Naar inhoud springen

Programmeren in COBOL/Bestandsorganisatie/Printversie

Uit Wikibooks
Deel III: Bestandsorganisatie

In dit deel van het boek wordt bekeken hoe je met COBOL kunt omgaan met verschillende bestandsorganisaties. Zoals gewone sequentiële bestanden en relative bestanden.

De inhoud van dit deel[bewerken]

 1. Sequentiële bestanden Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 21 oktober 2007 (Oef Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 21 oktober 2007 )
 2. Relatieve bestanden zonder hash Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 20 november 2007 (Oef Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 november 2007 )
 3. Relatieve bestanden met hash Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 21 oktober 2007 (Oef Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 23 november 2007 )
 4. Index-sequentiële bestanden Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 21 oktober 2007 (Oef Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 november 2007 )


 


1. Sequentiële bestandenDit is een hoofdstuk van Programmeren in COBOL. Hier zul je leren hoe je sequentiële bestanden kunt lezen.

Voorbeeld van een sequentieel bestand[bewerken]

Een sequentieel bestand is een bestand waar iedere lijn een record vormt. Een record zal gegevens opslaan voor bijvoorbeeld één persoon. Een sequentieel bestand kan verschillende datatypes (of extensies) hebben. Wij zullen .txt gebruiken. Maar dat kan natuurlijk ook .dat of .in of iets anders zijn.

COBOL-code: Sequentieel bestand

Peeters       Jan      Kerkplein 8        ZAVENTEM   M
Jansen       Peter     Stationstraat 124     KAMPENHOUT  M

In dit sequentieel bestand worden de naam, adres en geslacht van een persoon opgeslagen.

Sequentiële bestanden lezen[bewerken]

  Zie ook READ voor meer informatie.

We gaan een klein programma schrijven dat de gegevens inleest en alleen de achternaam, voornaam en geslacht op het scherm toont.

COBOL-code: Sequentieel bestand lezen

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. seqbestanlezen.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT invoer ASSIGN TO "invoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD invoer.
    01 persoon.
    02 achternaam PIC X(20).
    02 voornaam  PIC X(15).
    02 adres    PIC X(26).
    02 plaats   PIC X(14).
    02 geslacht  PIC X.

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77    PIC X VALUE "n".
     88 eof    VALUE "j".

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN INPUT invoer
      READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ
      PERFORM lees UNTIL eof
      CLOSE invoer
      STOP RUN.

    LEES.
      DISPLAY voornaam " " achternaam " " geslacht
      READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ
      .
Jan       Peeters       M
Peter      Jansen        M

Nu gaan we dat een beetje uitleggen.

COBOL-code: Sequentieel bestand lezen

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT invoer ASSIGN TO "invoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

Als er gewerkt wordt met bestanden wordt dit stukje toegevoegd. Het bestand invoer.txt wordt gekoppeld met invoer wat belangrijk is in de DATA DIVISION. LINE SEQUENTIAL geeft aan dat het een sequentieel bestand is.

COBOL-code: Sequentieel bestand lezen

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD invoer.
    01 persoon.
    02 achternaam PIC X(20).
    02 voornaam PIC X(15).
    02 geslacht PIC X.

In de DATA DIVISION komt er de FILE SECTION bij. Er wordt gebruik gemaakt van groepsvelden om de gegevens in op te slaan. In dit geval is dat persoon.

COBOL-code: Sequentieel bestand lezen

      OPEN INPUT invoer
      READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ

In de programmacode moet het bestand eerst worden geopend. Dit doe je met OPEN INPUT, gevolgd door de naam van het bestand. Daarna doe je een READ. De boolean eof is nodig voor een lus. Als je op het einde van een bestand zit, wordt deze op TRUE gezet. Daardoor kan een lus weten wanneer je op het einde zit. Een READ leest slechts één record in één keer. Alle gegevens worden dan in het groepsveld persoon gezet. Wanneer je daarna nog een READ doet, gaat hij naar het volgende record en gaan de gegevens van het vorige verloren.

COBOL-code: Sequentieel bestand lezen

      PERFORM lees UNTIL eof

Dit is een verwijzing naar een deelprogramma maar ook een lus. Dit zal het deelprogramma blijven uitvoeren tot het aan het einde is van het bestand. Hiervoor wordt de variabele eof gebruikt, als die op true gezet wordt, eindigt de lus.

COBOL-code: Sequentieel bestand lezen

    LEES.
      DISPLAY voornaam " " achternaam " " geslacht
      READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ
      .

Dit is het deelprogramma. Eerst toont het op het scherm wat het de vorige keer uit het bestand heeft gelezen. Daarna leest het een nieuwe record.

COBOL-code: Sequentieel bestand lezen

      CLOSE invoer

Nadat je gedaan hebt met het lezen van het bestand, moet je het bestand terug sluiten met CLOSE.

Sequentiële bestanden schrijven[bewerken]

  Zie ook WRITE voor meer informatie.

Een bestand schrijven volgt natuurlijk het omgekeerde principe van een bestand lezen. Je verwerkt eerst de gegevens je plaatst die in het groepsveld van de uitvoer en vervolgens schrijf je het bestand. We zullen in dit voorbeeld een bestand openen en daarna lezen wat er in zit om dat te verwerken en uit te schrijven. Je moet natuurlijk niet een bestand lezen; je kan gewoon de gegevens inlezen via een ACCEPT, maar dat neemt tijd in beslag. We gebruiken in dit voorbeeld hetzelfde sequentieel bestand om te lezen als in het vorige.

COBOL-code: Sequentieel bestand schrijven

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. seqbestanschrijven.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT invoer ASSIGN TO "invoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

      SELECT uitvoer ASSIGN to "uitvoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD invoer.
    01 persoon.
    02 achternaam PIC X(20).
    02 voornaam  PIC X(15).
    02 geslacht  PIC X.


    FD uitvoer.
    01 regel.
    02 uitvn PIC X(15).
    02    PIC X.
    02 uitan PIC X(20).
    02    PIC X.
    02 uitge PIC X.

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77    PIC X VALUE "n".
     88 eof     VALUE "j".

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN INPUT invoer
      OPEN OUTPUT uitvoer
      READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ
      PERFORM lees UNTIL eof

      CLOSE invoer
      CLOSE uitvoer
      STOP RUN.

    LEES.
      MOVE achternaam TO uitan
      MOVE voornaam TO uitvn
      MOVE geslacht TO uitge
      WRITE regel END-WRITE
      DISPLAY voornaam " " achternaam " " geslacht
      READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ
      .

Een uitvoer-bestand wordt op dezelfde manier gekoppeld met een groepsveld en ook op dezelfde manier gesloten. Het bestand openen gebeurt op een andere manier "OPEN OUTPUT uitvoer". In COBOL wordt namelijk een bestand gelezen, terwijl een record geschreven wordt.

COBOL-code: Sequentieel bestand schrijven

      MOVE achternaam TO uitan
      MOVE voornaam TO uitvn
      MOVE geslacht TO uitge
      WRITE regel END-WRITE

Het enige waar er moet op gelet worden, is het overzetten van de variabelen van het éne groepsveld naar het andere en ook de WRITE-commando gevolgd door de groepsveld van de uitvoer en de END-WRITE. Hieronder bevindt zicht het resultaat van dit programma.

Jan       Peeters       M
Peter      Jansen        M

Record achteraan toevoegen[bewerken]

Telkens we OPEN OUTPUT doen en we schrijven daar iets in wordt er eigenlijk een nieuw bestand opgeslagen m.a.w. als er al een bestand bestond met dezelfde naam gaan de gegevens in dat bestand verloren en wordt het vervangen door andere gegevens. Daardoor kun je geen record toevoegen met OPEN OUTPUT hievoor moet je OPEN EXTEND gebruiken. OPEN EXTEND betekent dat je automatisch vanachter gegevens kunt toevoegen. In dit volgende programma gaat de gebruiker gegevens van een persoon opgeven en die worden achteraan toegevoegd.

COBOL-code: Record achteraan toevoegen.

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. RecordToevoegen.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT uitvoer ASSIGN to "uitvoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD uitvoer.
    01 regel.
    02 uitvn PIC X(15).
    02    PIC X.
    02 uitan PIC X(20).
    02    PIC X.
    02 uitge PIC X.

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77    PIC X VALUE "n".
     88 eof     VALUE "j".

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN EXTEND uitvoer
      DISPLAY "Geef de voornaam:"
      ACCEPT uitvn NO BEEP
      DISPLAY "Geef de achternaam:"
      ACCEPT uitan NO BEEP
      DISPLAY "Geef het geslacht:"
      ACCEPT uitge NO BEEP
      WRITE regel END-WRITE
      CLOSE uitvoer
      STOP RUN.

Niet zo moeilijk, dus gewoon in de plaats van OPEN OUTPUT moet je OPEN EXTEND gebruiken.

Record herschrijven[bewerken]

  Zie ook REWRITE voor meer informatie.

Het is mogelijk bij een sequentieel bestand een record te herschrijven. Dit is echter onpraktisch. Als je één bepaald record wilt aanpassen heb je twee keuzes: ofwel ga je alle records één voor één af tot je de juiste record hebt gevonden, ofwel schrijf je een programma dat zelf alle records afgaat en vind wat je zoekt. Daardoor zijn sequentiële bestanden niet de goede oplossing als je weet dat je uw records vaak zult moeten aanpassen. Hiervoor zijn betere bestandsorganisaties die later nog aan bod komen. In het volgende programma krijgt de gebruiker ieder record te zien en wordt hem gevraagd of hij ze wilt herschrijven.

COBOL-code: Record herschrijven.

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. recordHerschrijven.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT bestand ASSIGN TO "uitvoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD bestand.
    01 regel.
    02 voornaam  PIC X(15).
    02      PIC X.
    02 achternaam PIC X(20).
    02      PIC X.
    02 geslacht  PIC X.

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77    PIC X VALUE "n".
     88 eof     VALUE "j".
    77 invoer PIC X.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN I-O bestand
      READ bestand AT END SET eof TO TRUE END-READ
      PERFORM herschrijf UNTIL eof
      CLOSE bestand
      STOP RUN.

    HERSCHRIJF.
      DISPLAY voornaam " " achternaam " " geslacht
      DISPLAY "Wilt u de gegevens van deze persoon aanpassen"
          "(0=neen)"
      ACCEPT invoer NO BEEP
      IF invoer = 0
       THEN DISPLAY "Geen gegevens aangepast"
       ELSE 
       DISPLAY "Geef de voornaam:"
       ACCEPT voornaam NO BEEP
       DISPLAY "Geef de achternaam:"
       ACCEPT achternaam NO BEEP
       DISPLAY "Geef het geslacht:"
       ACCEPT geslacht NO BEEP
       REWRITE regel END-REWRITE
      END-IF
      READ bestand AT END SET eof TO TRUE END-READ
      .

Een record herschrijven op zich is niet zo moeilijk. Er zijn twee dingen waar je wel voor moet opletten. I-O of INPUT-OUTPUT dit betekent dat een bestand zal worden gezien als invoer en als uitvoer. Dit komt omdat je eerst de records moet lezen voor je ze kan herschrijven. Je moet dus altijd I-O of INPUT-OUTPUT gebruiken als je iets wilt herschrijven. Voor je iets kunt herschrijven moet je eerst iets lezen met de READ en vervolgens herschrijf je het met de REWRITE. REWRITE werkt hetzelde als WRITE.

Record verwijderen[bewerken]

Je kunt bij sequentiële bestanden geen records verwijderen. Wat je echter wel kunt doen is de record herschrijven en opvullen met spaties. Je kunt dan een beveiliging inbouwen zodat wanneer de record wordt gelezen die bijvoorbeeld wordt overgeslagen. Je hoeft natuurlijk je record niet opvullen met spaties dit mag natuurlijk ook iets anders zijn of in ieder geval één of ander kenmerk zodat je programma weet dat deze record moet worden overgeslagen.


2. Relatieve bestanden zonder hashBij sequentiële bestanden is het moeilijk om een bepaald record terug te vinden. De enige optie is om dan record per record te lezen tot je het vindt. Dat is natuurlijk niet echt handig en efficiënt. Daarom bestaan er relatieve bestanden. Een record in een relatief bestand zal een nummer krijgen : de zogenaamde relatieve sleutel van 1 tot n. Via een bepaalde berekening kan COBOL bepalen waar deze record zich in het bestand bevindt. Een relatief bestand kan op 3 manieren worden gelezen. SEQUENTIAL zoals een sequentieel bestand. RANDOM wat betekent dat je een nummer ingeeft en de record wordt opgehaald met dat nummer. En DYNAMIC dit is een combinatie van de twee vorige.

Relatief bestand aanmaken[bewerken]

Een relatief bestand kun je niet in een tekstverwerker aanmaken. Je moet het via een programma aanmaken dat je zelf hebt geschreven.

COBOL-code: Relatief bestand aanmaken

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. relatief.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT persoon ASSIGN TO "persoon.dat"
        ORGANIZATION LINE SEQUENTIAL
        ACCESS SEQUENTIAL.

      SELECT persoonrel ASSIGN TO "persoonrel.dat"
        ORGANIZATION RELATIVE
        ACCESS SEQUENTIAL
        RELATIVE KEY persoonnummer.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD persoon.
    01 gegevens PIC X(50).

    FD persoonrel.
    01 gegevensrel PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77        PIC X.
    88 eof     VALUE "j", "J".
    01 persoonnummer PIC 99.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN INPUT persoon
      OPEN OUTPUT persoonrel

      DISPLAY "persoonnummer  persoonnaam"
      READ persoon AT END SET eof TO TRUE END-READ

      PERFORM UNTIL eof
        MOVE gegevens TO gegevensrel
        WRITE gegevensrel END-WRITE
        DISPLAY persoonnummer "        " gegevensrel
        READ persoon AT END SET eof TO TRUE END-READ
      END-PERFORM
      STOP RUN.

Dit is dus een voorbeeld van een programma dat relatieve bestanden aanmaakt. We lezen hier een sequentieel bestand om vervolgens het relatief bestand aan te maken.

COBOL-code: Relatief bestand aanmaken

Jan    Peeters
Peter   Pieters
Piet   Jansen

Dit is het sequentieel bestand. Je kunt natuurlijk ook de gegevens inlezen via ACCEPT maar als uw programma onverwacht fouten bevat moet je de gegevens opnieuw ingeven. Via een sequentieel bestand te lezen vermijd je onnodig werk. Nu gaan we een beetje de code uitleggen.

COBOL-code: Relatief bestand aanmaken

    FILE-CONTROL.
      SELECT persoon ASSIGN TO "persoon.dat"
        ORGANIZATION LINE SEQUENTIAL
        ACCESS SEQUENTIAL.

      SELECT persoonrel ASSIGN TO "persoonrel.dat"
        ORGANIZATION RELATIVE
        ACCESS SEQUENTIAL
        RELATIVE KEY persoonnummer.

Bij FILE-CONTROL zijn veel dingen toegevoegd. ORGANIZATION geeft aan wat voor een bestand het is, LINE SEQUENTIAL voor sequentiële bestanden en RELATIVE voor relatieve bestanden. Het is niet verplicht om ORGANIZATION te schrijven maar aangezien we met twee verschillende soorten bestanden werken kan het duidelijker zijn. ACCES geeft aan hoe er met het bestand zal worden gewerkt. Sequentieel is dus record per record. Je zult je waarschijnlijk wel afvragen waarom we het relatieve bestand sequentieel gaan gebruiken en niet RANDOM. Dit is omdat het bestand alleen maar zal worden aangemaakt en zullen we dus record per record aanmaken en achter elkaar plaatsen. RELATIVE KEY zal de sleutel bepalen bij elke record, hier koppelen we deze sleutel met de variabele persoonnummer.

COBOL-code: Relatief bestand aanmaken

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD persoon.
    01 gegevens  PIC X(50).

    FD persoonrel.
    01 gegevensrel PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77        PIC X.
    88 eof     VALUE "j", "J".
    01 persoonnummer PIC 99.

Er valt niet echt veel te zeggen over de DATA DIVISION. We gaan toch de gegevens niet verwerken dus is het indelen in groepsvelden niet nodig, je zou het wel kunnen doen. Waar je moet opletten is de lengte van de records. Die is hier 50 tekens lang als je dit relatief bestand wilt lezen zal je ook 50 tekens moeten gebruiken anders krijg je foutmeldingen. Waar je ook moet opletten is persoonnummer dat is de relatieve sleutel. Het aantal records dat je kunt opslaan hangt af van deze sleutel de PIC is hier 99 dus kun je maximaal 99 records hebben.

COBOL-code: Relatief bestand aanmaken

      READ persoon AT END SET eof TO TRUE END-READ

      PERFORM UNTIL eof
        MOVE gegevens TO gegevensrel
        WRITE gegevensrel END-WRITE
        DISPLAY persoonnummer "        " gegevensrel
        READ persoon AT END SET eof TO TRUE END-READ
      END-PERFORM

Hier valt ook niet veel te vertellen. Het is grotendeels zoals bij sequentiële bestanden. Het sequentieel bestand wordt gelezen. De gegevens worden overgebracht en de record wordt geschreven in het relatief bestand.

Relatief bestand lezen[bewerken]

  Zie ook READ voor meer informatie.

Relatief bestand sequentieel lezen[bewerken]

COBOL-code: Relatief bestand lezen

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. relatief.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT persoon ASSIGN TO "persoonr.dat"
        ORGANIZATION RELATIVE
        ACCESS SEQUENTIAL
        FILE STATUS bestandstatus.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD persoon.
    01 gegevens PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 bestandstatus PIC XX.
    88 eof     VALUE 10.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN INPUT persoon
      READ persoon AT END CONTINUE END-READ

      PERFORM UNTIL eof
        DISPLAY gegevens
        READ persoon AT END CONTINUE END-READ
      END-PERFORM
      CLOSE persoon
      STOP RUN.

We gaan eerst aantonen dat je een relatief bestand ook gewoon sequentieel kunt lezen. Hoewel we een zogenaamde relatieve sleutel hebben zullen we die nog niet gebruiken.

COBOL-code: Relatief bestand lezen

      SELECT persoon ASSIGN TO "persoonr.dat"
        ORGANIZATION RELATIVE
        ACCESS SEQUENTIAL
        FILE STATUS bestandstatus.

Het enige interessante hier is FILE STATUS die geeft aan wat de status is van het bestand. Bijvoorbeeld of het open of gesloten is, of je iets uit het bestand wil lezen terwijl je het hebt geopend om er alleen in te schrijven of zoals we nu gaan zien of het aan het einde is van het bestand en zoverder.

COBOL-code: Relatief bestand lezen

    77 bestandstatus PIC xx.
    88 eof     VALUE 10.

FILE STATUS is gekoppeld aan de variabele bestandstatus. De variabele bestandstatus zal een nummer krijgen naar gelang de status van het bestand. Als het op het einde van het bestand is krijgt het nummer 10. Hierdoor wordt eof(end of file) geactiveerd. Dat is nodig voor de volgende lus

COBOL-code: Relatief bestand lezen

      PERFORM UNTIL eof
        DISPLAY gegevens
        READ persoon AT END CONTINUE END-READ
      END-PERFORM

Hier is niet speciaals te zien behalve de READ. Als het op het einde van het bestand komt gaat het gewoon verder met de programmacode.

Relatief bestand random lezen[bewerken]

COBOL-code: Relatief bestand lezen

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. relatief.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.

      SELECT persoon ASSIGN TO "persoonr.dat"
        ORGANIZATION RELATIVE
        ACCESS RANDOM
        RELATIVE KEY persoonnummer.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD persoon.
    01 gegevens PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 persoonnummer PIC 99.
    88 stoppen   VALUE 0.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN INPUT persoon
      DISPLAY "Geef nummer van de persoon(0 om te stoppen):"
      ACCEPT persoonnummer NO BEEP

      PERFORM UNTIL stoppen
        READ persoon
        DISPLAY "persoonnummer | gegevens"
        DISPLAY persoonnummer "       " gegevens
        DISPLAY " "
        DISPLAY "Geef nummer van de persoon(0 om te stoppen):"
        ACCEPT persoonnummer NO BEEP
      END-PERFORM
      STOP RUN.

Een relatief bestand RANDOM lezen is vrij makkelijk. Je vraagt aan de gebruiker om de persoonnummer in te geven en dan zoek je de gegevens van die persoon op.

COBOL-code: Relatief bestand lezen

      SELECT persoon ASSIGN TO "persoonr.dat"
        ORGANIZATION RELATIVE
        ACCESS RANDOM
        RELATIVE KEY persoonnummer.

Dit keer gebruiken we dus access random we kunnen om het evenwelke record lezen. Opnieuw is de relatieve sleutel persoonnummer.

COBOL-code: Relatief bestand lezen

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD persoon.
    01 gegevens PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 persoonnummer PIC 99.
    88 stoppen   VALUE 0.

Zoals er in het vorige stukje werd gezegd moet je opletten met de lengte van de record. Als je de record hebt weggeschreven met een lengte van 50 tekens moet je die ook met die lengte weer lezen. Met de variabele persoonnummer gaan we de records lezen. Als persoonnummer 0 is wordt stoppen actief die komt van pas bij de lus dat we gaan gebruiken.

COBOL-code: Relatief bestand lezen

      DISPLAY "Geef nummer van de persoon(0 om te stoppen):"
      ACCEPT persoonnummer NO BEEP

      PERFORM UNTIL stoppen
        READ persoon
        DISPLAY "persoonnummer | gegevens"
        DISPLAY persoonnummer "       " gegevens
        DISPLAY " "
        DISPLAY "Geef nummer van de persoon(0 om te stoppen):"
        ACCEPT persoonnummer NO BEEP
      END-PERFORM

Om een record op te halen is het enige wat je moet doen een nummer zetten in persoonnummer er moet wel een record zijn met dat nummer. Vervolgens doe je gewoon READ en de gegevens worden opgehaald. Is persoonnummer 0 dan stopt de lus.

Fouten[bewerken]

De kans is natuurlijk heel groot dat er fouten zullen gebeuren wanneer je een nummer vraagt. De gebruiker kan het fout in typen of het record bestaat gewoonweg niet. Om te vermijden dat je aan raar foutbericht krijgt of het programma plotseling beëindigt kun je in COBOL een klein beveiliging inbouwen. Dit kost weinig moeite en het is best dat je het erbij zet.

COBOL-code: Foute sleutel

      PERFORM UNTIL stoppen
        READ persoonrel
         INVALID KEY DISPLAY "U heeft een fout nummer gegeven."
         DISPLAY " "

         NOT INVALID KEY
         DISPLAY "persoonnummer | gegevens"
         DISPLAY persoonnummer "       " gegevensrel
         DISPLAY " "
        END-READ
        DISPLAY "Geef nummer van de persoon(0 om te stoppen):"
        ACCEPT persoonnummer NO BEEP
      END-PERFORM

Dit gaat dus via INVALID KEY en NOT INVALID KEY. Achter INVALID KEY kun je dus een stukje programmacode schrijven voor het geval dat het nummer fout is. Achter NOT INVALID KEY kun je dus een stukje code schrijven voor als het wel juist is.

Record toevoegen[bewerken]

  Zie ook WRITE voor meer informatie.

Hier zullen we zien hoe je makkelijk een record kunt toevoegen aan een relatief bestand.

COBOL-code: Record toevoegen

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. relatief.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT persoon ASSIGN TO "persoonr.dat"
        ORGANIZATION RELATIVE
        ACCESS SEQUENTIAL
        RELATIVE KEY persoonnummer.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD persoon.
    01 gegevens PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 persoonnummer PIC 99.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN EXTEND persoon
      DISPLAY "Geef de gegevens van de persoon van de persoon:"
      ACCEPT gegevens NO BEEP

      WRITE gegevens
      DISPLAY "De nummer van de persoon is: " persoonnummer
      CLOSE persoon
      STOP RUN.

Een record toevoegen vraagt weinig programmeerwerk. OPEN EXTEND wilt zeggen dat je het bestand opent met de bedoeling om achteraan in het bestand iets toe te voegen. Dus je kunt alleen maar een record vanachter toevoegen niet meer niet minder. Je laat de gegevens inlezen en schrijft die in het bestand d.m.v. WRITE. Dan kun je nog als extra de relatieve sleutel laten zien. Dan kan de gebruiker later de gegevens nog terugvinden d.m.v. die sleutel.

Record herschrijven[bewerken]

  Zie ook REWRITE voor meer informatie.

Nu gaan we zien hoe je een record moet herschrijven.

COBOL-code: Record toevoegen

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. relatief.
    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT persoon ASSIGN TO "persoonr.dat"
        ORGANIZATION RELATIVE
        ACCESS RANDOM
        RELATIVE KEY persoonnummer.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD persoon.
    01 gegevens PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 persoonnummer PIC 99.
    77 aanpassen   PIC X.
    88 ja      VALUE "J", "j".

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN I-O persoon
      DISPLAY "Geef nummer van de persoon die je wil aanpassen:"
      ACCEPT persoonnummer NO BEEP

      READ persoon
      DISPLAY "persoonnummer | gegevens"
      DISPLAY persoonnummer "       " gegevens
      DISPLAY " "
      DISPLAY "Wilt u de gegevens aanpassen(j/n)"
      ACCEPT aanpassen NO BEEP
      IF ja
       THEN DISPLAY "geef de nieuwe gegevens"
       ACCEPT gegevens
       REWRITE gegevens
      END-IF
      CLOSE persoon
      STOP RUN.

OPEN I-O is nieuw, I-O is afgekort van INPUT-OUTPUT en betekent dus dat je het bestand zowel kunt lezen als schrijven. In dit programma vragen we eerst het nummer van de persoon op. Vervolgens tonen we die gegevens op het scherm en vragen we of deze gegevens moet worden aangepast. Je plaatst de nieuwe gegevens in de variabel gegevens en gebruikt REWRITE om ze weg te schrijven. Bij REWRITE kun je ook gebruik maken van INVALID KEY en NOT INVALID KEY.

Record verwijderen[bewerken]

  Zie ook DELETE voor meer informatie.

Het laatste dat we nog moeten zien is een record verwijderen.

COBOL-code: Record toevoegen

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. relatief.
    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT persoon ASSIGN TO "persoonr.dat"
        ORGANIZATION RELATIVE
        ACCESS RANDOM
        RELATIVE KEY persoonnummer.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD persoon.
    01 gegevens PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 persoonnummer PIC 99.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN I-O persoon
      DISPLAY "Geef nummer van de persoon die je wil verwijderen:"
      ACCEPT persoonnummer NO BEEP
      DELETE persoon
      STOP RUN.

Als je iets uit een relatief bestand wilt verwijderen moet je dit openen via INPUT-OUTPUT anders werkt het niet. Dit programma vraagt het nummer en verwijdert dan het record met dat nummer via DELETE. Bij DELETE kun je ook INVALID KEY en NOT INVALID KEY gebruiken.


3. Relatieve bestanden met hashRelatieve bestanden kunnen via een sleutel makkelijk een record terugvinden. Dit kan via een cijfer (van 1 tot n). Maar een cijfer is niet altijd handig, en vaak weinig informatief. Een naam of een beschrijvend woord zouden makkelijker zijn. COBOL laat het gebruik van namen toe via een omweg: een hash-functie zet de naam om in een cijfer waarmee je makkelijk het record kunt terugvinden. Het grote nadeel van een relatief bestand met hash is dat je op voorhand moet weten hoeveel records je maximaal zult hebben. Als je eerst 10 records wou hebben en je maakt dat bestand aan, moet je wanneer je plotseling 20 records wilt opslaan een nieuw relatief bestand aanmaken.

Relatief bestand met hash aanmaken[bewerken]

Zoals een gewoon relatief bestand moeten we vertrekken vanuit een sequentieel bestand. We lezen dus eerst een sequentieel bestand in, en maken daarvan een relatief bestand met hash.

COBOL-code: Het sequentiële bestand.

Wikipedia  De vrije encyclopedie
Wiktionary Vrij woordenboek met definities en uitleg
Wikimedia  Website over de projecten van Wikimedia
Wikiquote  Verzameling citaten
Wikibooks  Handleidingen en vrije boeken
Wikinews  Vrije nieuwsbron
Wikisource Documenten vanuit publiek domein
Wikispecies Catalogus van alle soorten
Commons   Vrije mediabestanden

Dit bestand gaan we omzetten in een relatief bestand. Het bevat de namen van wiki's met hun omschrijvingen. De namen van de wiki's zullen we gebruiken als sleutel. In het relatief bestand zal zowel de naam als de omschrijving van de wiki staan. Hieronder is een voorbeeld van een programma dat dit voor ons zal doen.

COBOL-code: Het programma dat het relatief bestand zal aanmaken.

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. Wiki.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT wikiseq ASSIGN TO "wikiseq.txt"
       ORGANIZATION LINE SEQUENTIAL
       FILE STATUS seqstatus.

      SELECT wikirel ASSIGN TO "wikirel.txt"
       ORGANIZATION RELATIVE
       ACCESS RANDOM
       RELATIVE KEY nummer
       FILE STATUS relstatus.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD wikiseq.
    01 seqwiki.
    02 seqnaam PIC X(11).
    02 PIC X.
    02 seqomschr PIC X(50).
    
    FD wikirel.
    01 relwiki.
    02 relnaam PIC X(11).
    02 relomschr PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    01 seqstatus PIC XX.
    88 eofseq VALUE '10'.
    01 relstatus PIC XX.
    88 eofrel VALUE '10'.
    88 slechtesleutel VALUE '23'.

    01 nummer PIC 99.
    01 wikinaam PIC X(11).
    01 wikinummer PIC 9(11).
    01 kleineletters PIC X(27) VALUE 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz '.
    01 hoofdletters PIC X(27) VALUE 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ '.
    01 cijfers PIC X(27) VALUE '012345678901234567890123456'.
    01 teller PIC 99.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN OUTPUT wikirel
      CLOSE wikirel
      OPEN INPUT wikiseq I-O wikirel
      READ wikiseq NEXT AT END CONTINUE END-READ
      PERFORM omzetten UNTIL eofseq
      CLOSE wikiseq wikirel
      STOP RUN.

    OMZETTEN.
      PERFORM zoeken
      IF slechtesleutel 
       THEN 
         MOVE seqnaam TO relnaam
         MOVE seqomschr TO relomschr
         WRITE relwiki
      END-IF
      READ wikiseq NEXT AT END CONTINUE END-READ.

    ZOEKEN.
      PERFORM hash
      READ wikirel INVALID KEY CONTINUE END-READ
      PERFORM VARYING teller FROM 1 BY 1 UNTIL slechtesleutel
      OR seqnaam = relnaam OR teller > 9
       PERFORM botsing
       READ wikirel INVALID KEY CONTINUE END-READ
      END-PERFORM.

    HASH.
      MOVE seqnaam TO wikinaam
      INSPECT wikinaam CONVERTING kleineletters to hoofdletters
      INSPECT wikinaam CONVERTING hoofdletters TO cijfers
      DIVIDE wikinummer BY 9 GIVING wikinummer REMAINDER nummer
      ADD 1 TO nummer.

    BOTSING.
      ADD 1 TO nummer.
      IF nummer = 10
       MOVE 1 TO nummer
      END-IF.

Een relatief bestand aanmaken met hash kan zeer moeilijk zijn om te doen en te begrijpen. Nu gaan we stap voor stap voor stap uitleggen wat dit programma doet.

COBOL-code: De bestanden benaderen.

      SELECT wikiseq ASSIGN TO "wikiseq.txt"
       ORGANIZATION LINE SEQUENTIAL
       FILE STATUS seqstatus.

      SELECT wikirel ASSIGN TO "wikirel.txt"
       ORGANIZATION RELATIVE
       ACCESS RANDOM
       RELATIVE KEY nummer
       FILE STATUS relstatus.

Als u de twee vorige hoofdstukken hebt gelezen dan zal dit niet moeilijk zijn om te begrijpen. wikiseq is het bestand dat hier helemaal bovenaan werd beschreven en we zullen gebruiken om een relatieve bestand met hashfunctie aan te maken. wikirel zal natuurlijk dat bestand zijn, bij dit bestand is er wel iets waar je voor moet opletten. In het vorige hoofdstuk Relatieve bestanden zonder hash gebruikten we ACCESS SEQUENTIAL maar door de hash-functie moeten we dit bestand met een RANDOM benaderen, hier gaan we later nog op in.

COBOL-code: Hoofd.

    HOOFD.
      OPEN OUTPUT wikirel
      CLOSE wikirel
      OPEN INPUT wikiseq I-O wikirel
      READ wikiseq NEXT AT END CONTINUE END-READ
      PERFORM omzetten UNTIL eofseq

In het begin moeten we natuurlijk de bestanden openen, het relatief bestand wikirel moet als I-O(INPUT-OUTPUT) worden gelezen want er wordt in dit bestand zowel geschreven als gelezen. Waarom wordt ook later uitgelegd. Maar we moeten echter eerst een keer die relatief bestand openen als OUTPUT, dit zorgt ervoor dat het bestand wordt aangemaakt als het nog niet bestaat en voorkomt dat er fouten zijn als we het vervolgens openen met I-O. We lezen vervolgens het eerste lijntje in van het sequentiële bestand. Om vervolgens naar het deelprogramma omzetten te gaan als het op het einde van het sequentiële bestand is zal het deelprogramma stoppen.

Als we in omzetten zijn aangekomen, gaan we meteen naar het deelprogramma zoeken en van daaruit meteen naar de hash-functie.

COBOL-code: Hash-functie

    HASH.
      MOVE seqnaam TO wikinaam
      INSPECT wikinaam CONVERTING kleineletters to hoofdletters
      INSPECT wikinaam CONVERTING hoofdletters TO cijfers
      MOVE wikinaam TO wikinummer
      DIVIDE wikinummer BY 9 GIVING wikinummer REMAINDER nummer
      ADD 1 TO nummer.

Dit is waar alles om draait, dit klein stukje code zorgt ervoor dat je via een woord of een naam een record zult kunnen plaatsen of vinden. We slaan eerst de naam van de wiki op in een hulpveld. Met dit hulpveld zullen we de hash-functie gebruiken. Eerst zorgen we ervoor dat alles in hoofdletters staat via de INSPECT(zie Werken met tekst). Als dat gebeurd is moeten we alles omzetten in een cijfer; dit doen we ook via INSPECT. Wikinaam is nog steeds een alfanumeriek veld en hiermee kan je niet rekenen. Dit moeten we eerst in een numeriek veld overzetten. Het getal dat we nu hebben is 11 tekens lang, goed voor 100 miljard mogelijke combinaties. Dit is natuurlijk teveel van het goede we hebben maar 9 records die we willen opslaan. De oplossing is het getal delen door het aantal records dat we willen opslaan. De uitkomst ervan interesseert ons niet want dat is nog steeds meer dan 10 miljard. Wat ons wel interesseert is de restwaarde, dat zal een getal zijn van 0 tot 8. Dat zijn 9 verschillende combinaties. Maar aangezien COBOL niet zero-based is in vergelijking met bijvoorbeeld Java moeten we er één bij optellen. Dit geeft ons dan een getal van 1 tot 9 en slaan we op in het veld dat dient als RELATIVE KEY, in dit geval nummer. Vervolgens gaan we terug naar het deelprogramma zoeken.

Opmerking: Hoe je precies aan het eindgetal komt maakt eigenlijk niet uit zolang je maar aan een getal komt dat gebaseerd is op de naam of het woord en dat genoeg kans loopt om te verschillen met de getallen van andere namen of woorden.

COBOL-code: Zoeken.

    ZOEKEN.
      PERFORM hash
      READ wikirel INVALID KEY CONTINUE END-READ
      PERFORM VARYING teller FROM 1 BY 1 UNTIL slechtesleutel
      OR seqnaam = relnaam OR teller > 9
       PERFORM botsing
       READ wikirel INVALID KEY CONTINUE END-READ
      END-PERFORM.

De hash functie is juist gebeurd. We hebben dus een sleutel en we lezen vervolgens het relatief bestand. Dit is meteen de reden waarom we het geopend hebben als I-O: we moeten het bestand ook lezen omdat we moeten zien of er niet al een record op die plaats is. Als er geen record is op die plaats dan krijgen we een INVALID KEY, hier slechtesleutel genaamd. INVALID KEY betekent hier ironisch genoeg dat het goed is want op de plaats van onze sleutel is er geen record dus kunnen we daar een record wegschrijven. Maar wat als er wel een record is? Hiervoor zijn drie mogelijke oorzaken: ofwel heeft toevallig een ander record dezelfde sleutel gekregen van de hashfunctie of hebben we het record al een keer weggeschreven of we hebben al 9 records weggeschreven. Aan de twee laatste kunnen we niet veel doen als het record al weggeschreven is maakt het niet veel uit en als we al 9 records hebben weggeschreven moeten we het programma aanpassen zodat we toch meer dan 9 records kunnen gebruiken. Als er toevallig een ander record dezelfde sleutel heeft gekregen noemen we dat een botsing of collision. Dit is niet erg en het gebeurt vrijwel altijd. Het simpelste wat we kunnen doen om het op te lossen is gewoon één bijtellen bij de sleutel en het opnieuw te proberen, dit gebeurt in het deelprogramma botsing. Het is bijna gedaan want nu gaan we al terug naar het deelprogramma omzetten.

COBOL-code: Omzetten.

    OMZETTEN.
      PERFORM zoeken
      IF slechtesleutel 
       THEN 
         MOVE seqnaam TO relnaam
         MOVE seqomschr TO relomschr
         WRITE relwiki
      END-IF
      READ wikiseq NEXT AT END CONTINUE END-READ.

Onthoud INVALID KEY betekende in dit geval goed en daardoor is het veld slechtesleutel geactiveerd. Vervolgens gebeurt net hetzelfde als bij een gewoon relatief bestand. Schrijf alles weg en lees het volgende record van het sequentiële bestand. Als alle records zijn gelezen sluit de twee bestanden en het programma heeft zijn werk gedaan.

Relatief bestand met hash lezen[bewerken]

Als je een relatief bestand met hash aanmaken onder de knie hebt moet dit niet zo moeilijk meer zijn. Jammer genoeg als je zeker wilt weten of je zo'n bestand perfect hebt kunnen maken moet je eerst ze ook kunnen lezen. Dit volgend programma leest dat bestand van het vorige stukje in. De gebruiker geeft de naam van de wiki en het programma geeft zijn omschrijving.

COBOL-code: Een relatief bestand met hash lezen.

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. Wiki.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.

      SELECT wikirel ASSIGN TO "wikirel.txt"
       ORGANIZATION RELATIVE
       ACCESS RANDOM
       RELATIVE KEY nummer.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION. 
    FD wikirel.
    01 relwiki.
    02 relnaam PIC X(11).
    02 relomschr PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    01 nummer PIC 99.
    01 wikinaam PIC X(11).
    01 hulp PIC x(11).
    01 wikinummer PIC 9(11).
    01 kleineletters PIC X(27) VALUE 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz '.
    01 hoofdletters PIC X(27) VALUE 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ '.
    01 cijfers PIC X(27) VALUE '012345678901234567890123456'.
    01 teller PIC 99.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN INPUT wikirel
      ACCEPT wikinaam NO BEEP
      PERFORM zoeken
      CLOSE wikirel
      STOP RUN.

    ZOEKEN.
      PERFORM hash
      PERFORM varying teller FROM 1 BY 1 UNTIL teller > 9
       READ wikirel END-READ
       IF relnaam = wikinaam
        THEN
         DISPLAY relomschr
         MOVE 10 TO teller
        ELSE 
         PERFORM botsing
       END-IF
      END-PERFORM.

    HASH.
      MOVE wikinaam TO hulp
      INSPECT hulp CONVERTING kleineletters to hoofdletters
      INSPECT hulp CONVERTING hoofdletters TO cijfers
      MOVE hulp TO wikinummer
      DIVIDE wikinummer BY 9 GIVING wikinummer REMAINDER nummer
      ADD 1 TO nummer.

    BOTSING.
      ADD 1 TO nummer.
      IF nummer = 10
       MOVE 1 TO nummer
      END-IF.

De hash-functie en botsingzijn in dit programma nogsteeds hetzelfde, dus het enige waar je moet voor opletten is de hoofd en zoeken.

COBOL-code: hoofd.

    HOOFD.
      OPEN INPUT wikirel
      ACCEPT wikinaam NO BEEP
      PERFORM zoeken
      CLOSE wikirel
      STOP RUN.

De hoofd is niet echt moeilijk. Je moet het relatief gewoon open als input en vervolgens lees je de naam van de wiki in waarvan je de omschrijving wilt hebben. Vervolgens voer je zoeken uit.

COBOL-code: zoeken.

    ZOEKEN.
      PERFORM hash
      PERFORM varying teller FROM 1 BY 1 UNTIL teller > 9
       READ wikirel END-READ
       IF relnaam = wikinaam
        THEN
         DISPLAY relomschr
         MOVE 10 TO teller
        ELSE 
         PERFORM botsing
       END-IF
      END-PERFORM.

Zoeken is het enige waar je misschien nog moet opletten. Eers voor je natuurlijk de hash-functie uit en die geeft dan een sleutel. Vervolgens start je met een lus die maximaal het aantal records dat er in het bestand zit zal draaien. Je voert een READ uit met de sleutel die je hebt van de hash-functie. Nu moeten we eerst controleren of het wel het juist record is. Dit doen we door de naam da we hebben gekregen van de gebruiker te verglijken met dat van de record. Als het juist is toont dit programma gewoon de omschrijving van de wiki. Als het fout is moet botsing worden uitgevoerd tot het record is gevonden.

Record herschrijven[bewerken]

Een record herschrijven is niet moeilijk en je kunt de code van het vorige stukje gebruiken en gewoon een beetje aanpassen.

COBOL-code: Record herschrijven.

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. Wiki.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.

      SELECT wikirel ASSIGN TO "wikirel.txt"
       ORGANIZATION RELATIVE
       ACCESS RANDOM
       RELATIVE KEY nummer.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION. 
    FD wikirel.
    01 relwiki.
    02 relnaam PIC X(11).
    02 relomschr PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    01 nummer PIC 99.
    01 wikinaam PIC X(11).
    01 hulp PIC x(11).
    01 wikinummer PIC 9(11).
    01 kleineletters PIC X(27) VALUE 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz '.
    01 hoofdletters PIC X(27) VALUE 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ '.
    01 cijfers PIC X(27) VALUE '012345678901234567890123456'.
    01 teller PIC 99.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN I-O wikirel
      DISPLAY "Geef de naam van de wiki die je wilt aanpassen:"
      ACCEPT wikinaam NO BEEP
      PERFORM zoeken
      CLOSE wikirel
      STOP RUN.

    ZOEKEN.
      PERFORM hash
      PERFORM varying teller FROM 1 BY 1 UNTIL teller > 9
       READ wikirel END-READ
       IF relnaam = wikinaam
        THEN
         DISPLAY "Het originele inhoud: " relomschr
         DISPLAY "Geef de nieuwe inhoud: "
         ACCEPT relomschr NO BEEP
         REWRITE relwiki END-REWRITE
         MOVE 10 TO teller
        ELSE 
         PERFORM botsing
       END-IF
      END-PERFORM.

    HASH.
      MOVE wikinaam TO hulp
      INSPECT hulp CONVERTING kleineletters to hoofdletters
      INSPECT hulp CONVERTING hoofdletters TO cijfers
      MOVE hulp TO wikinummer
      DIVIDE wikinummer BY 9 GIVING wikinummer REMAINDER nummer
      ADD 1 TO nummer.

    BOTSING.
      ADD 1 TO nummer.
      IF nummer = 10
       MOVE 1 TO nummer
      END-IF.

Niet zoveel verschil dus. Er zijn slechts twee zaken die echt anders zijn. Ten eerste hoe je het bestand moeten openen. Net zoals een gewoon relatief bestand moet je dit openen met I-O(INPUT-OUTPUT). Vervolgens doe je nadat je het record hebt gevonden die je wilt aanpassen een REWRITE net zoals een gewoon relatief bestand. Hieronder is er een schermafdruk van dit programma.

Geef de naam van de wiki die je wilt aanpassen:
Wikipedia
Het originele inhoud: De vrije encyclopedie
Geef de nieuwe inhoud:
VRIJE ENCYCLOPEDIE

Als je dan opnieuw wikipedia opzoekt zal je zien dat er "VRIJ ENCYCLOPEDIE" staat.

Record verwijderen[bewerken]

Dit volgende programma is gebaseerd op het vorige maar in de plaats van een record te herschrijven wordt die gedelete.

COBOL-code: Record verwijderen.

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. RecordVerwijderen.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT wikirel ASSIGN TO "wikirel.txt"
       ORGANIZATION RELATIVE
       ACCESS RANDOM
       RELATIVE KEY nummer.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION. 
    FD wikirel.
    01 relwiki.
    02 relnaam PIC X(11).
    02 relomschr PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    01 nummer PIC 99.
    01 wikinaam PIC X(11).
    01 hulp PIC x(11).
    01 wikinummer PIC 9(11).
    01 kleineletters PIC X(27) VALUE 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz '.
    01 hoofdletters PIC X(27) VALUE 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ '.
    01 cijfers PIC X(27) VALUE '012345678901234567890123456'.
    01 teller PIC 99.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN I-O wikirel
      DISPLAY "Geef de naam van de wiki die je wilt verwijderen:"
      ACCEPT wikinaam NO BEEP
      PERFORM zoeken
      CLOSE wikirel
      STOP RUN.

    ZOEKEN.
      PERFORM hash
      PERFORM varying teller FROM 1 BY 1 UNTIL teller > 9
       READ wikirel END-READ
       IF relnaam = wikinaam
        THEN
         DELETE wikirel
         DISPLAY "Record verwijderd"
         MOVE 10 TO teller
        ELSE 
         PERFORM botsing
       END-IF
      END-PERFORM.

    HASH.
      MOVE wikinaam TO hulp
      INSPECT hulp CONVERTING kleineletters to hoofdletters
      INSPECT hulp CONVERTING hoofdletters TO cijfers
      MOVE hulp TO wikinummer
      DIVIDE wikinummer BY 9 GIVING wikinummer REMAINDER nummer
      ADD 1 TO nummer.

    BOTSING.
      ADD 1 TO nummer.
      IF nummer = 10
       MOVE 1 TO nummer
      END-IF.

Niet zo veel verschil met het vorige. DELETE in de plaats van REWRITE en natuurlijk altijd openen met I-O(INPUT-OUTPUT). Als je een record wilt lezen die je hebt gedelete geeft hij een foutmelding.


4. Index-sequentiële bestanden


Programmeren in COBOL/Bestandsorganisatie/Index-sequentiële bestanden


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.