Overleg:Fysica/Kinematica

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Bij de bestudering van de mechanica, kunnen we 3 verschillende invalshoeken onderscheiden:

  • Kinematica
  • Statica
  • Dynamica

Kinematica[bewerken]

De kinematica bestudeert de beweging van lichamen. Het gaat om de plaats en snelheid van het lichaam in ruimte en tijd, en de veranderingen daarin.

Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten beweging:

  • Eenparige beweging: het lichaam beweegt met constante snelheid
  • Eenparig versnelde beweging: het lichaam ondergaat een constante versnelling
  • Niet-eenparige beweging: de snelheid verandert, de versnelling is niet constant

De kinematica houdt zich niet bezig met de oorzaak van de beweging, en de veranderingen die in bewegingen kunnen optreden: dat is het terrein van de dynamica.

Dynamica[bewerken]

De dynamica bestudeert de werking van krachten op lichamen, en de invloed die deze krachten hebben op de beweging van het lichaam. Tot het onderzoeksgebied van de dynamica horen bijvoorbeeld:

  • impuls of stoot
  • botsing
  • massa-veersystemen

Statica[bewerken]

Het evenwicht tussen krachten is het gebied van de statica. De statica onderzoekt bijvoorbeeld het krachtenspel in een brug, een gebouw, of een hijskraan.

Vectoriële vorm[bewerken]

Zou het niet mogelijk zijn om overal de x met vectorpijltje te vervangen door r met vectorpijltje. x is normaal het symbool voor één component van de positievector r. Huibc 30 mei 2006 11:50 (CEST)Reageren[reageer]

Deze natuurkundige beschrijving gaat volgens mij slechts in op een rechtlijnige beweging, waarbij de x een zeer gangbare variabele is, naast de s (afstand). Pas bij een cirkelvormige beweging wordt gebruik gemaakt van de r en de t dacht ik? Koos Overleg 31 mei 2006 00:26 (CEST)Reageren[reageer]
De x met vectorpijltje komt voor onder de titel "meerdimensionale beweging" en niet onder het stuk over rechtlijnige beweging. Er is trouwens een groot verschil tussen de positie vector r en het symbool r als symbool voor de straal van een cirkel. Liefst niet door elkaar halen! Mag ik dat "meerdimensionale" stuk eens zelf herschrijven?Huibc 31 mei 2006 10:28 (CEST)Reageren[reageer]
Niets moet, alles mag. Als je het beter kan maken, dan gewoon doen. Koos Overleg 31 mei 2006 12:20 (CEST)Reageren[reageer]
Graag. Als je erg veel wilt veranderen, dan zou ik je wel willen vragen om Overleg:Fysica eens te bekijken en eventueel aan te vullen.Tobe Baeyens
OK. Ik heb vandaag een eerste stuk gemaakt, d.i. een bestaande Word tekst omgezet naar Wiki-codering, maar als een nieuw onderdeel. De tekst was een beknopte samenvatting. Ik zal er hier en daar nog wat meer voorbeelden moeten bijvoegen en wat meer "wikifiëren"Huibc 31 mei 2006 20:13 (CEST)Reageren[reageer]
Ik kwam dit toevallig tegen voor het omzetten van een word-text in wikiformaat: https://www.homeopathy.at/wiki/index.php?title=Word2Wiki . Ik heb het zelf niet geprobeerd (ik heb ook niet veel word-teksten), maar het zou wat kunnen zijn. Groeten Londenp zeg't maar 4 jun 2006 12:08 (CEST)Reageren[reageer]

Aangrijpingspunt van een vector[bewerken]

Ik heb het aangrijpingspunt geschrapt uit de lijst van kenmerken van een vector. Ik weet dat het in vele handboeken zo staat, ik ben het zelfs in universitaire cursussen tegegekomen. Wanneer het aangrijpingspunt nodig is in formules, dan komt dat voor onder vorm van een afzonderlijke positievector, b.v. bij het berekenen van een moment: M = r x F (alles vectoren).

Wanneer men het aangrijpingspunt bij de essentie van een vector zet, dan moet men een nieuw soort vectorrekenen ontwikkelen want dan zit men in de fysica niet meer met dezelfde vectoren als in de wiskunde. Er zijn inderdaad ook weer mensen die stellen dat de vectoren van de fysica niet de vectoren van de wiskunde zijn (maar dan meestal omdat het zogezegd "glijdende vectoren" zijn), maar dat is je reinste onzin. Feitelijk is dat een soort "contradictio in terminis" want men beweert dan dat men in de fysica beroep zou doen op wiskunde die niet tot de wiskunde zou behoren. Een beetje raar toch? Huibc 4 jun 2006 11:11 (CEST)Reageren[reageer]

In de fysica wordt wel onderscheid gemaakt in vrije en gebonden vectoren. Gebonden vectoren hebben naast de andere kenmerken ook een aangrijpingspunt. Wiskundig bezien gaat het bij vrije vectoren om de elementen van een vectorruimte an sich, en bij gebonden vectoren om een vectorveld, dwz. een afbeelding van de beschouwde ruimte in een vectorruimte, waarbij dus aan een bepaalde positie een vector is toegewezen.Nijdam 6 jun 2006 15:35 (CEST)Reageren[reageer]

Vroeger werd een onderscheid gemaakt tussen vrije, gebonden en glijdende vectoren. Volgens moderne auteurs moeten die termen eerder geïnterpreteerd worden als een korte manier om bepaalde eigenschappen aan te geven als "een vrije vector mag je verplaatsen zonder een compensatie te moeten invoeren" maar zijn ze feitelijk overbodig omdat alle vecoren in de fysica gewoon vectoren zijn, d.i. elementen van een vectorruimte.Huibc 11 jun 2006 10:29 (CEST)Reageren[reageer]
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.