Naar inhoud springen

Programmeren in BASIC/Geschiedenis/Gebruik en bezwaren

Uit Wikibooks

Programmeren in BASIC

  1. Ontstaan Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 22 januari 2008
  2. Gebruik en bezwaren Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 22 januari 2008
  3. Explosieve groei Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 22 januari 2008

Hoewel de makers van BASIC de taal vooral als onderwijstaal bedoeld hadden nam het gebruik ervan snel toe, vooral onder (bedrijfs)economen. Daarbij moeten we bedenken dat veel toepassingen die toen in BASIC geprogrammeerd werden tegenwoordig met behulp van spreadsheets worden opgelost, zoals de berekening van de werkelijke rente van leningen met gegeven termijnbetalingen. Informatici, zoals Edsger Dijkstra ("BASIC programmers are mentally mutilated beyond hope of regeneration" ) leverden felle kritiek op het gebruik van BASIC, zowel vanwege het ontbreken van declaraties en de prominente rol van het GOTO-statement als om het gemak waarmee programma's ingevoerd, getest en verbeterd konden worden. Op de meeste universiteiten moesten de studenten die aan een cursus programmeren deelnamen een dag wachten voor ze hun programma met alle foutmeldingen terugkregen en dat werd als een voordeel gezien omdat het hun zou leren om zelf fouten te zoeken en dat niet aan de computer over te laten. Het onderwijs in BASIC door Maarten Stefanski aan de studenten van de Nederlandse Economische Hogeschool liet echter zien dat BASIC wel degelijk geschikt was voor het onderwijs in gestructureerd programmeren.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.