Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Zelfregulatie

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

Feedback Emilie Ceulemans

VORM De vorm van je wiki is goed. Enkel moet je bij het puntje 'Conceptnaam en P2P' het woord conceptnaam nog veranderen door jouw concept. Er moet dus 'zelfregulatie en P2P' komen te staan in plaats van conceptnaam en P2P.

INHOUD Je schrijft: In het systeem werken ook moderatoren die ervoor zorgen dat iemand die zaken publiceert met slechte bedoelingen, dat die zaken uit het systeem verwijdert worden. Volgens mij moet verwijderd in dit geval met een 'd' geschreven worden in plaats van een 't'.

Ik vind je voorbeeld rond kinderen met driften te beknopt, kan je dit nog verder uitwerken? Ik mis bij je eerste voorbeeld rond P-ZES ook een referentie, waar heb je deze informatie gehaald?

Wanneer je refereert naar een auteur tussen haakjes denk ik dat deze geplaatst moet worden voor het einde van de zin. Bijvoorbeeld: Het gaat om zowel cognitieve, emotioneel-motivationele en gedragscomponenten die het individu in staat moet stellen om zijn acties zo te sturen dat hij zijn doelen kan bereiken. (Donkers,2011) Ik denk dat je je referentie voor het punt moet zetten. Dus in dit geval: .... zijn doelen kan bereiken (Donkers,2011).


Zita De Pauw:

Uitleg concept: Een duidelijke definitie van zelfregulatie. Het concept wordt duidelijk toegelicht. Er mist wel nog een referentie op het einde van je alinea kan dat? Vanwaar heb je de informatie gehaald van het tweede deel van je definitie?

Conceptnaam en P2P: Dit titeltje moet nog 'Zelfregulatie en P2P' worden. Je moet conceptnaam dus veranderen door zelfregulatie. Je linkt je concept duidelijk met de context van P2P.

Voorbeeld: Vanwaar haal je de informatie van je voorbeeld (refereren)? Je tweede voorbeeld mag je van mij nog wat verder uitwerken. Geef misschien een voorbeeld van een drift die ze leren te beheersen?

Theoretische duiding: Een duidelijke duiding vanuit 1 auteur. Zijn er eventueel nog andere interessante personen die hier iets over hebben gezegd? Ik zou wel met alinea's werken. Ik zou een duidelijk spatie laten wanneer je begint over het feit dat je volgens Donkers op verschillende manieren naar zelfregulatie kan kijken.

Externe links: Duidelijke externe links. Hier haal je er wel nog andere auteurs bij dus dat is wel interessant. Misschien kan je dan duidelijk in je theoretische duiding zeggen dat je je baseert op Donkers. Dan moet je er volgens mij ook niet telkens opnieuw naar refereren.

Referenties: Kijk nog eens goed de regels van APA na. De titels van boeken moet cursief gezet worden.

Feedback Devaere Karolien Je wiki is wat mij betreft goed opgesteld en duidelijk geschreven. Ik sluit me we aan bij bovenstaande opmerkingen. De voorbeelden kunnen uitgebreider zijn en met duidelijke referenties. Het is ook goed dat je bij je externe links meer uitleg geeft. Kijk voor de referenties de tekstenbundel op toledo eens na. Hier staan alle regels duidelijk in vermeld.


Feedback Ronde 3

De student schreef zeker een studeerbare en publiceerbare wiki. MAAR de theoretische toelichting is te summier, te sterk vanuit 1 invalshoek (1 auteur) geschreven, die vanuit 1 bepaald domein het concept zelfregulering invult. Alsof er niemand anders is die er iets zinnigs over te vertellen heeft. Theoretische duiding is beknopt en vanuit 1 auteur/invalshoek. Dit werd ook al gemeld in 1ste en 2de feedbackronde.

- Ik had gekozen voor maar 1 referentie omdat die heel goed het begrip omschreef. Over het concept zijn nog niet veel bronnen geschreven. Ik heb er nu enkele toegevoegd, maar eigenlijk schrijven die hetzelfde en daarmee dat ik er maar 1 gekozen had.

- Het is ook een begrip dat vaak gebruikt wordt en dat de meeste wel kennen waardoor er niet veel publicaties over zijn.

- Ik denk dat men voldoende informatie krijgen om het begrip te kunnen gebruiken binnen de P2P context


Ik verwacht meer links en relevante voorbeelden binnen de P2P context, bv. andere voorbeelden van zelfregulerende groepen, entiteiten, samenlevingsvormen, bedrijven, leernetwerken, enz. Bovendien hield de student geen rekening met de feedback gegeven door Katrien, waarin er tips stonden om het concept te linken met andere concepten zoals resiliency, holoptisme, stigmergie,...het verschil met marktsturing (pricing) en overheidssturing (planning). Zelfregulatie en P2P: Je hangt deze paragraaf quasi volledig op aan het concept ‘meritocratische hiërarchie’. Dit is inderdaad een P2P-element dat zelfregulatie van systemen bevordert, maar zeker niet het enige. Daarnaast ook bv. holoptisme, stigmergie… (cf. eerste feedbackronde: toen ook gemeld). Het is belangrijk dit dus ruimer te kaderen.

- Holoptisme: ik vind niet dat holoptisme hoort bij mijn concept. Het is een kenmerk van P2P-systemen net zoals mijn concept een kenmerk is. Deze kunnen los van elkaar staan. Bij holoptisme is het belangrijk dat de systemen open staan, terwijl een zelfregulerend systeem niet open moet staan. Dit concept wordt ook apart besproken in het glossarium, dus daarom neem ik het niet op in mijn situering binnen de P2P context.

- Stigmergie heb ik er wel in verwerkt, maar kort omdat dit ook een apart concept is en het daar duidelijk wordt uitgelegd.

- Ik heb de paragraaf gebaseerd op de meritocratische hiërarchie omdat Bauwens dit in zijn boek ook expliciet doet, en de andere begrippen verbindt hij er zelf niet aan.

- Mijn concept komt ook maar in 1 zin van heel het boek voor.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.