Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Affiniteitsgemeenschap

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Feedback BT


- Definitie

Duidelijke definitie

- Link P2P

De zin 'delen van zaken met elkaar onder gelijken' lijkt me wat moeilijk geformuleerd. Je mag 'met elkaar' weglaten. Eventueel kan je 'commons' vermelden. Dit stuk ik goed opgebouwd en wordt stap voor stap uitgelegd. Je legt duidelijke linken naar P2P.

- Voorbeeld

Je haalt een historisch voorbeeld aan. Dit is goed, maar het mag uitgebreider. Eventueel kan je een ander voorbeeld kiezen en dit meer uitwerken. Bij theoretische duiding haal je voorbeelden van politieke groepen en hobbyclubs aan, misschien kan je daar inspiratie halen?

- theoretische duiding

Je haalt eerst de definitie aan van de woorddelen aan. Dit lijkt me niet gepast hier, het komt beter tot zijn recht in de definitie. Je duiding is logisch opgebouwd en concreet genoeg. De duiding mag eventueel wat uitgebreider door een ander aspect aan te halen. Dat lijkt je wikipagina langer en uitgebreider.

Design/vormgeving van de je wiki is ok. Je verwijzingen in de tekst en de referenties zijn foutief opgesteld. Het eerste element, zowel in verwijzing als de referentie, is de titel van de website of naam van de auteur. Ik vermoed dat je dat verwart hebt met de titel van de sitepagina. In de APA-bundel vind je enkele voorbeelden terug die dit verschil kunnen verduidelijken. Verder een goede wikipagina!

Feedback NJ


“een op zichzelf staande entiteit” : misschien meteen een voorbeeld geven van wat zo’n entiteit dan kan zijn of hoe je die gemeenschap ziet. Dat maakt de definitie helemaal duidelijk. Heb je voor deze definitie een bron gebruikt?

Concept binnen p2p:

“mensen behoren mensen niet langer tot een bepaalde groep of klasse…” : tweede ‘mensen’ schrappen Dit deeltje is duidelijk uitgewerkt en er is vaak verwezen naar Bauwens.

Voorbeeld:

Je spreekt hierboven van individualiteit, autonomie , identificatie, collectieve identiteit … Kan je je voorbeeld misschien niet wat beter uitwerken aan de hand van die termen? Zo kan je duidelijk aantonen waarom dit een voorbeeld van een affiniteitsgemeenschap is. Nu is het voorbeeld nogal beperkt.


feedback IP

affiniteitsgemeenschappen en p2p dit is een interessant stukje. Ik heb hierbij 2 vragen/bemerkingen. 1) Je verwijst naar het verschijnsel van 'versnippering' (naast een grote keuzevrijheid) bij mensen in onze postmoderne maatschappij. Kan je dit nog meer verduidelijken? Versnippering in wat? is dit in eerste plaats een gevoel dat mensen hebben? of gaat het om feiten? (bv werk is volledig losgekoppeld van privé en hobby's bv). Nu verwijs je direct naar de 'fragmentatie van de mens', maar ook dit zou ik dieper uitwerken. Hoe stelt Bauwens dit vast? Via gesprekken met mensen die over hun ervaringen vertellen? haalt hij dit uit de literatuur? Ik stel me de vraag op welke manier mensen in de tijd voor het postmodernisme zich deel voelden uitmaken van een groot geheel: over welk groter geheel gaat het dan? gaat het hier over de spirituele beleving van mensen? Gaat het eerder om gemeenschapsvorming, en hoe mensen zich in de postmoderne maatschappij verhouden tot elkaar of tot hun gemeenschap?

2) Bauwens wijst op het belang van mensen 'samenbrengen' en hierdoor een 'collectieve identiteit' opbouwen. Dit zou zin geven aan hun leven (leid ik dan af uit de volgende zin rond 'zinstichtend gedachtegoed dat mensen kan verenigen' Ik vraag me af of het ook mogelijk is om tot meer 'collectieve identiteit' op het lokale vlak (op basis van gedeelde projecten of samenwerkingsverbanden)? maw is het vormen van een collectieve identiteit typisch voor p2p? of kan dit ook buiten p2p netwerken of - samenwerking plaats vinden?

voorbeeld Dit stukje zou ik uitbreiden en vooral de link of de overeenkomsten zoeken en duiden tussen bv affiniteitsgemeenschappen zoals anarchisten / arbeidersbeweging en de p2p affiniteitsgemeenschap. Zijn er alleen maar gelijkenissen? of ook verschillen? Zelf denk ik dat de p2p affiniteitsgemeenschap een extra verbindend element heeft: namelijk 'het samen zoeken en co-creëren of produceren van artefacten (dingen)' met sociale of maatschappelijk meerwaarde (inclusief ecologische meerwaarde). Maar misschien dachten de anarchisten en de arbeidersbeweging dit ook?

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.