Naar inhoud springen

Onderwijstechnologie/Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties/Rapport CultMaatschappij2 2012-2013

Uit Wikibooks

Rapport Cultuurwetenschappen 2 - De school van Athene[bewerken]

Inleiding[bewerken]

Groepsleden[bewerken]

Salwa Belahrichi, Dorien Dierickx, Karolien Hermans, Nigar Kahya, Ariane Marchand, Marit Van Cant, Joke Verbeeren.


Idee[bewerken]

Het uitgangspunt van ons project is het schilderij De school van Athene, in 1509-1510 gemaakt door de Italiaanse renaissanceschilder Rafaël Santi (1483-1520). Het is de bedoeling om rond dit schilderij een website te bouwen, gebruik makend van Open source software. Op de pagina’s van de website willen we de verschillende elementen zichtbaar op dit wereldberoemde schilderij (personages, perspectief, architectuur en andere) op een interactieve manier belichten. Leerlingen die onze webpagina bezoeken komen onder de pagina ‘Dynamisch schilderij’ terecht op een fullscreen versie van het schilderij. Ons hoofddoel was allerlei interessante aspecten aan het schilderij (zoals alle personages, bepaalde architecturale details en andere interessante gegevens) klikbaar te maken. Wanneer de leerlingen op een aspect van dit schilderij zouden klikken, zouden ze de achtergrondinformatie over het detail of de persoon in kwestie krijgen.

Er werd voor dit schilderij gekozen, gezien dit schilderij aansluit bij de lesinhouden van een groot aantal vakken gegeven in het secundaire onderwijs. De belangrijkste vakken waarin onze webpagina een rol van betekenis kan spelen zijn zo ondermeer de vakken esthetica (schilderkunst en architectuur), wiskunde (stelling van Pythagoras), geschiedenis (Antieke wereld), filosofie (Socrates, Plato,...), literatuur (Mythologie), grieks en latijn. Daarnaast staat het natuurlijk iedereen vrij om, los van enige educatieve verbintenis, onze website te bezoeken.


Doel[bewerken]

De website die we opbouwden is statisch, maar de interactiviteit van het schilderij zal zich op tweeërlei manieren uiten. Het is de bedoeling dat, naar de toekomst toe, leerkrachten de informatie op de website kunnen aanvullen. De website wordt door ons van een beperkte hoeveelheid aan informatie voorzien, zodat hij meteen bruikbaar is. Het is echter de bedoeling dat bijkomstige of meer gedetailleerde informatie door leerkrachten kan aangevuld worden.

Om kandidaat-bijdragers op een vlotte manier te laten meewerken aan de uitbouw van de informatie op de website, voorzien wij een pagina waarop zich uitleg bevindt over hoe te participeren aan onze website. Na overleg in groep werd immers uitgemaakt dat het geen optie was de username en het paswoord van onze webadministrator online zichtbaar te zetten. We willen de informatie op de website voldoende kwalitatief houden en, wanneer iedereen zomaar als admin van onze website kan fungeren -met alle rechten om aan te interface van de website te sleutelen-, lijdt dit volgens ons enkel naar misbruik. Daarom hebben we besloten eventuele participanten aan te zetten een boodschap achter te laten op de blog van onze website. De beheerder van onze website (tevens de administrator) nodigt auteur van het blogbericht dan uit als co-auteur van de website. Zo komen eventuele bijdragers nog steeds in contact met onze interface, maar zijn hun mogelijkheden om hier structurele aanpassingen aan te maken, beperkt.

Verder is het ook de bedoeling een pagina aan te maken op de website waarin leerkracht en leerling korte overhoringen terugvinden omtrent het schilderij in zijn geheel, maar ook omtrent één aspect van het schilderij. Voorbeelden hiervan leunen aan bij de verschillende vakken die gebruik kunnen maken van de website. Bij de opstart van de website is een quiz terug te vinden die verschillende aspecten van het schilderij bevraagt. Ook bij deze quiz is het de bedoeling dat hij, op lange termijn, aangevuld wordt met vragen opgesteld door leerkrachten van eventuele andere vakgebieden waartoe dit schilderij zich leunt, zoals wiskunde.

De school van Athene vertalen naar een dynamisch schilderij, lijkt ons een interessant project om verscheidene redenen. Als eerste reden hiervoor halen wij de het online plaatsen van de informatie rond dit schilderij aan. De online wereld is een plek waar de leerlingen zich als een vis in het water voelen en waar ze sowieso op terug vallen om allerhande informatie op te zoeken. Leren van een webpagina is aantrekkelijker voor hen dan leren van een handboek. Daarnaast is een boek een statisch gegeven, terwijl het schilderij op onze webpagina dynamisch zal zijn. Dit alles zorgt ervoor dat zowel de leerkracht als de leerling actiever bezig zijn met kunsthistorische materie, zoals dit specifieke schilderij. Door deze digitale aanpak van een -in de ogen van de leerlingen- ‘oud’ schilderij, zullen zij de aangereikte leerstof makkelijker in zich opnemen. Het geeft de leerlingen ook de kans om kunst op een andere manier te ervaren. Leerlingen zijn gewend om kunst te relateren met saaie musea en ouderwetse tradities. Door onze webpagina wordt een oud schilderwerk geïntroduceerd in de digitale, virtuele omgeving waarin de leerlingen zich haast dagelijks bevinden. Onze website is dan ook een actuele benadering van een oud concept, waarmee we onder andere het beeld van de leerlingen over kunst pogen bij te stellen. Wat echter niet de bedoeling is, is het gebruik van onze website om de les te vervangen. Onze website zal als initieel doel hebben een interessante, handige aanvulling en verdieping van enkele lesonderdelen te betekenen.


Realisatie[bewerken]

Framework[bewerken]

Onze website is opgebouwd met WordPress. Deze vrije weblog-software is gefocust op gebruiksgemak, wat voor onze groep zeker niet geheel onbelangrijk is. Verder maakt onze website gebruikt van de plugins Thinglink en Polldaddy (zie verder).


Opbouw van de site[bewerken]

De structuur van onze website proberen we zo eenvoudig mogelijk te houden. Onze website bestaat, naast de homepagina, uit ongeveer acht pagina’s.

Vaste homepagina.

Hier vinden bezoekers informatie over de website (wat houdt deze in voor leerlingen en leerkrachten?) en de werkwijze van de website, dit door een kort welkomstwoord. Verder staat op de homepagina ook het Creative Commons label, waarover verder in dit rapport wordt uitgewijd.

Vaste pagina’s met informatie

Na deze homepagina waar bezoekers worden aangezet de website verder te ontdekken, bevinden zich de pagina’s met specifieke informatie omtrent het schilderij. Enkele voorbeelden hiervan zijn: -‘De school van Athene’: algemene informatie over het schilderij ‘de school van Athene’ (wie maakte het? Wat is het? Wanneer werd het gemaakt? Wat is er afgebeeld? Waar is het te vinden? Enzovoort)

-‘Dynamisch schilderij’ met verschillende tags waarin weetjes te lezen zijn omtrent het schilderij en waarin de link gelegd werd met pagina’s op Wikipedia.

-‘Filosofie’: informatie over de verschillende filosofen die afgebeeld staan op het schilderij.

-‘Kunstgeschiedenis’:informatie over de frescotechniek die gebruikt werd tijdens het maken van het ‘schilderij’ en de weergegegeven architectuur op de fresco.

-‘Wetenschappen’: de filosofen wiens leven en geschriften verbonden zijn met de wetenschap in al haar vertakkingen, worden hier voorgesteld.

Er moet worden opgemerkt dat, wanneer het gaat over bijvoorbeeld specifieke filosofen waarover achtergrondinformatie wordt gegeven, er een detail van het schilderij werd uitgelicht dat duidelijk maakt over welke figuur het gaat.

Een test/vragenlijst voor leerlingen als leermiddel in de vorm van een quiz.

Leerkrachten kunnen de leerlingen deze quiz laten invullen om na te gaan of ze hun onderzoek op de website goed gedaan hebben en/of om na te gaan of de leerlingen de informatie voldoende verwerkt hebben. Om dit te verwezenlijken werd gekozen voor de Plugin Polldaddy van de makers van WordPress. Een plugin voor Contact Form 7, langswaar de leerkracht een e-mailadres zou kunnen opgeven om zo de antwoorden van de leerlingen te ontvangen, werd uiteindelijk niet geïnstalleerd. Bij Polldaddy is het wel zo dat je, nadat je de quiz beëindigd hebt, geconfronteerd wordt met je antwoorden, die worden aangeduid als juist of fout. Bij de antwoorden die je fout had wordt trouwens ook het correcte antwoord getoond. Verder kunnen de leerlingen ook het behaalde procent op de quiz aflezen.

Blogruimte

Dit een ruimte met verschillende onderwerpen voor leerkrachten om ideeën, vragen en informatie te delen. Verder kunnen bezoekers aan de website overal een reactie kwijt. Het is ook in deze ruimte dat kandidaat-bijdragers aan de website worden uitgenodigd gegevens achter te laten om een uitnodiging als mede-auteur te verkrijgen. Het is een ruimte op de website waar plaats is om verschillende commentaren te plaatsen. Ook na de quiz bijvoorbeeld, kan een eventuele nederlaag worden becommentarieerd op onze website. Dit enkel door het invullen van je naam en e-mailadres.


Obstakels[bewerken]

Lange tijd werd uitgetest of de Open source contentmanagement frameworks Drupal en Joomla! geschikt waren voor de uitbouw en het beheer van onze website. Alle groepsleden ervoeren echter dat de invoering van content in beide systemen niet zo vlot als gewenst verliep. Gezien de technische kennis waarover zo goed als alle leden binnen onze groep beschikken zich op het (basis)niveau van zaken zoals tekstverwerking bevindt, zochten we naar sofware die intuïtief in gebruik te nemen is. Bij Joomla! en Drupal was dit echter niet het geval, zo bleek unaniem uit het mailverkeer binnen onze groep. Bij het zoeken van een nieuw Open source software kwamen we in contact met WordPress. Het gebruik van deze vrije weblog-software is veel duidelijker, waardoor het ook sneller in gebruik genomen kon worden voor de uitbouw van de website. Na de erg moeizame opstart van ons project was het bemoedigend op software te stuitten waarvan de content op een relatief eenvoudige wijze kan gewijzigd en/of aangevuld kan worden, zonder dat daar meer specifieke technische kennis voor vereist is.

Eenmaal de bruikbare Open Software gekozen en geïnstalleerd, werd echter snel duidelijk dat het interactieve aspect van het schilderij op de website niet naar de achtergrond mocht verdrongen worden. Het ‘dynamisch’ maken van het schilderij kon, op aangeven van een van de groepsleden, gerealiseerd worden door het taggen van een afbeelding via Thinglink, een provider van tools die zorgen voor interactie met een afbeelding. Na deze ontdekking realiseerden we snel dat het niet eenvoudig is de link te leggen tussen onze website op WordPress en de inmiddels getagde afbeelding van de School van Athene op Thinglink. De mogelijkheid om een nieuwe plugin aan onze interface toe te voegen, om zo Thinglink te kunnen installeren op onze WordPress pagina was immers afwezig. Na navraag te doen bij kennissen met meer ervaring in het werken met beide programma’s, bleek dat de oorzaak van dit obstakel een foute server was. De website was tot nu toe immers gemaakt met WordPress.org, terwijl deze moest overgezet worden naar WordPress.com. Met behulp van enkele aanwijzingen door diezelfde kennissen en de spreekwoordelijke bloed, zweet en tranen lukte het uiteindelijk onze website te laten hosten door WordPress.com, waarna de plugin naar Thinglink kon geïnstalleerd worden.

Verder kon een van onze groepsleden ook aan een kortingsbon geraken om gratis een domeinnaam te registeren via Version.nl, een beheerder van domeinnamen. Gezien een domeinnaam op een directe manier duidelijk maakt wat onze website te bieden heeft én de registratie door deze kortingscode kostenloos zou blijven, kozen we deze optie en registreerden we onze website via Versio.nl onder de domeinnaam schoolvanathene.be. Een website is immers pas relevant wanneer hij bezocht wordt en een catchy domeinnaam helpt ons zeker dit doel te bereiken.


Auteursrecht[bewerken]

Op de website van het project CEST (Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox) staat heel wat geschreven omtrent wanneer en hoelang auteursrecht geldig is. Wij kunnen alvast, voor de weergave van het schilderij op onze website, op beide oren slapen. Zo staat er op de website van het project te lezen dat in heel de Europese Unie een werk beschermd wordt vanaf de creatiedatum van het werk tot zeventig jaar na de overlijdensdatum van de auteur. Na het overlijden van de auteur of kunstenaar gaan de auteursrechten automatisch over op de erfgenamen van de auteur. Pas nadat de auteur zeventig jaar is overleden, komt zijn werk terecht in het publieke domein en vervalt de auteursrechtelijke bescherming. Rafaël Santi is binnen enkele jaren 500 jaar dood, dus op dat vlak zitten we gebeiteld.

Gezien onze inzet het bereiken van een website waarbinnen leerkrachten kunnen meewerken aan de content tot doel heeft, moeten we duidelijk vaststellen onder welke voorwaarden de inhoud van onze website ter beschikking gesteld wordt, aldus CEST. Dit kunnen we volgens het project het beste doen door een disclaimer op de website te plaatsen. Een voorbeeld van een dergelijke vrijwaringsclausule van toepassing op onze website zou dan “Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld” kunnen zijn. Door een dergelijke zin op de website te plaatsen, beperken we onze aansprakelijkheid in deze ‘risicohoudende’ aangelegenheid betreffende het auteursrecht of de correctheid van de informatie die op de website verschijnt. We kozen ervoor deze clausule onder het welkomstwoord van de pagina ‘Voor de leerkracht’ te plaatsen, gezien zij toch de doelgroep zal zijn die het meeste belang hecht aan de correctheid van de informatie op de website.

Wat betreft het auteursrecht op de content die we overnemen uit Wikipedia, schrijft deze vrije online encyclopedie onder de veelzeggende titel ‘Auteursrecht: Wikipedia’ zelf voor dat elke tekst die geschreven is voor Wikipedia daarmee zowel onder de Creative Commons Naamsvermelding, als onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL of GNU/FDL) komt te staan. Dit houdt met andere woorden in dat iedereen vrij is om de tekst op elke willekeurige wijze te gebruiken en verder te verspreiden, “op voorwaarde dat dat ook weer onder de CC-BY-SA en/of GNU/FDL plaatsvindt, en met (eventueel gedeeltelijke) bronvermelding”. Aan beide voorwaarden voldoet onze website, gezien het Creative Commons label op de homepagina pronkt en we telkens onderaan bij elk stuk tekst gehaald uit Wikipedia, de correcte bronverwijzing mét link plaatsen.


Groepssamenstelling[bewerken]

Dynamiek[bewerken]

Hoewel onze groep bestaat uit leden met een vrij verschillende vooropleiding, verliepen de wekelijkse bijeenkomsten erg vlot. Interne communicatie verliep niet enkel via het daartoe voorziene forum op Pointcarré, maar ook via mailverkeer. Er zijn geen noemenswaardige strubbelingen geweest binnen de groep, gezien ieder respect toont voor de verschillende perspectieven van de leden. De verschillende achtergronden van de leden zorgde -weliswaar binnen dezelfde specifieke lerarenopleiding- immers voor een interessante kruisbestuiving.


Taakverdeling[bewerken]

Algemeen

Hiermee samenhangend verliep ook de taakverdeling in onze groep vlot, gezien deze sterk rekening hield met de individuele competenties van de groepsleden. Lange tijd zocht ieder groepslid naar de geschikte Open source software. Gezien niet elke Open source software even gemakkelijk bruikbaar bleek (zie boven), nam dit vrij lange tijd in beslag. Eenmaal de correcte Open source software gevonden, hielden de groepsleden die meer vertrouwd zijn met het opbouwen van websites zich bezig met de uitbouw van onze website. Enkele groepsleden schreven de informatie uit die op de website zou geplaatst worden, terwijl nog anderen werkten aan het in orde maken van de nodige paperassen, waaronder het schrijven van dit rapport. Wat doorheen dit alles wel moet opgemerkt worden is dat geen enkele van bovengenoemde taken exclusief aan één of meerdere personen werd toegewezen. Tekstmateriaal werd steeds op Google Drive gepost en online opgeslagen, zodat alle groepsleden waar nodig het initiële tekstmateriaal konden aanpassen. Hetzelfde kan gezegd worden over de aanmaak van de website en het geven van de presentatie.


Op individuele basis

Salwa Belahrichi heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het opstellen van de quizvragen voor de ondervraging op de website. Salwa schreef verder ook de welkomsttekst voor de leerkracht op de website en zal onze presentatie naar voor brengen.

Dorien Dierickx stelde zich verantwoordelijk voor het uitschrijven van dit rapport. Het was ook een van de kennissen van Dorien die de kortingscode voor de registratie van de domeinnaam had liggen, waardoor zij de website als schoolvanathene.be kon registreren (zie boven). Verder kon Dorien, op aanwijzen van deze kennis en na overleg met de groepsleden de eerste versie van onze website door een andere server laten hosten, waarna een link tussen beide programma’s Thinglink en WordPress mogelijk was.

Karolien Hermans nam, na het vastleggen van het geschikte Open Source contentmanagement, de taak op zich om alle kunstgerelateerde aspecten van het schilderij, los van de afgebeelde filosofen, uit te schrijven. Hieronder kan het perspectief, de architectuur, de schildertechniek e.a. verstaan worden. Verder nam zij ook de verslaggeving van bepaalde bijeenkomsten voor haar rekening. Karolien was ook verantwoordelijk voor het welkomstwoord op de homepage van de website en het uitlijnen van onze presentatie.

Nigar Kahya verrichtte net zoals alle groepsleden mee onderzoek naar geschikte Open Source contentmanagement frameworks, maar bleef daarna lange tijd afwezig uit het groepswerk wegens gezondheids- en familiale redenen. Nigar neemt samen met Salwa en Marit de presentatie voor haar rekening, dit mede om in de afwerkfase van het groepswerk een steentje bij te dragen.

Ariane Marchand mag aangeduid worden als de organisator van de bijeenkomsten. Zij stelde vaak de verslagen hiervan op en was diegene die de data vastlegde voor verdere bijeenkomsten. Verder werkte zij voornamelijk aan de content van de website. Samen met Marit (zie onder) schreef ze per filosoof aanwezig op het schilderij een kort tekstje uit, dat later op de website werd gezet. Ariane verzorgde ook de lay-out van de verschillende verslagen die bij dit rapport gevoegd werden en maakte de draft van dit rapport op Wikibooks aan.

Marit Van Cant had, zoals reeds gezegd, ook haar bijdrage aan het uitschrijven van de content rond de filosofen. Bij de zoektocht naar Open Source systems kwam Marit verder ook aanzetten met alternatieven. Een product van deze online zoektochten is bijvoorbeeld Thinglink, de tool waarvan we op onze website gebruik maken om verschillende aspecten van het schilderij te taggen en die Marit reeds uitprobeerde op het schilderij. Marit neemt ook een deel van de presentatie op zich.

Joke Verbeeren was vooral het praktische brein achter onze website. Gezien Joke’s vooropleiding in architecturale binnenhuiskunst en productdesign heeft zij de meeste ervaring en kennis van ICT binnen onze groep. Het was Joke’s taak om, na groepsoverleg omtrent de uiteindelijk Open Source Softwarekeuze, onze website op te bouwen. Als administrator voorzag zij de website van de nodige pagina’s. Verder vond zij de plugins Thinglink en Polldaddy en voegde deze toe aan de website.

Conclusie[bewerken]

Verwezenlijkingen[bewerken]

Op persoonlijk vlak, als een groep samengesteld uit leden de het beste kunnen bestempeld worden als ICT leken (toch wat betreft het maken van een website), mogen we best zeggen dat we heel wat bereikt hebben. We hebben een concept kunnen uitwerken in een effectieve website.

De tevredenheid omtrent het eigenlijke eindproduct uit zich op verschillende vlakken. De keuze voor een meer kunstwetenschappelijk getinte website is dan wel organisch gegroeid, de keuze voor het desbetreffende schilderij is doelbewust gemaakt om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Zoals reeds aangehaald kunnen leerkrachten van verschillende vakgebieden informatie vinden op onze website, in plaats van een website die exclusief naar bijvoorbeeld estheticaleerkrachten gericht is. Verder zijn we ook geslaagd in het maken van een schilderij dat dynamisch oogt en getagd kan worden. Zo hopen we bij leerlingen meer betrokkenheid op te wekken.

Naar de toekomst toe[bewerken]

Het is onze ambitie deze website bijgewerkt te zien worden door leerkrachten allerhande. We beseffen echter wel dat, door het feit dat leerkrachten de admin van onze website moeten contacteren om dan een login te krijgen, zij misschien worden afgeschrikt. Aan deze ‘extra stap’ zijn echter zowel negatieve als positieve zaken verbonden. Het contacteren van de admin zal voor sommige leerkrachten ervaren worden als een te grote hindernis, waardoor sommigen hiervoor mogelijks niet moeite zullen nemen. Dat zou spijtig zijn, omdat we net met deze stap de kwaliteit van en controle over onze website willen bewaren. De website blijft in eigen beheer, dit wil zeggen dat een iemand van onze groep is aangeduid als administrator.


Verslagen[bewerken]

Vergadering 1 - 20 Maart - 15u[bewerken]

Aanwezig: Joke, Dorien, Nigar, Salwa, Marit, Karolien, Ariane


Ons plan is een interactieve website te maken, meer bepaald een interactief schilderij. We gebruiken 'De school van Athene', en de bedoeling is dan om allerlei elementen en personen in het schilderij klikbaar te maken. We kunnen hier dan informatie aan linken die kan gebruikt worden in allerlei vakken zoals esthetica, latijn en Grieks, cultuurwetenschappen, etc.

De grote vragen die we ons nu stellen zijn vooral

- Waar/op welk platform kunnen we onze pagina maken/lanceren

- Wie kan ons eventueel helpen? (vrienden/familie?)


=> we zoeken allemaal eens rond tegen volgende week.

En we kunnen ook al eens uitzoeken wat we allemaal klikbaar kunnen maken in het schilderij. Ook moeten we zien dat we een duidelijke big picture statement hebben + bekijken hoe we het kunnen aanbrengen/verkopen. Salwa stuurt de gsm-nrs door in een mailtje.


We zien elkaar terug volgende week woensdag om 15u.


Vergadering 2 - 27 Maart - 14u[bewerken]

Aanwezig: Ariane, Salwa, Dorien, Joke, Karolien, Marit Afwezig: Nigar


- Uit ons verkennend onderzoek zijn we op volgende termen gestoten: sourceforge.net, webquest, joomla, fork, CMS en Drupal ... Ons leek joomla het meest interessant, maar we wisten niet of met deze software gewerkt mocht worden voor onze taak. Ariana en Marit zullen deze software al verkennen. Ook Dorien zal nog een mail met tools rondsturen.

- Ondertussen is er een Googledocs document geopend waarin we ons voorstel en de doelstellingen van ons project zullen uitschrijven. Joke zal dit publiceren als het af is.

- Onze presentatie over het project zal een prezi zijn, de taakverdeling zullen we later maken.

- Tijdens de vakantie zullen we elektronisch met elkaar communiceren, op 17 april komen we weer samen.


Vergadering 3 - 17 April - 15u[bewerken]

Aanwezig: Ariane, Salwa, Dorien, Joke, Karolien Afwezig: Marit, Nigar


Dingen die moeten gebeuren:

- PAGINA AANMAKEN Joomla en Drupal lijken nog niet te lukken tot nu toe. Joke verkent dit verder en koopt indien nodig een licensie aan. Ze onderzoekt ook of GoogleSites misschien een betere tool zou kunnen zijn. Marit verkent ook verdere mogelijkheden. Tegen vrijdag laten ze weten wat wel/niet werkt.

- RAPPORT Dorien begint alvast aan het rapport

- PRESENTATIE Dorien, Salwa en Joke nemen het presenteren voor zich. Karolien heeft al met Prezi gewerkt en zal ons daarin ondersteunen.

- SAMENVATTING POSTEN OP WIKIBOOKS We stellen voor dat Nigar hier reeds aan begint

- INFORMATIE OVER DE PERSONEN EN ANDERE ASPECTEN VAN HET SCHILDERIJ VERGAREN EN UITSCHRIJVEN IN KLEINE TEKSTJES Ariane doet de personen en post dit vrijdag op onze google docs, Karolien neemt de andere dingen voor haar rekening zoals architectuur, schilderkunst en algemene informatie over het schilderij


Verder voegen we ook een aantal testjes toe aan onze website, waar per vak een aantal quizvragen kunnen worden beantwoord over het schilderij. We denken aan een 5-10 tal vraagjes per vak. Salwa stelt enkele vragen op en post deze op google docs tegen vrijdag


We spreken volgende week opnieuw af.


Vergadering 4 - 24 April - 13u[bewerken]

Aanwezig: Karolien, Joke, Salwa, Ariane, Dorien, Marit Afwezig: Nigar


=> Zoals reeds besproken op ons pointcarre-forum: Wordpress is the winner! Joke is er uiteindelijk in geslaagd een bruikbare tool te vinden voor ons project. Ondertussen staan er al enkele quizvragen op en werken we aan de verdere interface/look van onze webpagina.

=> Prioriteit nummer 1 is een taggable map te integreren op onze pagina!

=> Maar wat met de inhoud? Er moet een rapport geüpload worden en een inhoud van ons project toegevoegd aan de wiki-pagina. De tekstjes van alle filosofen moeten ook af. Er moeten introductietekstjes worden geschreven voor de leerkrachten en de leerlingen, etc.

=> Er zijn nog enkele filosofen waar nog geen tekstje voor geschreven is.

=> We willen naast een korte inhoud bij elke filosoof ook een mogelijkheid creëren om verder te klikken voor meer informatie over deze filosoof.

=> Thinglink lijkt ons een interessante tool om een taggable map te maken, we zoeken uit hoe we dat kunnen integreren in onze Wordpress-pagina.

=> Niemand heeft iets van Nigar gehoord. Geen reacties op mails/updates, geen reactie op ons forum. Marit contacteert haar om te vragen hoe dat zit.


We verdelen enkele taken:

- Een draft/inhoud maken om aan de wiki toe te voegen: ARIANE

- De laatste filosofen van een tekstje voorzien: MARIT

- Intro tekstje voor de leerkrachten: SALWA

- Intro tekstje voor de leerlingen: KAROLIEN

- Rapport - DORIEN


Tegen zaterdag wil Joke graag alles hebben dat op de webpagina moet staan, dan zal zij alle content op de pagina zetten. We posten alles op onze google drive.


Onze volgende vergadering is op dinsdag 30 april om 14u. We werken dan aan onze presentatie.


Vergadering 5 - 30 April - 14u[bewerken]

Aanwezig: Joke, Dorien, Karolien, Nigar, Marit, Ariane Afwezig: Salwa


=> Donderdag moet het project online alsook het rapport in orde. Iedereen moet het rapport dat Dorien op de Drive geplaatst heeft nalezen en eventuele opmerkingen naar haar doormailen. Ariane voegt alle groepsverslagen bij elkaar en mailt die door naar Dorien (voor in het rapport).

=> De samenvatting staat op de wiki, enkel het rapport moet daar nog aan worden toegevoegd.

=> Maandag 6 mei moet de presentatie af en posten we die op pointcarre. Karolien heeft al een geraamte klaar met Prezi.

=> De presentatie maken we nu tijdens de vergadering. Achteraf kunnen we hem allemaal nog aanpassen online.

=> We zorgen ervoor dat we een licensie van Creative Commons halen om op onze site te vermelden.

=> Marit post ons project op Klascement

=> Joke werkt de pagina verder af en integreert ook het interactieve schilderij erop.

=> Nigar, Marit en Salwa gaan presenteren. Zij komen nog eens samen net voor onze presentatie op 8 mei (om 14u)


Wij komen allemaal nog eens samen op 7 mei om 14u.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.