Programmeren in Java/Appendix B

Uit Wikibooks

Programmeren in Java In ontwikkeling. Revisiedatum: onbekend

Inleiding Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 22 augustus 2008

Installatie In ontwikkeling. Revisiedatum: 26 decemeber 2020

Hulpmiddelen Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 26 decemeber 2020
Appendices

Javadoc[bewerken]

Java-code: javadoc

/**
 * Geeft de naam van de persoon
 * @author Jan Janssens
 * @param idnr identificatienummer
 * @return naam van een persoon
 * @since 01-01-2000
 * @version 2.1
 * @exception PersonNotFoundException Wanneer er geen persoon 
  met het id nummer kan worden gevonden

 */
 String getName(int idnr)
{
  
}
 • @author - Naam van de programmeur
 • @deprecated - Markeert de methode als verouderd (deprecated).
 • @exception - Geeft aan wanneer een uitzondering (exception) veroorzaakt kan worden (thrown) door een methode — zie ook @throws.
 • @param - Definiëert een methodeparameter. Verplicht voor iedere parameter.
 • @return(s) - Documenteert de teruggegeven waarde. Moet niet gebruikt worden voor methoden die een void teruggeven.
 • @see - Geeft een verwijzing aan naar een andere methode of klasse.
 • @since - Geeft aan wanneer een methode toegevoegd is aan de klasse.
 • @throws - Documenteert de veroorzaakte uitzondering (thrown exception). Een synoniem voor @exception, geïntroduceerd in Javadoc 1.2.
 • @version - Geeft het versienummer van een methode of klasse aan.

Testcode[bewerken]

Je kan testcode heel makkelijk aan- of uitschakelen door er net vóór de tekens //* te zetten en er net na de tekens //*/. Door de eerste / weg te laten wordt alles commentaar.

Java-code: actieve code

//*
cijfer = 9;
invoer = test;
//*/

Java-code: geïnactiveerd

 /*
cijfer = 9;
invoer = “test”;
 /*/
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.