Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Equipotentialiteit

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

(Lies De Smedt): Misschien een tip: Je kunt je theoretische duiding eventueel uitdiepen met het boek 'de onwetende meester' waarin hij vertelt dat iedereen over een gelijke intelligentie beschikt. Of het feit dat momenteel de talentontwikkeling belangrijker wordt in het onderwijs.


Feedback Niki Van Sant

Vormelijk

 • Ik denk dat je te weinig woorden hebt; je kunt de defintie nog uitbreiden(bekijk verschillende definties) , extra voorbeeld , theoretische duiding ,...
 • De tweede zin van het eerste deel (P2P) is veel te lang, probeer deze zin op te splitsen.
 • Probeer om je tekst in alinea's te delen, dit leest altijd makkelijker/vlotter

Inhoudelijk

 • Relatie tot P2P: Principe Lashley,wat bedoel je hiermee? Wat is 'dit'? Anti-credentialistisch?
 • Voorbeelden: Een zin starten met 'Om zo' klinkt vreemd. Het woord Iedereen komt veel aanbod, soms vervangen door een synoniem. Het is wel een duidelijk voorbeeld.
 • Theoretische duiding: behavioristische? Kun je aan uw concept nog meer zaken linken?
 • Ik had vernomen dat we 5 externe links moesten hebben
 • In het algemeen maak je gebruik van zeer veel moeilijke/nieuwe begrippen, kun je deze in andere woorden omschrijven of beter uitleggen?

Feedback Nathalie Vos

 • geef in de definitie weer dat de term equipotentialiteit voor het eerst gebruikt werd door Lashley. Nu zeg je onder de titel 'relatie met p2p' iets over een onbekend persoon.

(Hij staat wel in de theoretische duiding, maar dat komt later dus vermeldt hem zeker al eens in de definitie).

 • Ik zou elk kenmerk van equipotentialiteit verder uitwerken (gelijke vrijheid, gelijke bekwaamheid). Bij gelijke vrijheid kan je dan zeggen dat iedereen de kans krijgt bij te dragen en hiervoor geen diploma nodig heeft. (zo kan je de link inderdaad leggen met anti-credentialisme). Ik zou hetzelfde doen voor gelijke bekwaamheid. (in de zin dat iedereen wel ergens goed in is, want dat wordt hier minder uitgediept. dit is volgens Bauwens het filosofisch standpunt om naar equipotentialiteit te kijken (zie handboek)).

tenslotte kan je inderdaad ingaan op het feit dat de controle nadien gebeurt.

 • "...door de noden van de ontwikkeling van de commons in overeenstemming te brengen met de vrije bijdragen van passionele arbeid verricht door de commoners." Deze zin begrijp ik niet.
 • Is er werkelijk geen hiërarchie? Er zijn nog altijd mensen die controle uitoefenen.. is dit niet eerder een kwestie?
 • Probeer vooral te werken aan de structuur, want alle informatie staat wat door elkaar. (zoals in de andere feedback: werk met allinea's, signaalwoorden, woorden die je benadrukt)
 • In de eerste bron van de referenties ontbreekt 'retrieved'

Feedback Hannah Jans

 • Je geeft een heel specifieke definitie over equipotentialiteit in verband met de hersenen. Ik zou die definitie wat breder maken: bijvoorbeeld dat de verschillende onderdelen van een systeem of organisme allemaal evenveel kansen en mogelijkheden hebben om bij te dragen aan het geheel.
 • Ik heb gezien dat je je definitie nogal letterlijk van Wikipedia hebt gehaald. Als je dat doet, moet je citeren of minstens refereren.
 • Het titeltje “conceptnaam en P2P” zou je nog moeten veranderen in “equipotentialiteit en P2P”.
 • Bij de relatie met P2P zou ik beginnen met uit te leggen wie Lashley is en wat zijn principe is.
 • Je kan de zin “het project zal hierdoor wel verder blijven bestaan” wat verder toelichten: waardoor blijft het project verder bestaan?
 • De alinea over de relatie tot P2P zou ik verder onderverdelen in kleinere alinea’s waarin telkens een aspect/kenmerk van je concept verder wordt uitgewerkt, vb gelijke kansen, iedereen heeft de mogelijkheid om ergens aan bij te dragen, geen hiërarchie, iedereen kan de kennis van iedereen filteren.
 • De theoretische duiding van het concept is nogal kort en specifiek. Ik zou het begrip uitgebreider duiden. In het behaviorisme bijvoorbeeld slaat equipotentialiteit op het principe dat conditioneringsprincipes op alle personen en alle gedrag werken. In de systeemtheorie spreekt men van equipotentialiteit als dezelfde beginsituatie eindigt in verschillende mogelijke resultaten.
 • Je hebt nog één extra externe link nodig.
 • De delen in je referenties die cursief moeten staan, zijn nog niet cursief.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.