Organische chemie/Alkenen

Uit Wikibooks

Alkenen lijken veel op alkanen en kunnen daarvan afgeleid gedacht worden. Alkenen hebben echter één dubbele binding in de koolstofketen. Daardoor is ook de brutoformule natuurlijk verschillend, aangezien de koolstofatomen sneller het maximaal aantal bindingen bereiken.

De nomenclatuur is analoog met die van de alkanen. Een alkeen met op de langste ononderbroken koolstofketen bijvoorbeeld 3 koolstofatomen noemen we propeen. Dit is echter nog niet de volledige naam. We moeten ook nog aangeven op welke plaats de dubbele binding zich bevindt.

Een alkeen met de skeletnotatie /\\/\/\ noemen we daarom 2-hepteen

Een ezelsbruggetje om de alkenen te onthouden is: Met Een Paraplu Blijft Pino Heel Hoog Ook Nog Droog

De (algemene) formule voor een alkeen is: CnH2n. met n groter of gelijk aan 2

Voorbeelden van alkenen zijn:

  • metheen bestaat niet omdat er geen dubbele c verbinding is.
  • etheen (C2H4)
  • propeen (C3H6)
  • buteen (C4H8)
  • penteen (C5H10)
  • hexeen (C6H12)
  • hepteen (C7H14)
  • octeen (C8H16)
  • noneen (C9H18)
  • deceen (C10H20)
Wikipedia
Dit artikel is een eerste opzet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.