Programmeren in COBOL/Sequentiële bestanden/Oefeningen

Uit Wikibooks

Programmeren in COBOL

Inhoudsopgave

 1. Sequentiële bestanden Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 21 oktober 2007 (Oef Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 21 oktober 2007 )
 2. Relatieve bestanden zonder hash Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 20 november 2007 (Oef Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 november 2007 )
 3. Relatieve bestanden met hash Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 21 oktober 2007 (Oef Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 23 november 2007 )
 4. Index-sequentiële bestanden Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 21 oktober 2007 (Oef Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 november 2007 )
Dit zijn oefeningen voor het hoofdstuk sequentiële bestanden. De opgaven zijn opgedeeld in theorie en praktijk. De opgaven komen als eerst en vanonder zijn de oplossingen. Let wel dat er meerdere mogelijke oplossingen zijn voor een opgave, zeker naarmate het moeilijker wordt.

Opgaven[bewerken]

Theorie[bewerken]

 • Hoe benader je een sequentieel bestand in de ENVIRONMENT DIVISION?
 • Hoe benader je een sequentieel bestand in de DATA DIVISION?
 • Geef 3 manieren hoe je een bestand in de PROCEDURE DIVISION kunt openen.
 • Hoe sluit je een bestand?
 • Hoe lees je een record?
 • Hoe schrijf je een record?

Praktijk[bewerken]

Opgave 1: een sequentieel bestand schrijven[bewerken]

Maak een programma waarbij de gebruiker de gegevens van een persoon moet ingeven. De voor-, achternaam, het adres en de gemeente moeten apart opgeven worden en vervolgens weggeschreven in een .txt bestand. Het inlezen en wegschrijven moet gebeuren in een lus. Telkens wanneer er een persoon is weggeschreven wordt de gebruiker gevraagd of hij nog een persoon wilt toevoegen. Als hij 0 ingeeft betekent dat neen als hij iets anders ingeeft betekent dat ja.

Opgave 2: een sequentieel bestand lezen[bewerken]

Een .txt bestand bevat allerlei records. Ieder record bevat een getal van maximaal 2 tekens lang. Tel alle getallen op en bereken daarvan het gemiddelde. Let op! de eerste 5 tekens van ieder record bevat overbodige informatie dus daarmee hoef je niks te doen.

   14
   26
   36
   01
   12
   15

Opgave 3: een sequentieel bestand lezen en schrijven[bewerken]

Lees het volgende .txt bestand in die namen van wiki's bevat en laat de gebruiker een omschrijvingen geven per wiki. De namen en omschrijvingen moeten vervolgens weggeschreven worden in een ander bestand.

Wikipedia
Wiktionary 
Wikimedia
Wikiquote
Wikibooks
Wikinews
Wikisource
Wikispecies
Commons

Opgave 4: een record achteraan toevoegen[bewerken]

Hier gaan we verder op opgave 3. Er komt een wiki bij dus willen we die ook toevoegen aan ons .txt bestand. Maak een programma dat dus een wiki en zijn omschrijving toevoegd aan ons .txt bestand. Dit moet terug gebeuren in een lus. Na het toevoevoegen van een record wordt er aan de gebruiker gevraagd of hij wilt doorgaan, geeft hij 0 dan stopt het programma.

Oplossingen[bewerken]

Theorie[bewerken]

 • Hoe benader je een sequentieel bestand in de ENVIRONMENT DIVISION?
SELECT bestandnaam ASSIGN to "bestand.txt"
LINE SEQUENTIAL.
 • Hoe benader je een sequentieel bestand in de DATA DIVISION?
FILE SECTION.
FD naambestand.
01 naamrecord.
02 veld1 PIC X(10).
02 veld2 PIC X(10).
 • Geef 3 manieren hoe je een bestand in de PROCEDURE DIVISION kunt openen.
OPEN INPUT, OPEN OUTPUT, OPEN EXTEND
 • Hoe sluit je een bestand?
CLOSE
 • Hoe lees je een record?
READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ
 • Hoe schrijf je een record?
WRITE regel END-WRITE

Praktijk[bewerken]

Opgave 1: een sequentieel bestand schrijven[bewerken]

COBOL-code: Opgave 1

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. Opgave1.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT uitvoer ASSIGN to "uitvoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD uitvoer.
    01 regel.
    02 voornaam PIC X(15).
    02 PIC X.
    02 achternaam PIC X(20).
    02 PIC X.
    02 adres PIC X(20).
    02 PIC X.
    02 gemeente PIC X(10).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 invoer PIC 9.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN OUTPUT uitvoer
      PERFORM UNTIL invoer = 0
       DISPLAY "Geef de voornaam:"
       ACCEPT voornaam NO BEEP
       DISPLAY "Geef de achternaam:"
       ACCEPT achternaam NO BEEP
       DISPLAY "Geef het adres:"
       ACCEPT adres NO BEEP
       DISPLAY "Geef de gemeente:"
       ACCEPT gemeente NO BEEP
       WRITE regel END-WRITE
       DISPLAY "Wilt u nog een gebruiker toevoegen(0=stoppen)?"
       ACCEPT invoer NO BEEP
      END-PERFORM
      CLOSE uitvoer
      STOP RUN.

Opgave 2: een sequentieel bestand lezen[bewerken]

COBOL-code: Opgave 2

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. Opgave2.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT invoer ASSIGN TO "getallen.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD invoer.
    01 regelin.
    02    PIC x(5).
    02 getal PIC 99.

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 PIC X.
    88 eof VALUE "J".

    77 teller  PIC 999.
    77 som   PIC 999.
    77 uitkomst PIC 999.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN INPUT invoer
      READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ
      PERFORM UNTIL eof
       ADD getal TO som
       ADD 1 TO teller
       READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ
      END-PERFORM
      DIVIDE som BY teller GIVING uitkomst
      DISPLAY "Het gemiddelde bedraagt: " uitkomst
      CLOSE invoer
      STOP RUN.

Normaal moet je dan als uitkomst 17 krijgen.

Opgave 3: een sequentieel bestand lezen en schrijven[bewerken]

COBOL-code: Opgave 3

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. Opgave3.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT invoer ASSIGN TO "invoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

      SELECT uitvoer ASSIGN TO "uitvoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD invoer.
    01 regelin.
    02 naamin PIC X(11).

    FD uitvoer.
    01 regeluit.
    02 naamuit PIC X(11).
    02 PIC X.
    02 omschrijving PIC X(50).


    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 PIC X.
    88 eof VALUE "J".

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN INPUT invoer OUTPUT uitvoer
      PERFORM UNTIL eof
       READ invoer AT END SET eof TO TRUE END-READ
       IF eof
        THEN DISPLAY "Programma afgelopen"
        ELSE
         DISPLAY "Dit is de naam van de wiki: " naamin
         DISPLAY "Geef een omschrijving:"
         ACCEPT omschrijving NO BEEP
         MOVE naamin TO naamuit
         WRITE regeluit END-WRITE
       END-IF
      END-PERFORM
      CLOSE invoer uitvoer
      STOP RUN.

Opgave 4: een record achteraan toevoegen[bewerken]

COBOL-code: Opgave 3

    IDENTIFICATION DIVISION.
    PROGRAM-ID. Opgave4.

    ENVIRONMENT DIVISION.
    INPUT-OUTPUT SECTION.
    FILE-CONTROL.
      SELECT uitvoer ASSIGN to "uitvoer.txt"
      LINE SEQUENTIAL.

    DATA DIVISION.
    FILE SECTION.
    FD uitvoer.
    01 regel.
    02 wikinaam   PIC X(11).
    02       PIC X.
    02 omschrijving PIC X(50).

    WORKING-STORAGE SECTION.
    77 invoer PIC 9.

    PROCEDURE DIVISION.
    HOOFD.
      OPEN EXTEND uitvoer

      PERFORM UNTIL invoer = 0
       DISPLAY "Geef de naam van de wiki:"
       ACCEPT wikinaam NO BEEP
       DISPLAY "Geef de omschrijving van de wiki:"
       ACCEPT omschrijving NO BEEP
       WRITE regel END-WRITE
       DISPLAY "Wilt u nog een gebruiker toevoegen(0=stoppen)?"
       ACCEPT invoer NO BEEP
      END-PERFORM
      CLOSE uitvoer
      STOP RUN.

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.