Russisch/Woordenlijst Russisch-Nederlands

Uit Wikibooks

zie ook Russisch/Woordenlijst Nederlands-Russisch
zie ook Russisch/Uitspraak voor de uitspraak van de Russische woorden

(Gelieve telkens ook het accent toe te voegen)

а[bewerken]

 • а - en, maar, wat betreft. (Ty v gorode a ya doma - Jij bent in de stad, en wat betreft mij, ik ben thuis)
 • алло́ - hallo (aan de telefoon)
 • амбар - de voorraadschuur
 • а́збука - het alfabet

б[bewerken]

 • ба́бушка - de grootmoeder
 • бpaслeт - de armband

в[bewerken]

 • ва́за - de vaas
 • волк - de wolf
 • вопрос - de vraag

г[bewerken]

 • газе́та - de krant
 • говори́ть - spreken, zeggen
 • год - het jaar

д[bewerken]

 • де́вочка - het meisje
 • доска́ - het bord (schoolbord)
 • друг - de vriend
 • ду́мать - denken

е[bewerken]

ё[bewerken]

ж[bewerken]

 • жёлтый - geel ( de kleur )
 • жить - het leven
 • журна́л - het tijdschrift
 • журнали́ст(ка) - de journalist(e)

з[bewerken]

 • занима́ть - lenen van (impf.)
 • занима́ться - zich bezighouden met, beoefenen, bedrijven (impf.)
 • заня́ть - lenen van (perf.)
 • заня́ться - bezig zijn met, gaan doen, z'n aandacht richten op (perf.)
 • знать - weten

и[bewerken]

 • и - en
 • интересоваться - zich interesseren voor


й[bewerken]

к[bewerken]

 • каранда́ш - het potlood
 • как - hoe
 • ка́рта - de (land)kaart, de (speel)kaart, de plattegrond (v.e. stad)
 • кни́га - het boek
 • кто - wie
 • круг - de cirkel, de kring, de schijf, (v. mensen:) de categorie, de groep, de gemeenschap
 • кружо́к - rondje, kring(etje), club(je)
 • курс - de koers (richting), de (beurs-)koers, de cursus (de leergang, het leerjaar), de (medische) kuur
 • куда́- waarheen

л[bewerken]

 • ла́мпа - de lamp
 • ла́мпа дне́вного света́ - de TL-lamp
 • люминесце́нтная ла́мпа - de TL-lamp
 • ли́са - de vos

м[bewerken]

 • моро́з - de vrieskou, de vorst
 • мо́рось - de motregen
 • мост - de brug
 • музыка́нт - de muzikant

н[bewerken]

 • нарисова́ть - tekenen (perf.)
 • не́мец - de Duitser
 • не́мка - Duitse
 • никогда - nooit

о[bewerken]

 • окно́ - het venster
 • отец - de vader
 • обезьяна - de aap

п[bewerken]

 • письмо́ - de brief
 • подруга - de vriendin
 • покá - dag (doei; bij afscheid)
 • по́сле - na (tijd)
 • пото́м - daarna
 • почему́ - waarom
 • поэ́тому - daarom, derhalve
 • преподава́тель - de leraar

р[bewerken]

 • рабо́тать - werken
 • рисова́ть - tekenen (impf.)
 • ры́нок - de markt

с[bewerken]

 • стол - de tafel
 • сто́ить - [geld, moeite] kosten, waard zijn
 • стоя́ть - staan
 • стул - de stoel (eetkamer-, keuken-)

т[bewerken]

 • там - daar(ginds)
 • то́лько - slechts
 • тóжe - ook
 • тут - hier
 • туда́- daarheen
 • тётя - de tante
 • ты - jij

у[bewerken]

 • уча́стник - de deelnemer
 • учени́к - de leerling
 • учени́ца - de leerlinge
 • учи́тель - de leraar
 • учи́тельница - de lerares

ф[bewerken]

х[bewerken]

 • хлеб - het brood
 • хорошо́ - goed (bijwoord)

ц[bewerken]

 • цель - het doel
 • цена́ - de prijs, de waarde

ч[bewerken]

 • челове́к - de mens
 • что - wat

ш[bewerken]

 • шкóлa - de school

щ[bewerken]

ь[bewerken]

ы[bewerken]

De letter "Ы" wordt uitgesproken als een klinker tussen de i en de u, je kunt het best de klank bekomen als je je mond als een i vormt maar een u uitspreekt.


ъ[bewerken]

э[bewerken]

 • этика - de zedenleer

ю[bewerken]

 • Югославия - yugoslavia ( een land )

я[bewerken]

 • я - ik

Zie ook[bewerken]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.