Naar inhoud springen

Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Geld

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

Feedback op wiki geld

Vorm:

De navigatie ontbreekt nog. In het document dat het designteam heeft opgesteld wordt dit duidelijk uitgelegd. Je omschrijving moet voor het tabelletje met inhoud en moet niet in dat tabelletje staan. Kijk nog eens goed naar de uitleg van het designteam.

Invulling van het concept …: deze titel komt niet overeen met hoe het designteam het heeft opgesteld. Referenties: je moet je referenties nog in alfabetische volgorde zetten

Inhoud:

Omschrijving: Je gebruikt in je omschrijving veel begrippen die afzonderlijk wel duidelijk zijn, maar als ik het geheel wil lezen is het niet meteen duidelijk bv.: Geld verschilt van andere ruilmiddelen omdat het niet onmiddellijk voldoet aan de wederdienst, maar wel gebruikt kan worden voor verdere ruiltransacties --> deze zin is niet helemaal duidelijk voor mij.

In de p2p conctext: je maakt een vergelijking met kapitalisme, dit vind ik goed. Hierdoor wordt het duidelijker.

Ik vind dit al een goede wiki, mits hier en daar nog extra toelichting

Veel succes met de verwerking van je feedback

Kelly Van Eester


Feedback Tine Claes

Je hebt de vormvereisten niet volledig opgevolgd. De titels zijn wel op de juiste manier gemaakt, maar ze zijn fout ingevuld. Zo moet je geen titeltje 'omschrijving' hebben, maar moet je deze beschrijving gewoon geven zonder aparte tussentitel. Ook je 2e titeltje is fout. Dit moet zijn: 'Geld en P2P' ipv 'invulling van het concept...'. Ook moet er ipv 'linken' er 'externe links' staan. Je wiki-pagina lijkt op het eerste zicht ook een beetje aan de korte kant te zijn, in vergelijking met andere wiki-pagina's. Dit is misschien ook omdat je een heel algemeen concept hebt.

De omschrijving van het concept zou eigenlijk een letterlijke, woordenboekstijl omschrijving moeten zijn. De omschrijving die hier wordt gegeven, lijkt me niet direct een omschrijving die je in een woordenboek tegenkomt. Misschien kan je hier een beetje korter zijn en/of meer to the point komen. Ik snap dat geld niet direct een makkelijk concept is, omdat het zo algemeen is, maar iets korter zou van mij wel mogen. Dit kan bijvoorbeeld al door het laatste deeltje (over chartaal geld) gewoon weg te laten. Hier kan je dan eventueel later (in je theoretische duiding bijvoorbeeld) op terugkomen.

Ik heb een kleine aanpassing gedaan in je deeltje over geld en P2P: 'meer terugbetalen DAN...' ipv 'meer terugbetalen DAT...'; Ook in de volgende zin heb ik een aanpassing gedaan van - volgens mij - een typfoutje: 'waar komt dat extra geld VANDAAN' ipv 'waar komt dat extra geld VANDAAG'. In de theoretische duiding heb ik 'het basisidee' veranderd in 'de basisidee' en iets verder dus ook 'het idee' in 'de idee'. Ook heb ik 'ze lanceerde' veranderd in 'ze lanceerden', want ik neem aan dat je het hier hebt over de theoretici die zich afzetten tegen het christendom.

In de beschrijving vind ik het niet altijd even goed naar voren komen dat het over het concept 'geld' gaat. Ergens lijkt me dit ook logisch, aangezien geld een zeer algemeen concept is en hier dus - zonder andere dingen/concepten aan te halen - redelijk weinig over te zeggen valt. Je hebt dus zeker een goede poging gedaan!

Je eerste voorbeeld, over crowdfunding, vind ik een zeer goed en nuttig voorbeeld voor het concept 'geld'. Bij het tweede voorbeeld, over Prezi en Office Starter, weet ik echter niet of dit wel zo van toepassing is op geld. Dit speelt er zeker een rol in en er komt geld aan bod, maar het gaat niet fundamenteel over geld. Het gaat hier volgens mij eerder over het - deels - gratis openstellen van de programma's. Je derde voorbeeld, over de Bitcoin, is dan weer wel zeer goed. Misschien kan je dit zelfs nog aanhalen in het deeltje van 'Geld en P2P', aangezien Bauwens het in zijn boek meermaals over deze vorm van geld heeft.

De eerste alinea van de theoretische duiding, over de geschiedenis van geld, is duidelijk uitgewerkt! Bij de tweede alinea mis ik echter af en toe nog enige verduidelijking, bijvoorbeeld als je het hebt over levensschuld en beschermingsschuld. Ook zag ik bij het lezen ervan niet direct de link met geld. Deze wordt pas op het einde duidelijk. Misschien kan je deze alinea nog een beetje aanpassen.

Je laatste link is geblokkeerd. Misschien kan je hier nog een andere link voor zoeken, die niet geblokkeerd wordt.

Bij referenties volgens de APA-stijl, moeten de titels van werken cursief staan. Misschien kan je dit ook nog aanpassen. Ook weet ik niet of je referentie van Wikipedia wel correct is. In de tekst refereer je namelijk met (Wikipedia, 2014), maar volgens mij moet je dan ook in je referentielijst op het einde 'Wikipedia' als auteur nemen. Hier ben ik echter niet zeker van, dus dit kan je misschien best eens navragen bij de docenten van dit vak.

Nog veel succes met het herwerken van je wiki!


Feedback Febe Coeman

Ik ben het eens met wat de vorige twee medestudenten hebben aangehaald in verband met de vorm. Je hebt de omschrijvingen voor de vormvereisten niet volledig opgevolgd en deze staan nochtans goed uitgelegd in het document op Toledo. Andere opmerkingen in verband met vorm heb ik niet meer, aangezien dit reeds aangehaald is.

Qua inhoud zijn er hier en daar nog enkele opmerkingen. Je omschrijving van het begrip 'geld' is naar mijn mening redelijk vaag. Ik mis een letterlijke definitie. Dit is misschien wel moeilijk, aangezien jouw concept heel ruim is. Ik begrijp niet alle delen uit je 'omschrijving', bijvoorbeeld het deel over chartaal geld. Dit vind ik niet meteen passen bij dit deel.

Bij het deel 'geld en P2P' begrijp ik een zin niet: "Het is voor het kapitaal interessant om in peer-to-peerplatformen, zoals YouTube, te investeren omdat het alomtegenwoordig is." Hier begrijp ik niet wat je met 'kapitaal' bedoelt. Je lijkt te bedoelen dat kapitaal een persoon is. Dit kan je beter wat uitklaren. Een deel van de volgende alinea van dit deel vind ik niet helemaal duidelijk: "Er is een ontkoppeling tussen productie en loon (Bauwens, 2013). Naar aanleiding van de financiële crisis is er een discussie ontstaan over de functie van geld." Ik begrijp de overgang niet tussen deze twee zinnen. Je kan dit beter verduidelijken of een mooiere overgang maken.

Bij voorbeelden kies je beter 1 of 2 voorbeelden uit en die bespreek je dan best grondiger. Je kan er dan veel dieper op in gaan, waardoor het voorbeeld duidelijker wordt.

Je theoretische duiding is al behoorlijk goed, vooral het eerste deel is duidelijk. Je tweede alinea is voor mij iets vager. Ik begrijp niet altijd waarom je bepaalde zaken aanhaalt, zoals bijvoorbeeld levensschuld.

Bij je externe links kan je beter een andere link zoeken die niet geblokkeerd is voor chartaal geld.

Let ook goed op je referenties. Kijk eens terug in de powerpoint die we in het eerste jaar gekregen hebben in verband met APA. Soms moeten titels schuingedrukt staan.

Succes verder!

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.