Naar inhoud springen

Sjabloon:Graph:Chart

Uit Wikibooks
Sjabloondocumentatie [[{{Fullurl:Sjabloon:
Gebruikt Lua

Voor het plotten van grafieken.

Parameters

colors
kleurenpalet van de grafiek, een lijst van kleuren door komma's gescheiden. De kleuren kunnen zijn: #rgb/#rrggbb/#aarrggbb of een Engelse CSS kleurennaam. Bij #aarrggbb geeft de aa het alpha channel aan, bijvoorbeeld FF=100% doorzichtig, 80=50% doorzichtig, etc.
hAnnotatonsLabel
toon horizontale annotatielabels bij annotatielijnen, bijvoorbeeld hAnnotatonsLabel = label1, label2, label3
hAnnotatonsLine
toon horizontale annotatielijnen bij specifieke waarden, bijvoorbeeld hAnnotatonsLine=4, 5, 6
height
hoogte van de grafiek in pixels, bij de meeste grafieken de hoogte van de Y-as
innerRadius
Alleen geldig voor een taartdiagram, de binnenste straal in pixels om een donut diagram te maken.
interpolate
Interpolatie methode voor lijn- en vlakdiagrammen. monotone is aanbevolen voor een monotone cubic interpolation. Op https://github.com/nyurik/vega/wiki/Marks#line staan de andere ondersteunde interpolatiemethoden.
legend
Toon legenda/legende. Dit werkt alleen bij meerdere datareeksen.
linewidth
Voor een lijndiagram: de dikte van de lijnen, een lijndikte van 0 resulteert in een spreidingsdiagram. Voor een taartdiagram: de ruimte tussen de taartpunten.
linewidths
Voor verschillende lijndiktes per datareeks. Een lijndikte van 0 in combinatie met "showSymbols" laat die lijn weg, toont slechts de punten, bijvoorbeeld linewidths=1, 0, 5, 0.2
showSymbols
voor lijngrafieken: toon een symbool op data punten. Een getal geeft de symboolgrootte aan in pixels, bijvoorbeeld showSymbols=3. showSymbols= geeft punten met een standaardgrootte van 2.5 pixel. Verschillende groottes zijn mogelijk per datareeks: showSymbols=1, 2, 3, 4
showValues
Voor een taartdiagram en een ongestapeld staafdiagram: Toon y waarden als tekst in de grafiek. De volgende parameters, gescheiden door komma's, definiëren hoe de tekst er uit ziet, bijvoorbeeld showValues = fontcolor:silver, fontsize:10, offset:10.
symbolsNoFill
symbolsNoFill = vul het symbool niet, tekent alleen de omtrek.
symbolsShape
de vorm van het symbool, mogelijke waarden: circle, x, square, cross, diamond, triangle_up, triangle_down, triangle_right, triangle_left. Elke data reeks kan een eigen symbool krijgen, gebruik door komma's gescheiden waarden, bijvoorbeeld: symbolsShape= circle, cross, square
symbolsStroke
Voor "x" symbol en "symbolsNoFill": de dikte van de lijn in pixels, standaard waarde is 2.5.
type
het soort diagram:
vAnnotatonsLabel
toon verticale annotatielabels bij annotatielijnen, bijvoorbeeld vAnnotatonsLabel = label1, label2, label3
vAnnotatonsLine
toon verticale annotatielijnen bij specifieke waardes, bijvoorbeeld vAnnotatonsLine=4, 5, 6
width
breedte van de grafiek in pixels, bij de meeste grafieken de lengte van de x-as


x
de x-waarden, gescheiden door komma's, x=a,b,c
xAxisAngle
draaiing van de x-as labels in graden, aanbevolen waarden: -45, +45, -90, +90
xAxisFormat
Formatteer de labels op de x-as.
Voor de formattering van numerieken zie https://github.com/d3/d3-3.x-api-reference/blob/master/Formatting.md#numbers, bijvoorbeeld
  • xAxisFormat=% voor percentages, -0.1=-10%, 0=0%, .25=25%, 1=100%, 1.5=150%. xAxisFormat=.1% geeft percentages met 1 cijfer achter de 'komma'.
  • xAxisFormat=03 alles 3 lang, met voorloopnullen
  • xAxisFormat=.2f 2 cijfers achter de 'komma'
  • xAxisFormat=d geheel getal
Noot: Het is nog niet mogelijk om getallen 'Europees' te formatteren als 583.231.475.923,00
Zie https://github.com/d3/d3-3.x-api-reference/blob/master/Time-Formatting.md voor datum/tijd.
xAxisMin, xAxisMax
voor lijn, spreidings en vlakdiagrammen: minimum en maximum waarden van de x-as. Met deze parameters kan x-as gespiegeld worden door min en max om te draaien. Zet de Max op de laagste waarde, de min op de hoogste.
xAxisTitle
Beschrijving van de variabele op de x-as
xGrid
toon verticale rasterlijnen voor x-as waarden.
xScaleType
het soort van schaal van de x-as.
xType
datatype van x-as waarden.


y
De y waarden van een enkele datareeks, gescheiden door komma's, bijvoorbeeld y=1,2,4,9
y1, y2, …
de y-waarden van meerdere datareeksen, bijvoorbeeld y1=1,2,4,9, y2=1,8,32,27. Bij een taartdiagram geeft y2 de straal van de taartpunten.
yAxisFormat
formatteer de labels op de y-as, de toegestane waarden zijn hetzelfde als bij xAxisFormat.
yAxisMin, and yAxisMax
voor lijn, spreidings en vlakdiagrammen: minimum en maximum waarden van de y-as. Met deze parameters kan y-as ondersteboven gezet worden door min en max om te draaien. Zet de Max op de laagste waarde, de min op de hoogste.
yAxisTitle
beschrijving van de variabele op de y-as
yGrid
toon horizontale rasterlijnen voor y-as waarden.
yScaleType
het soort van schaal op de y-as. Zie xScaleType voor mogelijke schalen.
yType
data type van y-as waarden,
y1Title, y2Title, …
beschrijving van de datareeksen in de legenda/legende.

Opmerking: In de voorvertoning bij het bewerken is de grafiek een canvas element, een Vectorafbeelding. Echter, na publiceren van de pagina wordt de grafiek een PNG bestand.Voorbeelden

Enkele datareeks

Lijndiagram

{{Graph:Chart
 | width = 450
 | height = 150
 | type = line
 | x = 1,2,3,4,5,6,7,8,9
 | y = 10,12,6,14,2,10,7,9,12
}}

De y-as begint met de kleinste y-waarde, maar deze kan worden overschreven met de parameter yAxisMin.

Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Spreidingsdiagram

Een spreidingsdiagram is te maken door bij een lijndiagram de lijnen weg te laten maar wel symbolen op data punten te tonen: linewidth=0 en showSymbols=.

{{Graph:Chart
|width=500
|height=200
|type=line
|x=15.7,10.8,68.5,33.4,23.8,42.2,27.1,38.2,13.5,74.3
|y1=1517,970,4075,3819,2106,2919,2428,2164,1393,7603
|showSymbols=
|linewidth=0
|yGrid= |xGrid= 
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Vlakdiagram

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | type=area
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y=10,12,6,14,2,10,7,9
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Opmerking: De y-as begint bij nul.

Zwevende veelhoek of polygoon

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | type=area
 | x=10,20,30,10
 | y=200,100,300,200
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Staafdiagram

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | xAxisTitle=De X-as
 | yAxisTitle=De Y-as
 | type=rect
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y=10,12,6,14,2,10,7,9
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Taartdiagram

{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.
{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
 | showValues=
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Donutdiagram

{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | innerRadius=40
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Meerdere datareeksen

Lijndiagram met meer dan één datareeks, met kleuren

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | colors=#0000aa,#ff8000
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Met percentages, y-as met min-max van 0-100%

{{Graph:Chart
| width = 450
| height = 350
| x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
| yAxisMin = 0
| yAxisMax = 1
| yAxisFormat = %
| showSymbols = 
| y1 = , , , .43, , , , .39, .43, .38, .38, .40, .48, .54 , .42, .47, .45, .48, .44, .41, .41, .45, .46
| y2 = .40, .377, .38, , .39, .38, .419, .55, .60, .63
| y3 = .27, .311, .31, , .26, .28, .285
| y4 = {{Repeat|7|, }} .40, .44, .42, .47, .44, .43, .42
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Vlakdiagram met meer dan één datareeks, met overlap

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=area
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | colors=#800000aa,#80ff8000
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Staafdiagram met meer dan één datareeks

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=rect
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 |colors=#800000aa,#80ff8000
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Gestapeld Staafdiagram

{{Graph:Chart
 | width=400 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=stackedrect
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | y1Title=Data A
 | y2Title=Data B
 | colors=seagreen, orchid
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Vlakdiagram met geïnterpoleerde gegevenswaarden

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=stackedarea
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | interpolate=monotone
 | colors=seagreen, orchid
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Taartdiagram met twee datareeksen

{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
 | y2=7,8,9,8,8,9,10,9,5
 | showValues=
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Legenda

Een legenda kan worden toegevoegd als er meerdere datareeksen zijn:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | y1Title=Blauw
 | y2Title=Oranje
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

De titel kan worden weggelaten door de parameter leeg te laten:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=
 | y1Title=Blauw
 | y2Title=Oranje
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Lange legenda's kunnen er onhandig uitzien. Het kan dan beter zijn om de legendaparameter weg te laten en in plaats daarvan {{Legenda}} te gebruiken:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | colors=darkred, gold
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
}}
{{Legenda|darkred|Dit is een lange legendatekst en zou er niet mooi uitzien als het deel zou uitmaken van de grafiek zelf.}}
{{Legenda|gold|Dit is een andere redelijke lange tekst.}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

██ Dit is een lange legendatekst en zou er niet mooi uitzien als het deel zou uitmaken van de grafiek zelf.

██ Dit is een andere redelijke lange tekst.


Deze methode maakt ook het gebruik van wiki-opmaak en het invoegen van links mogelijk. Grafieken die de standaardkleuren gebruiken, moeten de hex-waarden in de legenda-sjablonen specificeren: Sjabloon:Kolommen lijst

Als alternatief kunnen CSS-kleurnamen (of hex-waarden) worden gespecificeerd in de grafiek en de legenda-sjablonen.

Annotaties

Lijndiagram met alleen horizontale annotaties:

{{Graph:Chart
|hannotatonslabel=label4, label5, label6
|hannotatonsline=4, 5, 6
|linewidths=2,4,0
|showSymbols=3,3,3
|symbolsShape=triangle_up, cross, cross
|type=line
|x=0,1,2,3
|y1=0,3.342,2.3423,5.32423|y2=1,2.342,4.63,2.32423|y3=3,1.342,2.63,6.32423}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Vlakdiagram met alleen verticale annotaties:

{{Graph:Chart
|vAnnotatonsLine=1, 2, 3 
|vAnnotatonsLabel=label1, label2, label3
|colors=#ffff5ba0, #641050ff, #ffaaff00
|type=area
|x=0,1,2,3
|y3=0,3.342,2.3423,5.32423|y2=1,2.342,4.63,2.32423|y1=3,1.342,2.63,6.32423}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.
}} bekijken]
] [[{{Fullurl:Sjabloon:
Gebruikt Lua

Voor het plotten van grafieken.

Parameters

colors
kleurenpalet van de grafiek, een lijst van kleuren door komma's gescheiden. De kleuren kunnen zijn: #rgb/#rrggbb/#aarrggbb of een Engelse CSS kleurennaam. Bij #aarrggbb geeft de aa het alpha channel aan, bijvoorbeeld FF=100% doorzichtig, 80=50% doorzichtig, etc.
hAnnotatonsLabel
toon horizontale annotatielabels bij annotatielijnen, bijvoorbeeld hAnnotatonsLabel = label1, label2, label3
hAnnotatonsLine
toon horizontale annotatielijnen bij specifieke waarden, bijvoorbeeld hAnnotatonsLine=4, 5, 6
height
hoogte van de grafiek in pixels, bij de meeste grafieken de hoogte van de Y-as
innerRadius
Alleen geldig voor een taartdiagram, de binnenste straal in pixels om een donut diagram te maken.
interpolate
Interpolatie methode voor lijn- en vlakdiagrammen. monotone is aanbevolen voor een monotone cubic interpolation. Op https://github.com/nyurik/vega/wiki/Marks#line staan de andere ondersteunde interpolatiemethoden.
legend
Toon legenda/legende. Dit werkt alleen bij meerdere datareeksen.
linewidth
Voor een lijndiagram: de dikte van de lijnen, een lijndikte van 0 resulteert in een spreidingsdiagram. Voor een taartdiagram: de ruimte tussen de taartpunten.
linewidths
Voor verschillende lijndiktes per datareeks. Een lijndikte van 0 in combinatie met "showSymbols" laat die lijn weg, toont slechts de punten, bijvoorbeeld linewidths=1, 0, 5, 0.2
showSymbols
voor lijngrafieken: toon een symbool op data punten. Een getal geeft de symboolgrootte aan in pixels, bijvoorbeeld showSymbols=3. showSymbols= geeft punten met een standaardgrootte van 2.5 pixel. Verschillende groottes zijn mogelijk per datareeks: showSymbols=1, 2, 3, 4
showValues
Voor een taartdiagram en een ongestapeld staafdiagram: Toon y waarden als tekst in de grafiek. De volgende parameters, gescheiden door komma's, definiëren hoe de tekst er uit ziet, bijvoorbeeld showValues = fontcolor:silver, fontsize:10, offset:10.
symbolsNoFill
symbolsNoFill = vul het symbool niet, tekent alleen de omtrek.
symbolsShape
de vorm van het symbool, mogelijke waarden: circle, x, square, cross, diamond, triangle_up, triangle_down, triangle_right, triangle_left. Elke data reeks kan een eigen symbool krijgen, gebruik door komma's gescheiden waarden, bijvoorbeeld: symbolsShape= circle, cross, square
symbolsStroke
Voor "x" symbol en "symbolsNoFill": de dikte van de lijn in pixels, standaard waarde is 2.5.
type
het soort diagram:
vAnnotatonsLabel
toon verticale annotatielabels bij annotatielijnen, bijvoorbeeld vAnnotatonsLabel = label1, label2, label3
vAnnotatonsLine
toon verticale annotatielijnen bij specifieke waardes, bijvoorbeeld vAnnotatonsLine=4, 5, 6
width
breedte van de grafiek in pixels, bij de meeste grafieken de lengte van de x-as


x
de x-waarden, gescheiden door komma's, x=a,b,c
xAxisAngle
draaiing van de x-as labels in graden, aanbevolen waarden: -45, +45, -90, +90
xAxisFormat
Formatteer de labels op de x-as.
Voor de formattering van numerieken zie https://github.com/d3/d3-3.x-api-reference/blob/master/Formatting.md#numbers, bijvoorbeeld
  • xAxisFormat=% voor percentages, -0.1=-10%, 0=0%, .25=25%, 1=100%, 1.5=150%. xAxisFormat=.1% geeft percentages met 1 cijfer achter de 'komma'.
  • xAxisFormat=03 alles 3 lang, met voorloopnullen
  • xAxisFormat=.2f 2 cijfers achter de 'komma'
  • xAxisFormat=d geheel getal
Noot: Het is nog niet mogelijk om getallen 'Europees' te formatteren als 583.231.475.923,00
Zie https://github.com/d3/d3-3.x-api-reference/blob/master/Time-Formatting.md voor datum/tijd.
xAxisMin, xAxisMax
voor lijn, spreidings en vlakdiagrammen: minimum en maximum waarden van de x-as. Met deze parameters kan x-as gespiegeld worden door min en max om te draaien. Zet de Max op de laagste waarde, de min op de hoogste.
xAxisTitle
Beschrijving van de variabele op de x-as
xGrid
toon verticale rasterlijnen voor x-as waarden.
xScaleType
het soort van schaal van de x-as.
xType
datatype van x-as waarden.


y
De y waarden van een enkele datareeks, gescheiden door komma's, bijvoorbeeld y=1,2,4,9
y1, y2, …
de y-waarden van meerdere datareeksen, bijvoorbeeld y1=1,2,4,9, y2=1,8,32,27. Bij een taartdiagram geeft y2 de straal van de taartpunten.
yAxisFormat
formatteer de labels op de y-as, de toegestane waarden zijn hetzelfde als bij xAxisFormat.
yAxisMin, and yAxisMax
voor lijn, spreidings en vlakdiagrammen: minimum en maximum waarden van de y-as. Met deze parameters kan y-as ondersteboven gezet worden door min en max om te draaien. Zet de Max op de laagste waarde, de min op de hoogste.
yAxisTitle
beschrijving van de variabele op de y-as
yGrid
toon horizontale rasterlijnen voor y-as waarden.
yScaleType
het soort van schaal op de y-as. Zie xScaleType voor mogelijke schalen.
yType
data type van y-as waarden,
y1Title, y2Title, …
beschrijving van de datareeksen in de legenda/legende.

Opmerking: In de voorvertoning bij het bewerken is de grafiek een canvas element, een Vectorafbeelding. Echter, na publiceren van de pagina wordt de grafiek een PNG bestand.Voorbeelden

Enkele datareeks

Lijndiagram

{{Graph:Chart
 | width = 450
 | height = 150
 | type = line
 | x = 1,2,3,4,5,6,7,8,9
 | y = 10,12,6,14,2,10,7,9,12
}}

De y-as begint met de kleinste y-waarde, maar deze kan worden overschreven met de parameter yAxisMin.

Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Spreidingsdiagram

Een spreidingsdiagram is te maken door bij een lijndiagram de lijnen weg te laten maar wel symbolen op data punten te tonen: linewidth=0 en showSymbols=.

{{Graph:Chart
|width=500
|height=200
|type=line
|x=15.7,10.8,68.5,33.4,23.8,42.2,27.1,38.2,13.5,74.3
|y1=1517,970,4075,3819,2106,2919,2428,2164,1393,7603
|showSymbols=
|linewidth=0
|yGrid= |xGrid= 
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Vlakdiagram

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | type=area
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y=10,12,6,14,2,10,7,9
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Opmerking: De y-as begint bij nul.

Zwevende veelhoek of polygoon

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | type=area
 | x=10,20,30,10
 | y=200,100,300,200
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Staafdiagram

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | xAxisTitle=De X-as
 | yAxisTitle=De Y-as
 | type=rect
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y=10,12,6,14,2,10,7,9
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Taartdiagram

{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.
{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
 | showValues=
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Donutdiagram

{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | innerRadius=40
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Meerdere datareeksen

Lijndiagram met meer dan één datareeks, met kleuren

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | colors=#0000aa,#ff8000
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Met percentages, y-as met min-max van 0-100%

{{Graph:Chart
| width = 450
| height = 350
| x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
| yAxisMin = 0
| yAxisMax = 1
| yAxisFormat = %
| showSymbols = 
| y1 = , , , .43, , , , .39, .43, .38, .38, .40, .48, .54 , .42, .47, .45, .48, .44, .41, .41, .45, .46
| y2 = .40, .377, .38, , .39, .38, .419, .55, .60, .63
| y3 = .27, .311, .31, , .26, .28, .285
| y4 = {{Repeat|7|, }} .40, .44, .42, .47, .44, .43, .42
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Vlakdiagram met meer dan één datareeks, met overlap

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=area
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | colors=#800000aa,#80ff8000
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Staafdiagram met meer dan één datareeks

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=100
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=rect
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 |colors=#800000aa,#80ff8000
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Gestapeld Staafdiagram

{{Graph:Chart
 | width=400 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=stackedrect
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | y1Title=Data A
 | y2Title=Data B
 | colors=seagreen, orchid
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Vlakdiagram met geïnterpoleerde gegevenswaarden

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | type=stackedarea
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
 | interpolate=monotone
 | colors=seagreen, orchid
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Taartdiagram met twee datareeksen

{{Graph:Chart
 | width=100
 | height=100
 | type=pie
 | legend=Letter
 | x=A,B,C,D,E,F,G,H,I
 | y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200
 | y2=7,8,9,8,8,9,10,9,5
 | showValues=
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Legenda

Een legenda kan worden toegevoegd als er meerdere datareeksen zijn:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=Legenda
 | y1Title=Blauw
 | y2Title=Oranje
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

De titel kan worden weggelaten door de parameter leeg te laten:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | legend=
 | y1Title=Blauw
 | y2Title=Oranje
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Lange legenda's kunnen er onhandig uitzien. Het kan dan beter zijn om de legendaparameter weg te laten en in plaats daarvan {{Legenda}} te gebruiken:

{{Graph:Chart
 | width=400
 | height=150
 | xAxisTitle=X
 | yAxisTitle=Y
 | colors=darkred, gold
 | type=line
 | x=1,2,3,4,5,6,7,8
 | y1=10,12,6,14,2,10,7,9
 | y2=2,4,6,8,13,11,9,2
}}
{{Legenda|darkred|Dit is een lange legendatekst en zou er niet mooi uitzien als het deel zou uitmaken van de grafiek zelf.}}
{{Legenda|gold|Dit is een andere redelijke lange tekst.}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

██ Dit is een lange legendatekst en zou er niet mooi uitzien als het deel zou uitmaken van de grafiek zelf.

██ Dit is een andere redelijke lange tekst.


Deze methode maakt ook het gebruik van wiki-opmaak en het invoegen van links mogelijk. Grafieken die de standaardkleuren gebruiken, moeten de hex-waarden in de legenda-sjablonen specificeren: Sjabloon:Kolommen lijst

Als alternatief kunnen CSS-kleurnamen (of hex-waarden) worden gespecificeerd in de grafiek en de legenda-sjablonen.

Annotaties

Lijndiagram met alleen horizontale annotaties:

{{Graph:Chart
|hannotatonslabel=label4, label5, label6
|hannotatonsline=4, 5, 6
|linewidths=2,4,0
|showSymbols=3,3,3
|symbolsShape=triangle_up, cross, cross
|type=line
|x=0,1,2,3
|y1=0,3.342,2.3423,5.32423|y2=1,2.342,4.63,2.32423|y3=3,1.342,2.63,6.32423}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.

Vlakdiagram met alleen verticale annotaties:

{{Graph:Chart
|vAnnotatonsLine=1, 2, 3 
|vAnnotatonsLabel=label1, label2, label3
|colors=#ffff5ba0, #641050ff, #ffaaff00
|type=area
|x=0,1,2,3
|y3=0,3.342,2.3423,5.32423|y2=1,2.342,4.63,2.32423|y1=3,1.342,2.63,6.32423}}
Grafieken zijn wegens technische problemen tijdelijk niet beschikbaar.
|action=edit&preload=Sjabloon%3ASjabdoc%2Fpreload}} bewerken]
]
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.