Naar inhoud springen

Programmeren in JavaScript/Variabelen

Uit Wikibooks

Programmeren in JavaScript

Inhoudsopgave
 1. Basis
 2. Plaats binnen HTML
 3. Variabelen
 4. Operatoren
 5. Conditionele statements
 6. Lussen
 7. Functies
 8. Events
 9. Errors

Een variabele is een manier om in JavaScript (en ook in andere computertalen) veranderlijke gegevens te bewaren. Bij een variabele spelen drie dingen een rol:

 1. De naam van de variabele zodat je de variabele in een script kunt gebruiken.
 2. De gegevens die in de variabele zijn opgeslagen (een variabele kan ook "leeg" zijn).
 3. Het soort (type) gegevens die in de variabele zijn opgeslagen.

Variabelen declareren[bewerken]

Een variabele declareren betekent dat je simpelweg een variabele aanmaakt waar je gegevens in wilt opslaan. Dit gebeurt als volgt:

JavaScript-code: Variabele declareren

var variabelnaam;

Met het woordje var geef je aan dat je een nieuwe variabele aanmaakt. Dit wordt gevolgd door de naam van de variabelen. De naam van een variabele is hoofdlettergevoelig; dat betekent dat variabelnaam niet gelijk is aan VARIABELNAAM.

Gegevens in een variabele plaatsen[bewerken]

Nu wil je natuurlijk gegevens erin bewaren. Dit gebeurt met de = operator als volgt.

JavaScript-code: Gegevens in een variabele plaatsen

variabelnaam = "gegevens voor de variabele";

Om regels code uit te sparen kun je ook de gegevens meteen in de variabele opslaan wanneer je die declareert.

JavaScript-code: Gegevens in een variabele plaatsen

var variabelnaam = "gegevens voor de variabele";

Types variabelen[bewerken]

Variabelen kunnen verschillende soorten (typen) gegevens bevatten:

 1. Strings (Stukjes tekst)
 2. Getallen
 3. Booleans (Logische waarden: true of false)
 4. Functies
 5. Verwijzingen naar Objecten (zie hoofdstuk objecten)
 6. null (verwijzing naar een niet bestaand object)

Als een variabele nog geen waarde heeft gekregen is de waarde undefined en het type gegevens ook undefined; In een script kun je het type van de gegevens die in een variabele zijn opgeslagen opvragen met de functie typeof(x).

In tegenstelling tot andere talen kent JavaScript geen aparte soorten variabelen voor verschillende gegevens-types. Je kunt een variabele dus gebruiken voor elke soort gegevens die JavaScript kent. De meest gebruikte gegevens types zijn getallen en strings.

In het volgend voorbeeld gaan we een getal in een variabele opslaan.

JavaScript-code: Een getal opslaan

var getal = 10;

JavaScript weet hierbij automatisch dat je een getal hebt opgeslagen. Wanneer je een string wilt opslaan moet je het stukje tekst dat je wilt bewaren tussen aanhalingstekens plaatsen.

JavaScript-code: Een string opslaan

var tekst = "Dit is een stukje tekst";

Voor logische gegevens gebruiken we het type boolean Voor deze gegevenssoort bestaan slechts twee waarden: true of false, wat respectievelijk juist of fout betekent. Een boolean declareer je als volgt:

JavaScript-code: Een boolean opslaan

var juist = true;
var fout = false;

true en false moeten niet tussen aanhalingstekens staan, want het is geen tekst maar het zijn JavaScript-sleutelwoorden.

Het volgende voorbeeld gaan we alle mogelijke soorten gegevens in een variabele opslaan. Achter ieder statement staat als commentaar de waarde en het type van de in de variabele x opgeslagen gegevens. Dit voorbeeld kunt u ook naspelen, zie appendix B.

JavaScript-code: Verschillende soorten gegevens in een variabele opslaan

var x;       // waarde(x)=undefined,              type(x)=undefined
x = x + "=" + typeof(x);
alert(x);
x = 5;       // waarde(x)=5,                  type(x)=number
x = x + "=" + typeof(x);
alert(x);
x = "Hallo wereld"; // waarde(x)=Hallo wereld,             type(x)=string
x = x + "=" + typeof(x);
alert(x);
x = true;      // waarde(x)=true,                 type(x)=boolean
x = x + "=" + typeof(x);
alert(x);
x = alert;     // waarde(x)= function alert() { [native code] } , type(x)=function
x = x + "=" + typeof(x);
alert(x);
x = new Object();  // waarde(x)=[object Object],           type(x)=object
x = x + "=" + typeof(x);
alert(x);
x = null;      // waarde(x)=null,                 type(x)=object
x = x + "=" + typeof(x);
alert(x);
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.