Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Axiologie

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Algemeen: goede Wiki!

Ik heb eigenlijk enkel detailopmerkingen:

- Definitie: logia (wordt minder gebruikt, meestal gezien als Latijnse variant) komt van het Griekse logos (wat inderdaad zoveel betekent als woord, leer, verhandeling)

- Externe links: MCKinsley met i (heb het aangepast)

- Axiologie P2P: Hiermee bedoelt hij niet…: nogal lange zin, missch opsplitsen? Kan je bij dit onderdeeltje de epistemologie in P2P ook iets meer uitleggen?

- "Hij duidt hier dus op een verschuiving naar een samenleving waarin niet meer iedereen voor zichzelf of voor zijn eigen geld werkt, maar naar een samenleving waar mensen samen dingen creëren in commons": nogal raar geformuleerd: misschien verschuiving van een samenleving… naar een samenleving waar… (Het stuk "niet meer iedereen voor zichzelf…” klinkt erg raar)

- Goed voorbeeld van de FB, maar worden hierdoor echt waarden gevormd? Of is dit eerder een tijdelijke aanpassing aan de FB? Een soort extrinsieke motivatie? Een 'systeem met 360° FB' ipv 'een 360° FB', heb het aangepast Ook komma vergeten heb ik aangepast WaardeN en normen

- Theoretische duiding 'De wereld redden' (hoofdletter, heb het aangepast) Misschien de sociale technologie verduidelijken met een kort, concreet voorbeeld? "Om waardeverschuivingen teweeg te brengen, zijn er instrumenten nodig en vele van deze instrumenten werden ontwikkeld om waardeverschuivingen teweeg te brengen.": hier misschien een extra punt zetten? Goed dat je steeds opnieuw het boek van Bauwens betrekt!

- Vergeet ook je externe links niet te vermelden in je referenties


Maja Maeckelberghe


Feedback BT:

- Inleiding

Korte inleiding. Het begrip 'waardeleer' mag je nog wat meer verduidelijken.

-Axiologie en P2P

Uitgebreide link, wat positief is! Let wel op met het gebruik van moeilijke woorden, dit maakt het lezen niet gemakkelijker. De link met waardeleer is me niet altijd duidelijk. Is waardeleer een overkoepelende term?

De zin 'hiermee bedoelt hij...aan die gemeenschappen' is een zeer lange zin die ik niet begrijp.

- Voorbeeld

Is synopticon/panoptische structuur voor iedereen duidelijk? Is de link met axiologie en feedback te vinden in de bijhorende waardeverschuiving? Dit mag benadrukt worden door dit in het begin te melden. Het voorbeeld vind ik origineel.

- Theoretische duiding

In de eerste zin schijnt je eigen mening door. Dit lijkt me minder gepast op een wikipagina. Regel 2,3 en 4 horen volgens mij beter bij de definitie. Dit maakt dat ik de link met P2P en de voorbeelden beter zou begrijpen (zie bovenstaande feedback). Je gebruikt soms het woord 'we'. Dit kan je beter vervangen door 'de samenleving', 'men', of het algemener formuleren. Het gebruik van witregels zorgt ervoor dat het geheel overzichtelijker wordt. Ik heb de indruk dat je het begrip goed doorgrond hebt en op een goede wijze een vrij abstract concept weergeeft.

- Jouw externe links verwijzen naar zaken die in de wiki reeds vermeld worden. Ik dacht dat het de bedoeling was dat je externe links ter verdieping gelden van iets wat nog niet is vermeld is in de tekst. Lezers kunnen immers meer informatie krijgen door middel van de gebruikte referenties op te zoeken.


Vormgeving/design/schrijftaal voldoen aan de eisen. Reeds goed gewerkt aan jouw concept!


FEEDBACK AXIOLOGIE Algemeen: geen gemakkelijk begrip voor een wiki, maar voor mij goed aangepakt


DEFINITIE Zet woorden uit een andere taal cursief

RELATIE TOT P2P Wees consequent of je pagina nummer vermeldt of niet

VOORBEELD Ik betwijfel dat je lezers weten wat een synopticon is en ik zou denken dat het geen kwaad kan om dat uit te leggen Geen komma nodig in “Meer recent, wordt er” “persoonlijke interesses” ipv “persoonlijk interesses” Verandering woordorde “aftoetsen bij anderen en aanpassen op basis van de feedback die ze van anderen krijgen“ leest vlotter dan “aftoetsen bij anderen en op basis van de feedback die ze van anderen krijgen, aanpassen” “een middel om een waardeverschuiving te creëren” ipv “een middel op een waardeverschuiving te creëren” Kan je eenvoudiger zeggen “van anderen” ipv “van andere personen uit de samenleving”?

THEORETISCHE DUIDING In “bedoelt hij dus dat we” is de “dus” overbodig In “wordt dan dus als een middel gezien” is “dan dus” overbodig Kan je eenvoudiger zeggen “Bauwens die gelooft in” ipv “Bauwens die stelt dat hij gelooft in”? Waarom niet in het Nederlands “openheid, delen en samenwerking” ipv “openheid, sharing en samenwerking”? Is sharing iets anders dan delen? “als normaal beschouwd worden” ipv “als normaal aanschouwd worden” “waarden” (zoals in de rest van je wiki) ipv “waardes”


EXTERNE LINKS “McKinsey” ipv “McKinsley” “weten over” ipv “weten of”, maar heel de zin “Wanneer u meer wil weten” past voor mij niet in de wiki-stijl die afstandelijker is.

REFERENTIES

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.