Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Win-win-win logica

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Peerfeedback Ellen Van der Velde

Definitie

Een duidelijke definitie, maar redelijk kort. Ik mis hier vooral de referentie? Hoe kom je aan deze definitie? Het is een concept dat geen uitleg nodig heeft in principe, maar het is toch een beetje d bedoeling dat je het uitlegt

relatie met P2P

Eerst een klein vormelijk punt: je moet conceptnaam in de titel nog veranderen door win-win logica. Ik vind je tekst een beetje kort. Je geeft maar een kleine aanduiding over de relatie met peer-to-peer. Is er geen mogelijkheid het iets breder uit te werken.

Voorbeeld

Mooi en duidelijk voorbeeld met niet alleen de termen win-win maar ook win-verlies. Zeer mooi

Theoretische duiding

Ik begrijp de theorie niet helemaal. Je hebt 1 theorie aangehaald en dat helemaal uitgewerkt, maar het is misschien beter om verschillende visies boven te halen over deze term.

links

Ik denk dat je als links beter extra informatie kan gebruiken in plaats van de links die meer uitleggen over wat je eerder hebt vermeld. De externe links dienen eerder ter uitbreiding van de informatie.


Feedback Emilie Ceulemans

VORM De vorm van je wiki is goed. Enkel moet je bij het puntje 'Conceptnaam en P2P' het woord conceptnaam nog veranderen door jouw concept. Er moet dus 'Win-win logica en P2P' komen te staan in plaats van conceptnaam en P2P.

INHOUD Jouw definitie rond dit concept vind ik iets te beknopt. Misschien kan je toch nog een iets ruimere uitleg geven.

Bij je uitleg rond jouw concept en p2p schrijf je bij jouw voorbeeld van de slaven: "In dit geval is één plus één kleiner dan twee". Dit begrijp ik niet goed, wat bedoel je hier mee?

Waarom vind je het bij jouw voorbeeld logisch dat de laatste keuze het interessants is? Licht dit even toe.

De theoretische duiding vind ik heel duidelijk uitgelegd. Zeer handig dat de kaders er bij staan ter verduidelijk, mooi gedaan.


Zita De Pauw:

Titel: Als het win win win logica is, dan moet je nog een 'win' extra toevoegen in je titel.

Uitleg concept:Je moet 'win-win logica' nog ergens vermelden bij je uitleg van je concept en deze dan ook in het vet zetten. Je zou dan kunnen beginnen 'een win-win logica is een situatie waarbij ...' ook niet vergeten te refereren. (APA: hoe refereren in een tekst)

Win-win-winlogica en P2P: Je lijdt de toepassing van je concept goed in, alleen moet je hier wel nog refereren. Voor de rest is de toepassing duidelijk.

Voorbeeld: Het zijn twee duidelijke voorbeelden. Volgens mij moet je hier ook nog wel refereren.

Theoretische duiding: Je theoretische duiding is heel uitgebreid. Ook hier moet je ook nog refereren. Ik zou het inderdaad wel een beetje inkorten. Het prisoners-dilemma is heel interessant, maar ik zou er niet te uitgebreid op ingaan omdat ik niet meteen de link met je concept zie. Misschien dat je die groepstheorie/groepsdenken ook nog bij je voorbeelden of externe linken kan steken?

Externe linken: Je externe linken moet een ander doel inhouden. Ze moeten de kijk op je concept verbreden. Daarom kan je dus het idee van het groepsdenken hieronder in brengen. Ik zou dus voor andere linken kiezen. Je linken moeten ook anders zijn dan die van je voorbeeld en theoretisch kader en... (denk ik)

Referenties: kijk nog eens goed de regels van APA na. De titel van een boek moet normaal gezien cursief staan.


Feedback Devaere Karolien

Let op typfouten zoals in je eerste zin. Kijk er ook naar dat je P2P steeds op dezelfde manier schrijft, hoofdletters of kleine letters. Misschien kan je bij je definitie het onderscheid met win-win iets duidelijker maken. Het komt later wel aan bod maar is bij de start toch ook nuttig. 'Dit leidt tot een win-win-win-win situatie waarbij één plus één groter is dan twee.', staat hier bewust 4 X win? Dan moet je dit misschien apart uitleggen aangezien dit verschillend is van je concept. Bij je voorbeeld komt dit ook terug. Kijk ook de referenties nog eens na met behulp van de info op toledo.


Feedback Liselotte B:

Ziet er goed uit, Ils, ik zie de progressie ;-) Heb zelf wel nog wat kleine vormelijke aanpassingen gedaan (bv. citaten in schuin, ook bij links de aanwijzingen van Goele gevolgd in de zin van "Voor meer info over ..., zie ...") Ik heb ook geknoeid aan je referenties. Ze zijn volgens mij nu juister dan ervoor, maar er zou nog een fout in kunnen zitten. Ik ben niet zeker over het a-b-c gebruiken voor de Wikipedia zaken. Ik weet alleszins dat je bij dezelfde auteurs (en dat is zo bij wikipedia, voor de manier waarop je moest referern verwijs ik naar de APA regels in doc zoals geplaatst in cursusinformatie), moet sorteren op datum, en als die dezelfde is (is hier het geval), dat je moet sorteren op titel. Bij zelfde auteur + jaartal (in dit geval Wikipedia, 2014) moet je normaal onderscheid maken in de 'werken' door aanduiding van a,b,c etc. maar weet niet of dat bij encyclopedies ook zo is ....

By the way: is het citaat vanuit Wikipedia over "Team" niet een wat lang citaat? Misschien zelf wat beter inleiden / uitleiden / linken met win-win logica en/of P2P? Ik vind het een goede uitbreiding van de theorie (namelijk niet alleen belicht vanuit 'speltheorie', maar het geheel staat er wat verloren bij. Je kan het best nog wat inkleden.


REACTIE OP NIEUWE FEEDBACK VIA XLS:

FB: Ik vraag me af of er bij de volgende zin wel juist wordt verwezen: Michel Bauwens (2013) gaat in zijn boek ‘De wereld redden’ op pagina 28 een stap verder.

REACTIE: Ik heb op pagina 28 weggelaten. Normaal herschrijf ik teksten en gebruik ik geen citaten. Ik had het boek uit de bib en dat is nu niet meer binnen waardoor ik het zelf niet kan nakijken.

FB: Bemerkingen bij volgende uitspraak uit het voorbeeld: Na de transactie ontstaat er een win-win-win-win situatie als de koper en de verkoper bewust kiezen voor biologische, lokale smaakvolle tomaten aan een eerlijke prijs. De koper is tevreden want hij heeft een lekker en gezond product gekocht. —> Geïmporteerde tomaten kunnen toch ook smaakvol zijn ?

REACTIE: Ik heb 'smaakvol' weggelaten. Volgens mij had ik nergens geschreven dat geïmporteerde tomaten niet smaakvol kunnen zijn en ik spreek uit ervaring dat geïmporteerde tomaten wel minder smaak kunnen bevatten.

FB: —> Is de koper wel echt tevreden ? Hij betaald namelijk meer terwijl goedkopere tomaten goedkoper zijn en ook lekker en gezond zijn.

REACTIE: Waarom zou hij maar betalen? Op een boerenmarkt en of rechtstreeks bij de boer betaal je niet perse meer.

FB: Volgende referentie: Groepsdynamiek. (2014). Teamwork". Geraadpleegd op 26 november 2014. http://www.groepsdynamiek.nl/teamwork.html—> Teamwork” mag zonder “—> Vanaf “Geraadpleegd” niet meer schuin

REACTIE: Aangepast

FB: de verwijzing naar 1 plus 1 is minder dan 2; is dat jouw formulering? Of ontleend? Indien dit laatste, dan best referentie

REACTIE: Ik gebruik deze terminologie zelf in het dagelijkse leven en ga er daardoor van uit dat dit algemeen gekend is.

FB: In het voorbeeld: moeten die spaties tussen de zinnen? Kan het niet doorlopend? Of op een andere manier, want nu is de tekst vreemd opgesteld/om te lezen.

REACTIE: Aangepast

FB: Belangrijk: in het theoretische gedeelte blijft de win-win-win theoretisch onderbelicht, de rest is wel duidelijk, maar de theorie ontbreekt hier wat (dus suggestie: nog even externe literatuur inbrengen om dit wat te kaderen)-

REACTIE: Aangevuld

FB: Niet verwijzen naar een site in de tekst zelf; dat neem je best op onder externe links

REACTIE: Aangepast

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.