Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Autoritaire planning

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Peerfeedback Ellis Bouter

In de definitie zie ik meer uitleg over de centraal geleide economie dan over de autoritaire planning. Is dit hetzelfde, of is het echt enkel een 'deel' van centraal geleide economie, zoals je in de definitie zegt? Dan zou ik proberen of duidelijk te maken dat het gelijk is, of meer proberen te richten op autoritaire planning, en niet perse op centraal geleide economie. Dus wat is autoritaire planning precies?

Soms zet je de referentie na de punt van je zin. Dit hoort volgens APA echter andersom, dus (bron, jaar). i.p.v. . (bron, jaar)

Bij het P2P gedeelte zou ik democratische planning ook apart uitleggen, aangezien je die van tevoren ook noemt als één van de genoemde soorten planning in Bauwens' boek. Is het uitleggen van democratische planning wel nodig? Misschien niet, maar waarom is stigmergische planning dan wel noodzakelijk om uit te leggen? Dan kun je misschien beschrijven waarom stigmergische planning belangrijker is om te noemen dan democratische planning.

Planeconomie is hetzelfde als centraal geleide economie, maar nogmaals: is dit hetzelfde als autoritaire planning, of is dat alleen een onderdeel?

Bij de theoretische duiding zou ik nog wat meer externe bronnen (geen Wiki) gebruiken om je concept van verschillende kanten te kunnen bekijken. Zijn er voor- of nadelen van zo'n autoritaire planning volgens kapitalisten/P2P-voorstanders? Wellicht kun je dit gedeelte hierdoor nog uitbreiden.

De link van de bron 'Gyselinckx' klopt niet. Ik denk dat er enkel een 'h' mist voor 'ttps', maar controleer dat zelf nog even.

Succes!

feedback IP

bij het deel 'concept en p2p' geef je een definitie van stigmergische planning. ik raad je aan om het concept 'stigmergische planning' uitgewerkt door een andere student(e) te lezen. Dit is verhelderend en geeft aanvullende informatie om het onderscheid tussen stigmergische en plan economie duidelijk te krijgen. ik zou dus deze paragraaf rond stigmergische planning wat grondiger uitwerken.

De 2 voorbeelden zijn goed gekozen, maar hier mis ik een beetje wat deze 'planeconomie' heeft opgeleverd. wat zijn de voordelen van een planeconomie? wat zijn de nadelen? is de planeconomie ten dode opgeschreven? Zijn er positieve elementen die je zou kunnen meenemen in een stigmergische planning van een p2p samenleving? of bestaan die helemaal niet?

bij de theoretische duiding vind ik de geraadpleegde bronnen (of tenminste de bronnen waar je naar verwijst in dit stuk) beperkt. ik zou dus nog wat dieper graven in de literatuur. Ik mis ook de verwijzing naar de kapitalistische manier van plannen. Uiteindelijk bepaalt de autoritaire planeconomie mee hoe de samenleving er uitziet, evenals de kapitalistische aanpak of planning mee vorm geeft aan onze meer bekende samenleving. Ik zou in het theoretisch stuk dus verwijzen naar de 3 soorten van 'planning': autoritair (planeconomie), vrije markt-planning (kapitalistisch systeem) en stigmergische plannen (burgermaatschappij)...

succes!!


FEEDBACK AUTHORITAIRE PLANNING Algemeen: helder geschreven en aangenaam om te lezen; ik mis wel theorie (waar ik zelf ook geen achtergrond in heb, maar hier toch meer verwacht)


DEFINITIE Kan je eenvoudiger zeggen “is een begrip uit” ipv “is een begrip dat gekaderd kan worden binnen”?

RELATIE TOT P2P Punt telkens pas na () zetten, dus bvb. “zoals bij peer-to-peer (Bauwens, 2013).” “zoals bij peer-to-peer. (Bauwens, 2013)” Het is wat verwarrend dat je spreekt over “drie verschillende soorten” en dan slechts twee titeltjes biedt: je zet de lezer zo op het verkeerde been. “dat hij hierbij vermeldt”: “hij” moet verwijzen naar iemand die eerder genoemd is en dat is hier niet het geval: herschrijf “samenwerking tussen de overheid en de inwoners”: hoe is dit p2p, als de overheid meewerkt? Is de overheid dan een “peer”? Ik zou zeggen “in welke mate” ipv “in welke maten” (klinkt heel ongewoon), wat denk je? Ik ken niets van economie, maar is het niet te kort door de bocht om te stellen: “De overheid speelt in een vrijemarkteconomie geen rol.”


VOORBEELD Ik vraag me gewoon af (en ik heb echt geen idee, maar het zou me interesseren om er meer over te leren) of er voor dit concept alleen maar voorbeelden uit de economie van staten (die hun inspiratie in het communisme haalden) te geven zijn, en of dit concept ook niet in andere contexten speelt. THEORETISCHE DUIDING “die heerste in de Sovjet-Unie van 1929 tot 1991.” – de herhaling van iets dat elders in je concept al gezegd is stoort me een klein beetje Ik twijfel wat of je uitleg “De overheid heeft de macht over de productie van goederen en kan hierdoor besluiten dat bepaalde producten in kleinere of grotere hoeveelheden geproduceerd moeten worden. Er worden dus van tevoren productiecijfers vastgelegd. Hierdoor is er echter kans op schaarste. Wanneer een bepaald product (bijvoorbeeld schoenen) op is, moet de consument wachten op een nieuwe lading van schoenen vooraleer ze te kunnen kopen.” wel theoretisch genoeg is, komt eerder praktisch over “Dit alles wordt door de staat grondig uitgewerkt in vijfjarenplannen. Deze plannen worden nog eens opgesplitst in jaarplannen.” Komt me ook nogal te veel over als herhaling van iets dat hogerop in de wiki al aan gezegd werd. Spatie weg in “( de staat)” De paragraaf “Dat een planeconomie ook wel een top-down economie genoemd kan worden, ligt aan het feit dat we deze vorm van economie als volgt kunnen illustreren. Op het hoogste niveau van een denkbeeldige piramide wordt de economie door enkele mensen bepaald ( de staat), en naar beneden gepropageerd tot het laagste niveau (de consument). (Wikipedia, 2014)” kan iemand met jouw schrijftalent en vlotte pen veel korter en helderder formuleren, vooral de eerste zin. EXTERNE LINKS Link 3: is dat een link of eerder referentie? In een wiki zou ik “informatie” ipv “info” gebruiken


REFERENTIES

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.