteken) wanneer het volgt op een ander getal.
  3. một verandert in mốt (toon verandert) wanneer het volgt op mươi.


Veelvouden van tien:

Tienvoud Vietnamees
10 mười of chục
100 một trăm
1 000 một ngàn of một nghìn
10 000 một vạn of mười ngàn
1 000 000 một triệu
1 000 000 000 một tỷ
1 000 000 000 000 một ngàn tỷ of một nghìn tỷ
1 000 000 000 000 000 một triệu tỷ
1 000 000 000 000 000 000 một tỷ tỷ


Wanneer men grotere getallen wil vertalen kan men deze getallen best opsplitsen als volgt:

14 = 10 + 4
mười bốn
37 = 3 x 10 + 7
ba mươi bảy
679 = 6 x 100 + 7 x 10 + 9
sáu trăm bảy mươi chín
463 912 = (4 x 100 + 6 x 10 + 3) x 1000 + 9 x 100 + 10 + 2
bốn trăm sáu mươi ba ngàn chín trăm mươi hai


Let op.
Wanneer het cijfer 0 voor een cijfer 1 tot en met 9 staat, zet men het woordje lẻ voor dat cijfer.
Bijvoorbeeld:

308 = 3 x 100 + 8
ba trăm lẻ tám

Rangtelwoorden[bewerken]

Rangtelwoord Vietnamees
1ste thứ nhất
2de thứ hai of thứ nhì
3de thứ ba
4de thứ bốn of thứ tư
5de thứ năm
6de thứ sáu
7de thứ bảy
8ste thứ tám
9de thứ chín
10de thứ mười


Een rangtelwoord wordt gevormd door het woord thứ gevolgd door een getal. De enige uitzondering hierop is het 1ste rangtelwoord.


Opmerking.
Thứ hai tot en met thứ bảy worden ook gebruikt om de dagen van de week aan te duiden.
We komen hierop terug in een volgende les.

Decimale getallen[bewerken]

Om een decimaal getal weer te geven wordt het woordje phẩy gebruikt.
Zodus wordt bijvoorbeeld:

  • 3,5         ~ ba phẩy năm
  • 17,42      ~ mười bảy phẩy bốn mươi hai of mười bảy phẩy bốn hai
  • 67,02198 ~ sáu mươi bảy phẩy không hai một chín tám of sáu mươi bảy phẩy không hai mươi một chín mươi tám

Breuken[bewerken]

Een breuk wordt als volgt geschreven:

→ teller phần noemer

Dus bijvoorbeeld:

  • 2/3   ~ hai phần ba
  • 4/13 ~ bốn phần mười ba

Elementaire rekenkunde[bewerken]

→ Optellen

2 + 5 = 7     ~ hai cộng năm bằng bảy

→ Aftrekken

12 - 8 = 4    ~ mười hai trừ tám bằng bốn

→ Vermenigvuldigen

3 x 6 = 18   ~ ba nhân sáu bằng mười tám

→ Delen

90 / 18 = 5 ~ chín mươi chia mười tám bằng năm

De onderlijnde woordjes geven de respectievelijke bewerking aan. Het woordje bằng staat voor "is gelijk aan". Men kan ook het woordje gebruiken hetgeen "worden" betekend in deze context.

Oefeningen[bewerken]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.