Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/(im-)materiële productie

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

Feedback Emilie Ceulemans

VORM De vorm van je wiki is goed. Enkel moet je bij het puntje 'Conceptnaam en P2P' het woord conceptnaam nog veranderen door jouw concept. Er moet dus '(im-)materiële productie en P2P' komen te staan in plaats van conceptnaam en P2P.

INHOUD Persoonlijk vind ik de definitie van je concept iets te uitgebreid. Probeer het iets beknopter uit te leggen met enkel de cruciale kenmerken van het concept. Dit zal handiger zijn om te bestuderen. Vergeet ook zeker niet de refereren naar de bron waaruit je deze informatie gehaald hebt.

"Zo zijn er de fablabs, die volgens Bauwens, bijdragen tot een peer-to-peer samenleving, maar wel inzetten op materiële productie", deze zin begrijp ik niet zo goed. Wat zijn fablabs?

Bij je voorbeeld van wikispeed spreek je over een Amerikaan die met dit principe begonnen is, misschien kan je vermelden over welke Amerikaan het juist gaat. Vergeet ook hier niet te refereren naar het boek van Bauwens.

Bij je theoretische duiding schrijf je: "De materiële productie is volgens Bauwens net wel onderhevig aan deze schaarsteproblematiek, als is dit wel steeds in mindere mate" ==> ik denk dat hier een typfoutje staat en dat 'als' 'al' moet zijn?


Feedback Ellis Bouter

De linken naar vorige en volgende conceptpagina's ontbreken nog, die kun je toevoegen door de aanwijzingen in de handleiding van vormgeving te volgen. Conceptnaam veranderen door (im-)materiële productie in de kop van het stuk over P2P.

Moet 'materiële productie' niet ook vetgedrukt, de eerste keer dat je het noemt?

Creëren tastbare goederen, geproduceerd door materiële productie, alleen een toegevoegde waarde in de vorm van geld? (laatste zin 1e alinea)

Probeer in het P2P stuk nog extra alinea's te vormen, het eerste gedeelte is een erg groot stuk om duidelijk te kunnen overzien. Leesbaarheid vergroot door een witregel/nieuwe alinea in te voegen.

'Zo beschrijft ... of creatie' (2e zin 1e alinea P2P stuk) Beschrijf je daar (en in volgende zinnen) niet het P2P productie / werken aan commons i.p.v. immateriële productie?

Kun je fablabs vertalen/uitleggen? Ik weet niet wat dit inhoudt.

Communisme en Marxisme stukje kan evt. ook bij theoretische duiding.

In de laatste alinea van het P2P stuk gebruik je 'we' (1e zin). Dit kun je beter niet gebruiken, net als ik/men etc., dus ik zou de zin herschrijven. Later schrijf je vaker in de we-vorm (zelfde alinea 3e zin; 1e zin 1e alinea van Voorbeeld gedeelte; halverwege dezelfde alinea nog een keer; ), dit kan je beter overal veranderen.

In de laatste zin van deze zelfde alinea schrijf je dat materiële productie onder invloed staat (in dit P2P narratief) van P2P. Is dit dan ook niet andersom zo, dat P2P onder invloed staat van materiële productie, zoals je eerder beschreef (beide zijn nodig en staan in relatie tot elkaar)?

Is Ariana Huffington een man of een vrouw? Je zegt dat de maker zijn website kan verkopen, maar is het niet 'haar' website?

'enkele honderden miljoen dollar' vind ik een beetje gek staan, misschien omdat er dollar i.p.v. dollars staat, maar ik weet niet of dat het oplost.

Ik mis de bronvermeldingen bij de verschillende voorbeelden, vergeet die niet toe te voegen (noem bijv. de website van Ariana Huffington).

In de laatste alinea van het voorbeeld gedeelte staat 'Door de ... echter mogelijk.'. Echter zou ik hier weglaten, is overbodig. De zin daarna 'Computers zijn ... te vinden'. Ik zou i.p.v. 'de dag van vandaag' 'tegenwoordig' schrijven.

Vergeet over het algemeen geen komma's voor verbindingswoorden zoals maar en omdat. Hierdoor worden lange zinnen leesbaarder (zie bijv. laatste zin van de laatste alinea van het voorbeeld gedeelte).

Laatste zin laatste alinea van voorbeeld gedeelte: dit gaat toch over de productie van wikispeed auto? Dit is toch een materieel product? De conclusie is dus niet helemaal volledig, aangezien (materiële maar ook) immateriële productie (volgens je eerder geschreven stuk, waar dit wel goed is verteld) beide nodig zijn bij het produceren van een materieel product (de wiki wagen). En dus niet enkel dat ook materiële productie nodig is bij het produceren van immateriële producten.

Theoretische duiding: 'De armeren ... werk op' (1e alinea, laatste paar zinnen). Hier zeg je dat de armen loon krijgen voor werkkracht die ze verkopen aan de rijken. Maar tegenwoordig verkopen werknemers toch ook hun werkkracht aan een bedrijf? Wat is dan het verschil waardoor het toen uitbuiting was en nu niet? Probeer dat duidelijker te maken.

Ik denk dat de bron 'Over Karl Marx' niet tussen aanhalingstekens hoeft in je referentie in de tekst. En moet het dan alsnog niet (Over de filosofie van Karl Marx, n.d.) zijn, zoals je in je referentielijst zet?

'Het gebrek ... alomtegenwoordige crisissen' (Laatste alinea theoretische duiding). Deze zin klopt niet (speelt een belangrijke rol of heeft een belangrijke invloed, niet speelt een belangrijke invloed; te alomtegenwoordige crisissen, moet dit de alomtegenwoordige crisissen zijn?). En wat bedoel je precies met een gebrek aan calorieën? Eten we die niet juist te veel?

Verder een zeer nuttige en rijke inhoud. Succes met verwerken van de feedback!


Peerfeedback ES


Voor je definitie mag je wat mij betreft wat meer to the point zijn. We zijn bijna 10 regels ver wanneer we het concept waarover de wiki gaat voor het eerst tegenkomen. Zet deze definiëring misschien als eerste, want dat is uiteindelijk waar mensen in geïnteresseerd zijn. Als ik iets opzoek in een encyclopedie wil ik eerst weten wat het desbetreffende begrip wil zeggen, alvorens een uitgebreide uitleg te krijgen over daaraan gerelateerde zaken. Je wilt het duidelijk uitleggen, dat begrijp ik, maar de pagina draait om immateriële productie wat voor mij dus als eerste aan bod mag komen. Als je zegt "Immateriële productie kunnen we definiëren als de voortbrenging van ...." is er vooraf geen extra uitleg meer nodig om de definitie te begrijpen.


In het onderdeel concept&p2p begin je met een zin die op mij bijzonder sarcastisch overkomt. In dat hele gedeelte lijk je jezelf erg te distantiëren van datgene wat je schrijft. Dat is misschien niet de bedoeling, maar op mij komt het zo wel over.

Let in dit onderdeel goed op zinsconstructies. Heel veel zinnen beginnen met "Zo zegt..." of "Zo schrijft..." "Zo meent...". Probeer hierin wat variatie te vinden, anders wordt de tekst echt langdradig. Ergens staan ook 3 zinnen na elkaar die beginnen met "Volgens Bauwens" "Zo schrijft Bauwens" en "Hiermee bedoelt Bauwens". Dit leest absoluut niet vlot. Als je hem eenmaal aangehaald hebt, kun je best daarna zaken schrijven als "hij zegt" of "volgens hem". De lezer weet intussen wel om wie het gaat.


Facebook en Wikispeed lijken me goede voorbeelden van immateriële productie. Je maakt het de lezer alleen erg moeilijk met een zin als "Dit soort waarde is wat men noemt gebruikswaarde, hetgeen gecreëerd wordt door immateriële productie, en dus niet de ruilwaarde, hetgeen gecreëerd wordt door materiële productie en waar het bij de kapitalisten om draait." Deze zin mag je gerust opsplitsen zodat de lezer niet overstelpt wordt met informatie. Bovendien lijkt de keuze voor "de kapitalisten" ipv 'het kapitalisme' of in een 'kapitalistische samenleving' ook wat problematisch, ze is namelijk niet waardevrij. Het heeft een beetje een vuile en neerbuigende bijklank om iemand 'kapitalist', 'communist', 'dakloze' of zelfs iets schijnbaar neutraal zoals bijvoorbeeld 'Hollander' te noemen.


Ik krijg het zeer moeilijk bij het lezen van de theoretische duiding. Die tweede alinea is voor mij niet inzichtelijk op zichzelf. Tenzij ik de zinnen grondig begin te analyseren, begrijp ik niet wat er staat. Ik heb hier echt extra uitleg nodig.

Ook bij de eerste zin van de theoretische duiding kan ik niet anders dan bedenkelijk kijken. Je zegt "De geschiedenis van het ontstaan van materiële productie is terug te voeren naar de tijd van Karl Marx." Je zegt hier in feite mee dat er geen sprake was van materiële productie vóór zijn bestaan. Misschien niet die specifieke invulling van materiële productie, maar dat er niets materieel geproduceerd zou zijn (in de letterlijke zin dan) voor zijn verschijnen, vind ik toch heel moeilijk om aan te nemen. Misschien moet je hier wat specifiëren?

Het is ook opvallend dat deze alinea deels handelt over wat Marx vindt, maar dat een woord als "communisme" of "communistisch" nergens te bespeuren is. Meer zelfs, het gaat de hele tijd over het kapitalisme, waardoor die man weleens geheel ten onrechte geassocieerd zou kunnen worden met een maatschappijvorm die hij radicaal afzwoer.

Je zegt ook het volgende: "Het gebrek aan tijd, vrienden en calorieën speelt tegenwoordig een belangrijke invloed op ons dagelijks denken en handelen en dit omwille van de financiële schaarste door te alomtegenwoordige crisissen." Wat wilt dit zeggen? Ik mag hopen dat die calorieën een soort beeldspraak mogen zijn, want ik weet absoluut niet waar die man/vrouw het over heeft. Ik vraag me ook af of een uitspraak als deze steek houdt, want ik begrijp niet eens waar ze over gaat. Een uitspraak als deze heeft extra verduidelijking nodig.

Enkele regels verderop schrijf je over de positieve effecten van financiële schaarste. Ik zou dat wat anders verwoorden. Ik weet niet of schaarste ooit iets positiefs teweeg kan brengen.


Ik kan mij voorstellen dat ik hier hard overkom. Het is zeker niet de bedoeling om jou af te kraken, maar sommige zaken die hier staan en hoe ze er staan zijn wat mij betreft zeer twijfelachtig en niet steekhoudend. Ik denk dat een deel daarvan te wijten is aan taalgebruik. Je schrijft nogal in spreektaal. Dat leest niet vlot en komt ook weinig aannemelijk en als een te betrouwen bron over. Ik denk dat ik een groot deel niet begrijp omdat het niet zo inzichtelijk is neergeschreven. Mijn suggestie is dus om te herschrijven, desnoods samen met iemand anders die goed is in dingen neerschrijven.

Mijn feedback is dus niet zo mals en ik hoop dat je dat kunt kaderen in functie van de opdracht. Ik denk evenwel dat je er op het eind van de rit meer aan hebt dat ik nu open kaart speel en eerlijk zeg dat ik de wiki niet begrijp. De definitie snap ik, daarna ben je me kwijt. Houd dat dus zeker voor ogen bij het herwerken, het moet begrijpelijk en studeerbaar zijn voor iemand die er niets van kent.

Veel succes!

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.