Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Collectief

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Feedback door Laura Van Gompel

Algemeen

- Vormelijk: let op spaties bij haakjes enz. Dit komt waarschijnlijk door het overzetten naar de wiki-pagina ☺ maar geeft een beetje een slordige indruk.

- Je referenties achter de alinea’s zijn niet volledig correct. Op de plaats van de link hoor de auteur zoals op toledo vermeld staat:

Kijk zeker goed hoe je naar internetbronnen refereert. Bijv. als je je definitie ontleent aan Van Dale online, dan schrijf je

- in de tekst zelf: (Van Dale Uitgervers, 2014)

- in de referentielijst: Van Dale Uitgevers. (2014). Concept. Retrieved from: http:// ....


Definitie

- Duidelijke definitie maar wel zeer kort. Kan je hier niets meer aan toevoegen?


Concept en p2p

- Je blijft iets te lang hangen op wat p2p is. Ik denk dat dit niet de bedoeling is aangezien men dat al op de algemene wiki-pagina zal kunnen terugvinden.

- De laatste alinea is wel zeer duidelijk. Ze geeft een concrete weergave van hoe Bauwens en p2p denken over een collectief/collectiviteit.


Voorbeelden

- De zin ‘Dit project wordt opgebouwd als een collectief experiment’ lijkt mij een beetje overbodig. Je zegt namelijk twee keer hetzelfde.

- In de zin: ‘Er is bijvoorbeeld samenwerking bijvoorbeeld tussen…’ staat ‘bijvoorbeeld’ een keer teveel.

- Voor de rest heel duidelijke voorbeelden!


Theoretische duiding

- Ik vind het heel goed dat je het concept vanuit verschillende theorieën bekijkt. Wel heb je veel theoretische duidingen waar je concept net niet binnen past en waar net het tegenovergestelde het geval is. Zou je niet nog wat meer duidingen vinden waar je concept net wel in naar voren treedt?


Externe links


Referenties

- De link van je tweede referentie werkt niet.

- Kan het zijn dat de schuingedrukte delen van je referentie niet meer schuingedrukt staan door de overzetting naar de wiki-pagina?


Veel succes ermee!

Laura Van Gompel


Feedback van Marthe Jans

Algemeen

- Hier en daar staan er te veel of te weinig spaties voor of na leestekens. Misschien komt dit door het overzetten naar de wiki, maar misschien kijk je hier best nog eens naar. Het zal ook beter ogen wanneer dit overal hetzelfde is. Vooraan in de APA-bundel die op toledo staat, staat uitgelegd dat er voor een leesteken geen spatie hoort en achter een leesteken één spatie.


Definitie

- Het is korte, maar duidelijke definitie. Misschien kan je hem nog een beetje uitbreiden?


Collectief en P2P

- Het is een goede beschrijving, die duidelijk maakt hoe we collectief kunnen zien binnen P2P

-De voorlaatste zin van de eerste alinea "Een bepaalde groep mensen ..." is voor mij wat overbodig. Er wordt op een andere manier herhaald wat er boven vermeld wordt.

- In de tweede zin van de derde alinea was je het woordje 'dat' vergeten (benadrukken dat), ik heb dit reeds toegevoegd.


Voorbeeld

- Duidelijke voorbeelden, leuk dat je vak aanhaalt als voorbeeld!


Theoretische duiding

- De eerste alinea vind ik moeilijk te volgen, ik heb hem meerdere keren moeten lezen voor ik helemaal begreep wat er allemaal staat.

- Goed dat je collectief vanuit verschillende standpunten benadert.

- Je gebruikt een aantal keer het tegenovergestelde om duidelijk te maken wat collectief betekent. Dit kan zeker helpen om vat te krijgen op het concept, maar misschien moet je nog iets duidelijker maken dat je aan de hand van het tegenovergestelde collectief duidt.

- De link in de referentie na het stukje over Marx werkt niet


Externe links


Referenties

- Volgens mij ben je de titels vergeten schuin te zetten bij het overbrengen naar de wiki

- Ook hier moet je nog eens goed nakijken dat je overal het juiste aantal spaties gebruikt.


Nog veel succes!


Feedback Krist Tack

Collectief en P2P

2 maal het woord belang in één zin.

'We moeten nu onze eigen identiteit opbouwen op basis van de eigen keuzes die we kunnen maken, bijvoorbeeld de keuze voor onze eigen studie of beroep'...

Maak kortere zinnen want de zinsbouw is niet correct.

Verder begrijp ik de overgang naar de volgende zinnen niet goed. 'Er worden veel scheidingen gemaakt'... 'Zo is de mens in zekere zin gefragmenteerd...'

Bij het voorbeeld staat 2 maal 'bijvoorbeeld' in één zin

Bij de theoretische duiding staat 2 maal het woord 'zou' in één zin.

Wie is die 'Olsen' misschien kort introduceren.

De zin: 'De liberalen legde...' Ik meen te weten dat dit nu ook nog het geval is

Succes nog met je Wiki


Feedback Laure De Wolf:

De defenitie van je Wiki pagina is kort en krachtig. Over het algemeen een duidelijke Wiki. Begrippen die aan bod komen worden duidelijk uitgelegd. Bijvoorbeeld, collectiviteit, individualiteit,... Bij je voorbeeld zou ik zin 3 weglaten. Dit wordt reeds beschreven in de twee zinnen ervoor. Het voorbeeld van ons vak is leuk en was voor mij verduidelijkend. Goed dat je voor buitenstaanders ook nog een ander voorbeeld aanhaalt. Je theorie geeft een duidelijk beeld van verschillende invalshoeken van het concept collectief. Bij je referenties zou ik de witruimte tussen je referenties nog weghalen.

Succes nog met je Wiki

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.