Sociale geschiedenis van Europa 1795-1915/Schema geschiedenis van Frankrijk na de Revolutie

Uit Wikibooks
Inhoudsopgave
  1. Inleiding
  2. Schema geschiedenis van Frankrijk na de Revolutie
  3. Franse Revolutie, volk en Kerk
  4. Vrouw, huwelijk en kinderen in Frankrijk

2. Schema geschiedenis van Frankrijk na de Revolutie

Omdat ook dit boekje voornamelijk over de sociale geschiedenis van Frankrijk gaat, volgt hieronder een schematisch overzicht van de "normale" geschiedenis van Frankrijk vanaf de Revolutie. Als tijdens het verloop van dit boekje een term valt als bijvoorbeeld "derde keizerrijk", wordt naar dit hoofdstuk verwezen waar de lezer deze term enigszins kan plaatsen.

1804-1815: het Eerste Keizerrijk[bewerken]

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte (1769-1821) was tijdens de Franse Revolutie een getalenteerde militair. Hij veroverde grote delen van Europa. In 1804 kroonde hij zichzelf tot keizer waarmee het Eerste Keizerrijk begon. In 1815 werd Napoleon in de slag bij slag bij Waterloo definitief verslagen. Frankrijk mocht echter grotendeels zijn grondgebied van vóór de veroveringen door Napoleon behouden.

1815-1830: de Restauratie[bewerken]

Karel X


In Frankrijk probeerde men daarna, tijdens de Restauratie, om terug te keren naar de verhoudingen zoals die golden in de tijd vóór de Revolutie. Deze Restauratie vond overigens ook elders in Europa plaats. Karel X besteeg in 1824 de Franse troon met de bedoeling om als absoluut vorst te gaan regeren.

1830-1848: de Julimonarchie[bewerken]

Louis-Philippe I

In 1830 vond de Julirevolutie plaats en kwam de liberale koning Lodewijk Filips op de troon: de Julimonarchie. Deze Julirevolutie vond in veel Europese landen navolging. België scheidde zich van Nederland af.

1848-1852: de Tweede Franse Republiek[bewerken]

Generaal Cavaignac

In 1848 vond de Februarirevolutie plaats en werd de Tweede Franse Republiek uitgeroepen.

1852-1870: het Tweede Franse Keizerrijk[bewerken]

Napoleon III

Het Tweede Franse Keizerrijk onder Napoleon III.

1871-1940: de Derde Franse Republiek[bewerken]

De Dreyfus-affaire

De Derde Franse Republiek. Opportunistisch en liberaal. Burgers werden aangemoedigd om geld te verdienen en goederen te kopen.

1940-1944: het Vichy-regime[bewerken]

Het Vichy-regime onder maarschalk Pétain collaboreerde met de Duitsers.

1946-1958: de Vierde Franse Republiek[bewerken]

De Vierde Franse Republiek.

1958-heden: de Vijfde Franse Republiek[bewerken]

De Gaulle

De Vijfde Franse Republiek, uitgeroepen door generaal Charles de Gaulle

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.