Naar inhoud springen

Onderwijstechnologie/Voorbeelden onderwijstechnologische realisaties/Rapport Agogische Wetenschappen Groep Sociale agogiek

Uit Wikibooks

PROJECT TAL(ENT)RIJKE KUNST

Voorwoord[bewerken]

Graag zouden we van deze ruimte gebruik willen maken om enkele mensen te bedanken voor hun medewerking, steun en inbreng. Allereerst professor F. Questier voor de hulp doorheen het project en voor de leerrijke feedback. Ook de medewerkers en directeurs van de gevangenissen verdienen hier een plekje omdat ze zo veel moeite deden om kunst van gedetineerden te bemachtigen en zo van dit project een succesvol iets maakten. Al onze vrienden en gedetineerden willen we bedanken voor het ter beschikking stellen van hun kunst. Yves en Rinus worden hartelijk bedankt voor hun tips over wordpress. Deze mensen zorgden er allemaal samen voor dat onze blog niet zomaar een blog werd, maar een creatief, grensoverschrijdend en talentrijk kunstplatform.Werk & rapport van Tal(ent)rijke Kunst is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie.

Inleiding[bewerken]

Voor het vak ‘Leertechnologieën’ werd ons gevraagd iets nieuws en origineels te ontwerpen waarbij verschillende leertechnologieën aan bod komen. De mogelijkheden hiervoor waren eindeloos; innovatief digitaal leermateriaal, een elektronische leeromgeving, het ontwerpen van een website... Op het wereldwijde web zijn er talloze voorbeelden te vinden van blogs. Onze bedoeling was om niet geklasseerd te worden bij deze groep, maar om inventief en creatief te zijn. Na overleg werd ervoor gekozen om een blog op te richten waar kunst van vrienden, familie, kennissen... samen wordt gebracht. Niets speciaals zal u denken. Maar als we u vertellen dat de kunst afkomstig is uit verschillende sociale lagen van de bevolking, denkt u hier wellicht anders over. Doorheen al de kunstwerken is er namelijk ook kunst van gedetineerden terug te vinden.

In dit rapport kan u allereerst ons concept terugvinden en de doelen die we trachten te bereiken. Ten tweede kan u ontdekken welke media- en materiaalkeuze we maakten om dit project tot stand te brengen. Hierna vindt u een procesverslag met een overzicht van onze vergaderingen en samenkomsten. Aansluitend geven we nog even onze toekomstplannen weer. Vervolgens lichten we nog even toe hoe we dit project ervaarden en wie welke taak op zich nam. Eindigen doen we met een besluit.


Concept[bewerken]

Ons oorspronkelijke idee was om een blog aan te maken waar gedetineerden hun kunstig ei kwijt kunnen. Wij vonden het, als toekomstige agogen, belangrijk dat deze groep eens wat extra aandacht kreeg. Gedetineerden vallen uit de samenleving en daar zagen wij onze kans hun te begeleiden naar een (betere) plaats in de maatschappij.

Nadat we dit idee voorlegden aan de gevangenissen, werd hierop afwachtend gereageerd. De directeur van de gevangenis van Oudenaarde vond het te stigmatiserend. Daarom kozen we ervoor om het concept deels aan te passen waardoor het een blog werd met kunst van vrienden, familie, buren, gedetineerden… Hierdoor komt ons vooropgestelde doel nog meer tot uiting; namelijk personen uit alle (sociale) lagen van de bevolking ‘samenvoegen’. Op deze manier werd het stigmatiserend effect weggewerkt en kreeg onze blog een integrerende functie.

Aan de hand van hun eigen kunst, proberen wij de gedetineerden actief aan te zetten om opnieuw en actief hun plaats te zoeken in de maatschappij. Doordat hun kunst op de blog wordt voorgesteld, zullen zij met trots hun familieleden kunnen inlichten om naar die blog te kijken. Dit kan heel belangrijk zijn voor hun psychologische ontwikkeling in de gevangenis. Ze hebben het daar al heel zwaar en dit kan hen een stapje in de goede richting brengen.

Om onze blik nog extra te verruimen kozen we ervoor om ook andere minderheidsgroepen aan te spreken. Dit zorgt voor extra integratie en een uitbreiding van onze doelgroep, wat alleen maar positief is.


Gebruikte leertechnologieën[bewerken]

Website[bewerken]

Dit project starten deden we met het aanmaken van een blog. Nadat we enkele mogelijkheden bekeken, o.a. Tumbler, kozen we ervoor een blog aan te maken via ‘Wordpress’. Met wordpress is het mogelijk om reacties te geven en te filteren, te ‘liken’, verschillende categorieën toe te voegen… alles wat wij belangrijk achtten. Het enige nadeel is dat er geen muziek kan worden afgespeeld via Wordpress, hiervoor schakelden we dan ook andere software, zoals soundcloud, in. Het is een platform geworden waar iedereen, eender welke sociale positie, met hun kunst terecht kan.

Het aanmaken van de blog was zeer simpel: men gaat naar http://wordpress.org/download/ en klikt door op ‘getting a free account on WordPress.com’. Vervolgens verschijnt onderstaand scherm waarop men alle gegevens kan invullen.


De laatste stap was het kiezen van een betalend account of een gratis account. In ons geval werd er gekozen voor de tweede optie. Hierbij waren muziek en film niet mogelijk op de blog zelf, maar dit viel op te lossen door te linken naar Soundcloud/Youtube/MySpace/...

Vervolgens prutsten en testten we met de groep zaken uit zodat we stilaan bekend geraakten met de mogelijkheden van de blog. We namen beslissingen over de achtergrond, het lettertype, het thema, de lay-out... Het gekozen thema werd aangepast, kleuren werden bijgewerkt en kleine details werden veranderd.

Google Document[bewerken]

In plaats van te werken met een worddocument, dat telkens via mail of het forum op Pointcarré moet worden doorgestuurd, opteerden wij voor het werken met Google Docs. Het aanmaken van een Google document gebeurde via de tool ‘documenten’. Wanneer je een Youtube- of Google-account hebt, kan je hier je bestand uploaden. Op deze manier is het document voor iedereen beschikbaar en kan iedereen tekst toevoegen, aanpassen of verwijderen. De wijzigingen worden onmiddellijk opgeslagen en het document is via een link gemakkelijk beschikbaar voor de rest van de groep.

Werken met een Google document bleek niet altijd even eenvoudig. Bij onze eerste versie van het logboek ging alles goed. Toen we een nieuw, bijgewerkt document opnieuw online plaatsten, kon niemand er nog iets aan veranderen. Enkel Marjolein, de 'auteur' van het document had deze mogelijkheid. Nadat ze een nieuwe uitnodiging had gestuurd naar Ken en Chloë bleek het bij hen terug te werken. Aan Astrid, Birthe en Florien moest ze haar password en wachtwoord doorgeven zodat zij er ook aan konden verder werken.

Facebookgroep[bewerken]

Er werd verwacht dat we voornamelijk zouden communiceren via het forum op Pointcarré. Wij kozen er voor om een eigen facebookgroep op te richten. Iedereen van de groep kijkt dagelijks op zijn facebookpagina waardoor het eenvoudiger is om hier dan ook de vorderingen van het project te bekijken. We vonden het handiger om facebook te gebruiken omdat dit overzichtelijker is, makkelijker is om linken te plaatsen...

Creative Commons[bewerken]

Om onze vrienden en gedetineerden hun rechten te garanderen, verkenden we de ‘Creative Commons’-website. Hierop stond een eenvoudig stappenplan over hoe we werken kunnen beveiligen.

1. Ga naar http://creativecommons.org/choose/ en vul het formulier in.

2. Kopieer de link die wordt weergegeven en plak deze onder het bestand dat beveiligd dient te worden.

3. Wanneer de link geplaatst moet worden bij een (nieuw) bericht is het best om te werken in de HTML code.

4. Nadat de bewerking is opgeslagen verschijnt de juiste link onder het werk op het nieuwe bericht.


Waarom Creative Commons?

Vanaf er iets op het web wordt plaatst, komt het in de Europese Unie onder Copyright te staan in de. Copyright geeft een auteur al zijn rechten waardoor je je juridisch in de problemen kunt komen wanneer je werk van een ander kopieert, gebruikt, verandert… Omdat iedereen dit wel eens doet, zocht Creative Commons naar een oplossing. Zij staan voor: ‘some right provided’. Hierbij beschermen ze toch de rechten van de auteur met een licentie. Bij elke licentie behoudt de auteur zijn auteursrechten, maar hij kan toestaan dat anderen zijn werk kopiëren, distribueren en op andere manieren gebruiken, zolang het voor niet-commerciële doeleinden is. Er moet ook altijd sprake zijn van naamsvermelding. Elke Creative Commons licentie werkt over de hele wereld en is geldig zolang het werk auteursrechterlijk beschermd is. Bronnen: www.creativecommons.org

Virtueel Museum[bewerken]

Omdat we zeker genoeg technische toepassingen wilden, kozen we ervoor om een virtueel museum aan te maken. Dit gebeurde via de website: http://www.artsteps.com/. We maakten een login aan en vervolgens wees alles zich haast als vanzelf uit. Onze gebruikersnaam werd zoals alle vorige keren ‘TalrijkeKunst’. Dit zorgt namelijk voor eenheid.

Na dit alles, gingen we verder met het opvullen van de expositieruimte. Via ‘Create your virtual exhibitions’ kunnen deze aanpassingen gebeuren. Wanneer je op de link ‘upload artifacts’ klikt, kon je werken toevoegen (zoals op de eerste printscreen weergegeven). Samen kozen we er de mooiste werkjes uit. Deze werden dan in de galerij geplaatst door de tweede stap aan te klikken bij de ‘create your virtual exhibition’. Na heel wat knip-, plak-, verschuif-, herschuifwerk, werd het gewenste resultaat bereikt. Deze is te bewonderen op onderstaande link. Men kan zonder enig probleem door de ruimte wandelen door middel van de pijltjestoetsen. Wanneer men op een werk klikt, zal deze in een apart venster op je scherm te voorschijn komen. http://talrijkekunst.artsteps.com/default.aspx

Soundcloud[bewerken]

Doordat het gebruik van verschillende media op de blog beperkt was en velen van de muzikanten al een bestaande blog of website hadden, besloten we te werken aan de hand van verschillende links. Op de blog werd dan simpelweg verwezen naar de betreffende websites waarop de werken te raadplegen zijn.

De artiesten die nog geen werken online hadden staan, hebben we een plaats gegeven op soundcloud. Via dit kanaal kan men muziek delen met anderen en ook muziek en bestanden van andere gebruikers ontdekken. Dit idee sluit mooi aan bij het doel van onze blog. Het aanmaken van een account verloopt vrij eenvoudig. Via de homepagina http://soundcloud.com/ kan men doorklikken op ‘sign up’. Na het invullen van een e-mailadres en wachtwoord is het proces al voltooid en kan men bestanden uploaden en bekijken.

Hotmailadres[bewerken]

Om de kunstenaars de mogelijkheid te geven snel en gemakkelijk in contact te komen met ons, maakten we een e-mailadres talrijkekunst@hotmail.com aan. Via deze weg kunnen mensen bij ons terecht met vragen en opmerkingen omtrent de blog of ons project. Vragen om kunst te uploaden kunnen ook via deze manier verwerkt worden.

Procesverslag[bewerken]

Update 1: 8 november 2011

Hieronder volgt een eerste update van gedane taakjes voor ons project.

 • Bouwen van een website

Chloë ging te rade bij een vriend naar de mogelijkheden om een website te bouwen. Hij hielp ons met het ontwerpen van een goede site en gaf ons tips over de lay-out en dergelijke. Wanneer we verder staan met ons plan zal besproken worden hoe wij dit alles zullen doen.

 • Afsluiten forum

Astrid heeft gevraagd om het forum op point carré af te sluiten zodat enkel onze groep de berichten/meldingen/… kan zien. Voorlopig is hierop nog geen reactie gekomen.

 • Facebookgroep oprichten

We besloten om een groep op facebook op te richten omdat hierop, vaker dan op Pointcarré, wordt gekeken en omdat dit privé is. Birthe richtte deze op en sindsdien werd hier al volop gebruik van gemaakt. Toch proberen we ook nog steeds berichten op het forum te posten, zodat de professor kan zien dat we zéker niet stil zitten.

 • Mailen gevangenissen

Florien stelde volgende mail op voor de gevangenissen

Beste ....Deze mail stuur ik, Florien Ryckebosch, u naar aanleiding van ons telefoongesprek. Hieronder vindt u namelijk een korte samenvatting van ons project:Naar aanleiding van het vak Leertechnologieën werd ons, agogen in wording, gevraagd om een project uit te werken waarbij verschillende leertechnologieën aan bod komen.Als studenten Sociale Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel zagen wij onze kans om ons uiteindelijke doel van deze opleiding, het helpen van mensen die het in de maatschappij niet makkelijk hebben, al met deze opdracht wat te ontwikkelen. 
De doelgroep die we voor deze opdracht voor ogen hebben, zijn personen die om gelijk welke reden in de gevangenis zijn terecht gekomen. Deze mensen willen we namelijk via Kunst geleidelijk aan opnieuw in de maatschappij integreren. Voor gevangenen die bijvoorbeeld een talent hebben voor muziek, tekenen, schilderen, toneel etc. willen we een blog aanmaken zodat hun kunst de wereld ingestuurd (en dan ook gehoord/gezien) kan worden.Onze vraag is dan ook of er enige samenwerking zou mogelijk zijn met de gevangenis van Leuven omtrent dit project. Hierbij rekening houdend met de gepaste discretie en voorwaarden/wensen van jullie kant.Uitziend naar een succesvol project hopen wij op een positief antwoord.

 Met Vriendelijke Groeten,

 Het Agogenteam:Birthe Bruninx
 Astrid De Schoolmeester
 Marjolein Dieltiens
 Chloë Bastin
 Ken Pieraerts
 Florien Ryckebosch

We besloten om de gevangenissen telefonisch te contacteren en op deze manier ons project uit te leggen. Florien belde alle Vlaamse gevangenissen op met volgend resultaat:

 1. De meeste gevangenissen waren aan de telefoon heel positief
 2. De meesten vroegen naar een korte uitleg op mail
 3. Gent en Ieper moeten Florien nog terugbellen
 4. Afspraak met Dendermonde (vrijdag 18/11)
 5. Afspraak Oudenaarde (maandag 14/11)
 6. Leuven, Mechelen en Hasselt gingen nog terug mailen
 7. Schriftelijke aanvraag voor Antwerpen moet nog gebeuren
 • Plan B

Marjolein zou de mogelijkheden onderzoeken voor andere instellingen. Dit is (voorlopig) niet meer nodig omdat we over het algemeen zeer positieve reacties kregen bij de gevangenissen. We gaan dan ook verder met plan A en laten plan B voorlopig links liggen. Ken hield zich bezig met het opzoeken van adressen van psychiatrische instellingen. Voorlopig doen we hier niets mee.

Update 2: 14 november 2011

Florien en Marjolein werden om 11u verwacht in de gevangenis van Oudenaarde. In een gevangenis loop je niet zomaar binnen. Allereerst moet je een hele screening ondergaan; identiteitskaart afgeven, foto laten nemen, gsm afgeven en door een metaaldetector lopen. Na dit hele proces krijg je de toestemming om de gevangenis binnen te treden. Dit was een hele ervaring voor hen. De heer Hans Claus ontving hen op zijn bureau waar werd verteld over het hele project. Meneer Claus was meteen zeer duidelijk: hij vond het een slecht idee. Een blog vol kunst van gedetineerden was te stigmatiserend, dit zag hij absoluut niet zitten. Dat antwoord kwam vrij onverwachts vermits meneer Claus ons had uitgenodigd voor een gesprek en hij zoiets volgens ons wel via mail kon laten weten. Graag wilden we weten of hij een beter voorstel had. Meneer Claus vond het een beter idee als we de kunst van gedetineerden op een bestaande site zouden zetten. Het bezoek aan Oudenaarde was niet waar we op gehoopt hadden. Hetgene meneer Claus te zeggen had, was echter wel terecht. Het biedt ons een nieuwe frisse kijk op de dingen. We zullen op zoek moeten naar een alternatief voor het oorspronkelijke idee.

Update 3: 15 november 2011

Vandaag werd de uiteindelijke blog aangemaakt door Chloë en vond er een eerste verkenning plaats. We besloten om een blog aan te maken voor kunst van vrienden, vrienden van vrienden, ... en hierbij dan de werken van gedetineerden te integreren. Zo zou het stigmatiserend effect namelijk verdwijnen.

Er werd een pagina aangemaakt voor fotografie waarop een aantal foto’s werden tentoongesteld. De verdere uitwerking zal besproken worden in groep.

Update 4: 17 november 2011

Marjolein maakte een Google document aan voor het logboek. Omdat Marjolein al een youtube-account had, en daardoor ook een Google-account, was dit voor haar gemakkelijk. Klikken op de knop documenten en het logboekbestand uploaden. Op deze manier is het document voor iedereen beschikbaar wanneer er tekst wordt toegevoegd... Het kan tevens door iedereen aangepast worden. De hele groep ontving via mail een uitnodiging om het document te bewerken.

Update 5: 18 november 2011

Na het contacteren van Rinus, de broer van Florien, werkten Birthe en Florien hard aan de blog. Rinus had hen namelijk uitgelegd dat je beter via berichten werkte ipv. pagina’s. Florien legde via het facebook-forum aan de rest van de groep uit hoe dit het best gedaan werd. Het werken via berichten bleek inderdaad evidenter dan het werken via pagina’s. Zo werd alle kunst namelijk per kunstenaar gepost en komt het niet allemaal in één ‘paginabericht’ terecht. Marjolein, Birthe, Florien en Chloë brachten een bezoek aan de gevangenis van Dendermonde. In tegenstelling tot het bezoek aan Oudenaarde, verliep het gesprek in Dendermonde veel vlotter. (Dit wellicht doordat we ons project ietwat hadden veranderd) Ditmaal kwam er positieve respons en hadden we een goed gevoel bij de verdere samenwerking. Dendermonde had nog enkele opmerkingen/werkpunten:

 1. Waarom alleen gedetineerden? Waarom geen andere minderheidsgroepen betrekken?
 2. Welke boodschap willen jullie overbrengen? Hoe gaan jullie het kaderen? Soort van inleidende tekst is noodzakelijk.
 3. Wat met auteursrechten? Is er een soort toestemmingsformulier dat de gedetineerden kunnen tekenen? Wie houdt het formulier bij?
 4. Wat met communicatie naar de gevangenen toe? Hoe verkrijgen zij informatie over de blog en hun werken?
 5. Hoe weten mensen van het bestaan van de blog? Hoe gaan jullie naambekendheid krijgen?

Over bovenstaande vragen brainstormden we samen met de verantwoordelijk van de gevangenis en kwamen samen tot volgende conclusies.

 1. We willen onze focus niet alleen beperken tot gedetineerden. We zullen proberen andere minderheidsgroepen zoals, gehandicapten, mensen met een geestesstoornis… te integreren op de blog. Voorlopig ligt de focus op de kunst van gedetineerden, als we die vast krijgen ondernemen we verdere stappen naar ander groepen toe.
 2. We willen tonen dat gedetineerden (minderheidsgroepen in algemeen) niet van ‘vrije’ mensen verschillen. Op de blog zal men kunst van mensen met verschillende soorten achtergronden terug vinden. Dit zonder de achtergrond expliciet te vermelden. Op deze manier wordt de kunst van gedetineerden niet in hokjes geplaatst, maar op een gelijkaardige manier bekeken.
 3. Er zal een toestemmingsformulier gemaakt worden waarop men toestemming geeft om de werken te publiceren. Met de keuze tussen Copyright en Creative Commons. Het formulier wordt dubbel afgedrukt en opgestuurd naar Florien.
 4. We zullen de geplaatste reacties aan de verantwoordelijke van de gevangenis doorsturen of er kan gewerkt worden met brieven die gericht zijn aan de gedetineerde zelf.
 5. We zullen reclame maken voor onze blog via verschillende kanalen. Facebook, VUB-nieuwsbrief, Kultuurkaffee, links op bekende sites, de openbare bibliotheek, mogelijks media(krant, radio, tv…)

Dendermonde zag deze samenwerking als iets van lange termijn. We hopen echter dat er kunst beschikbaar zal zijn voor onze deadline 9 december. Verdere communicatie zal verlopen volgens mail. Als afsluiter van het bezoek kregen we ook de kans om een kijkje te nemen in de gevangenis en het crea-atelier.

Update 6: 25 november 2011

Psychiatrische instellingen van Ieper, Mortsel, Boechout en Brugge werden ingelicht over ons project en kregen onderstaande mail, gemaakt door Birthe en Florien, in hun inbox:

Beste Meneer Beste Mevrouw

Naar aanleiding van het vak Leertechnologieën werd ons gevraagd om een project uit te werken waarin verschillende leertechnologische middelen aan bod komen. Mits wij studenten zijn in de Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel is het onze taak om allerlei methodieken te vinden om mensen die moeilijkheden ondervinden in de samenleving te helpen er toch hun draai te vinden. Daarom besloten we een blog aan te maken voor de kunst van deze mensen. Hierbij spitsen we ons toe op kunst van gedetineerden en personen uit psychiatrische instellingen. Op lange termijn zullen we waarschijnlijk ook de kunst van andere 'taboegroepen' uit de samenleving proberen erbij te betrekken. Ook spelen we met het idee om de mooiste kunst eruit te pikken en er een tentoonstelling mee uit te bouwen.

Mits we de blog niet stigmatiserend wilden opbouwen, gingen we al reeds op zoek naar de kunst van vrienden, vrienden van vrienden, kennissen, kennissen van kennissen, etc. De blog ziet er momenteel als volgt uit: http://talrijkekunst.wordpress.com/ Dit is natuurlijk slechts een ruwbouw waar nog volop aan wordt gewerkt.

Ons agogisch aspect is dan ook om de kunst van gedetineerden en mensen uit psychiatrische instellingen evenwaardig aan de buitenwereld te tonen en mensen er dan ook bewust van te laten worden dat ook hun kunst er een met een grote K kan zijn! Ook Gedetineerden en personen uit psychiatrische instellingen kunnen uit het idee dat hun kunst wordt gezien positieve kracht putten!


Onze vraag naar jullie toe is dan ook of het mogelijk zou zijn om met Het Heilig Hart van Ieper samen te werken en de kunst van de mensen die bij jullie zijn opgenomen erop te plaatsen.


Uitziend naar een succesvol project hopen wij op een positief antwoord!

Met Vriendelijke Groet, Het agogenteam:

Birthe Bruninx Ken Pieraerts Chloë Bastin Astrid De Schoolmeester Marjolein Dieltiens Florien Ryckebosch


Ook Hans Claus van de gevangenis Oudenaarde werd opnieuw gecontacteerd. Ditmaal ontvingen we positief nieuws van zijn kant! Na het zien van onze blog is hij namelijk bereid toch mee te werken aan het project. Maandag hebben we een telefonische afspraak met hem.

De Rode Antraciet, een organisatie die werkt met kunst van gevangenen, ontving vandaag ook een mailtje van ons. De gevangenis van zowel Mechelen als Ieper had deze organisatie namelijk aangeraden. Spannend! Wie nog een nieuw e-mailbericht zal terugvinden in haar mailbox is Annelies Jans. Het document dat Astrid opmaakte voor de officiële toestemming van de gevangene werd namelijk vandaag naar haar verstuurd.

Het probleem omtrent de leertechnologische kant van ons project werd vandaag opgelost. Ken snuffelde rond op het internet en vond iets heel interessant. Hij zal zich hier dan ook voortaan op focussen. Ken probeert een virtueel museum op poten te zetten.

Vanaf vandaag kan iedereen ook de informatie over ons project terugvinden op onze blog onder het puntje ‘About’. Dit werd geschreven door Florien.

Ooit gedacht dat uw buurvrouw prachtige schilderijen maakte? En hoorde u al dat de vriendin van de zoon van de tante van de slager op de hoek geweldige muziek creëert? Of wat dacht u misschien van dit nieuwtje: ‘De man die u zonet op straat tegenkwam, is een beroemde tekenaar in spé.’?

Kunst zit in alle hoekjes van de wereld en wij gaan er graag (samen met u) naar op zoek. Vrienden, vrienden van vrienden, kennissen, kennissen van kennissen, etc.; We contacteerden de kunstenaars onder hen en stellen ze met plezier aan u voor!

Aanschouw deze blog en geniet van de prachtige werken die deze (beginnende) kunstenaars aan de wereld willen laten zien. Had je tijdens het bekijken van de oeuvres een leuke gedachte en wil je die met ons delen? Voel je dan vrij om een reactie te plaatsen!Doen deze kunstwerken je aan een kunstenaar denken of ben je er zelf één? Stuur dan een mailtje naar talrijkekunst@hotmail.com . Alle kunst is welkom!

Onverwachte wendingen, onthutsende invalshoeken, creatieve verrassingen, uitzinnige gedachten...; Kunst brengt ze allemaal met zich mee! En ook met onze blog is dit gebeurd! ‘What’s in a name’, zoals Julia ons zou zeggen. Wel, stond u er bij het bekijken van de kunstwerken bij stil dat deze kunst wel eens van een gevangene zou kunnen zijn? Of misschien wel van iemand uit de psychiatrische instelling? Nee? Bekijk ze dan even opnieuw en laat de verbazing, trots, ongeloof... over je heen vallen en geniet van deze onverwachte wending, onthutsende invalshoek, creatieve verrassing, uitzinnige gedachte...

Wie zijn wij en waarom doen wij dit? Als tweedejaars Agogen aan de Vrije Universiteit Brussel werd ons naar aanleiding van het vak ‘Leertechnologieën’, gegeven door Meneer Questier Frederik, gevraagd om een project uit te werken waarbij verschillende leertechnologieën aan bod komen. Birthe Bruninx, Marjolein Dieltiens, Ken Pieraerts, Chloë Bastin, Astrid De Schoolmeester en Florien Ryckebosch gingen samen aan het werk en ontwierpen uiteindelijk deze blog. Een blog waar de kunst van mensen uit verschillende sociale lagen van de bevolking elkaar ontmoet en één wordt.

Verder werden nog wat mensen gecontacteerd omtrent de titels van de werken zodat we het probleem met CC kunnen oplossen. Hierbij werden ook nog twee kunstenaars gestrikt om hun kunst op onze blog te plaatsen!

 • Blog

Tijdens het weekend werkt iedereen aan het blog, cc licenties worden aangemaakt, extra werken worden toegevoegd, er wordt een pagina ‘contact’ aangemaakt. Iedereen draagt hieraan bij.

Eerder werd de Creative Commons website al verkend tijdens een vergadering. Voornamelijk Birthe en Marjolein hielden zich hiermee bezig. Dit weekend werd er verder gebruikt gemaakt van cc en werd er voornamelijk uitgezocht hoe dit het best op de site geplaatst werd. Er waren enkele moeilijkheden met het gebruik van de HTML code, maar na verder opzoekingswerk door Chloë werd alles duidelijk.

Update 7: 29 november 2011

Florien en Astrid hebben opnieuw een afspraak met Hans Claus van de gevangenis van Oudenaarde. Hans Claus is na het bekijken van de blog 100% zeker dat hij wil meedoen. Verdere afspraken worden gemaakt en een jurist wordt erbij gehaald om de juridische kant te bekijken. Hij wil ook graag dat wij op één of andere manier verklaren dat we de privacy van de gedetineerden zullen respecteren. Wanneer we kunst van gedetineerden toegestuurd krijgen, is het ons ten strengste verboden om aan dit aan de buiten wereld te laten blijken of te zeggen. Titels als ‘Van een gedetineerde’ zijn dus uit den boze. Als laatste stelde hij voor dat wij een affiche maken over ons project zodat zij die kunnen uithangen in het crea-atelier van de gevangenis. Op die manier worden de gedetineerden op de hoogte gebracht van ons plan en kunnen zij zich kandidaat stellen om op onze site te komen.

Update 8: 31 november 2011

Astrid mailt een vriend die affiches maakt. Ze spreekt af om dit weekend eens samen te komen om de mogelijkheden te bekijken om een mooie affiche te maken.

Update 9: 5 december 2011

Astrid maakt samen met Robbert een affiche en plaats die op de facebookgroep. Iedereen onthaalt de poster met enthousiasme en die zal binnenkort te bezichtigen zijn in de gevangenis van Oudenaarde en waarschijnlijk ook die van Dendermonde.

Toekomstplannen[bewerken]

Wat we reeds bereikt hebben met ons project is slechts het begin. De eerste kunst van gevangenen is ons pas bereikt en zal binnenkort op onze blog verschijnen. Naar de toekomst toe zal onze verzameling hopelijk regelmatig worden aangevuld. Dit zowel van gevangenen als van andere doelgroepen. Tot nog toe hebben we verschillende obstakels overwonnen, in de toekomst zal dit zeker niet verdwijnen. De grootste reden hiervoor is de regeling rond het hele gevangeniswezen. Deze is namelijk vrij strikt. Men kan niet zomaar kunst publiceren van gedetineerden zonder hiermee rekening te houden met alle regels en dit alles op een degelijke manier af te bakenen.


Ter aanvulling hadden we graag een stap gedaan in de richting van gehandicapteninstellingen, jeugdinstellingen… Als al deze groepen een plekje gekregen hebben op onze blog, is het de bedoeling dat de blog wat naambekendheid krijgt. We zouden reclame willen maken via facebook omdat dit tegenwoordig het medium is om mensen te bereiken. Een kleine proef is hiermee gebeurd en al snel kregen we meer bekijks. We hopen dat de VUB hierbij een handje wil helpen door een vermelding in de nieuwsbrief of in een ander boekje. Tevens zullen we verschillende media proberen te contacteren: lokale kranten, radiostations, tv-zenders… Een volgende mogelijkheid is het organiseren van een tentoonstelling met een selectie van de werken. Liefst nadat er al wat naambekendheid is zodat hier publiek op zal afkomen. Voorlopig zien we dit als een doelstelling voor volgend semester. Dit zou een mooie gelegenheid zijn om een stap verder te gaan en de beste/mooiste kunstwerken tentoon te stellen (eventueel optie op verkoop). Graag hadden we de tentoonstelling georganiseerd in de KK-gallery boven het Kultuurkaffee. Dit zouden we eventueel kunnen organiseren met de eerstejaarsstudenten agogiek, deze hebben namelijk tijdens het tweede semester een project lopen in organisatie met het KK. Prof Wim De Pauw werd hierover al ingelicht en reageerde niet negatief. Een laatste ‘project’ dat we graag zouden willen realiseren is het bijwonen en/of mogelijk maken van een workshop in het crea-atelier van een gevangenis. Tijdens de eerste kennismaking met Dendermonde werd ons de kans aangeboden dit te doen. Binnen onze opleiding leek dit ons een meerwaarde te zijn en voornamelijk een unieke kans om mee te mogen maken. De verwezenlijkte producten kunnen we dan eveneens op de blog plaatsen, mits toestemming van de gedetineerden. In Oudenaarde is er eventueel de mogelijkheid om een crea-atelier mee te maken. Hierover zal later meer duidelijkheid komen.


Samenwerking[bewerken]

Onderstaande matrix geeft weer wie wat gedaan heeft tijdens het groepswerk.


Besluit[bewerken]

Niemand van onze groep had een grote kennis van computers bij het begin van de opdracht. Toch mogen wij trots zijn op het bereikte resultaat. Met heel wat zoekwerk hebben we een mooie blog neergezet. Door deze taak hebben wij kennis gemaakt met verschillende vormen van ICT (soundcloud, wordpress, …). Tevens zijn heel wat deuren voor ons open gegaan. We hebben in de toekomst misschien de mogelijkheid een creatieve workshop te geven/volgen in de gevangenis en de resultaten op de blog te posten. Met heel wat plezier hebben we de blog bijgewerkt en een virtueel museum gemaakt. Ondertussen hebben we het project bekend gemaakt op onze facebookpagina’s en merken we dat er een pak meer bezoekers per dag komen. We hopen dat dit een voorteken is voor een succesvolle verderzetting van het project. Wij hopen dan ook dat wij dit project nog een tijd mogen verder zetten en nog heel wat minderheidsgroepen kunnen vertegenwoordigen.


Individuele reflecties[bewerken]

Astrid[bewerken]

Voor het project had ik amper kennis van ICT. In Word en PowerPoint kon ik wel mijn plan trekken, maar veel verder dan dat ging het niet. Door deze taak heb ik dus wel mijn grenzen moeten verleggen, wat heel goed is. Ik heb heel wat dingen bijgeleerd (zoals werken met wordpress, virtueel museum, photoshop…). Programma’s die ik anders nooit zelf zou gebruiken. Werken met internet zal, jammer genoeg, nooit mijn sterkste punt zijn. Ik vond het altijd heel ingewikkeld om met de blog te werken. Er moest meerdere malen uitgelegd worden wat er moest gebeuren voor ik het alleen kon. Eenmaal ermee weg, ging het wel makkelijker. Maar ik blijf stress hebben als ik aan de site werk, ook al kun je niet veel verkeerd doen. In een muisklik is het weer verwijderd of aangepast. Het komt er meestal op neer dat je gewoon even moet zoeken hoe alles zit. Heel lastig was dat mijn internet op kot helemaal niet goed werkt. Ik heb daar al meerdere malen over geklaagd bij de conciërge, maar er verandert niets. Daarom werk ik het meest aan de blog in het weekend, thuis, waar alles wel werkt naar behoren en ik rustig alles kan verkennen. Ik vond het superleuk om de gevangenis te bezoeken. Het is weer een ervaring erbij en ik hoop dan ook dat ik in de toekomst nog verdere contacten kan leggen.

Birthe[bewerken]

Na het lezen van de opdracht op PointCarré was ik iet-of-wat overdonderd door de taak. Mijn ICT-kennis is vrij beperkt en ik zag me niet in 1, 2, 3 een digitaal leerplatform, website of … bouwen. Maar naarmate de samenkomsten met de groep vorderden, verdwenen mijn twijfels en zag ik het project steeds meer zitten. Al snel kwamen we er achter dat we met dit project zeer leerrijke dingen konden(/kunnen) verwezenlijken, zowel op menselijk- als op ICT-vlak. Deze opdracht heeft me ontzettend veel bijgebracht. Allereerst geeft het enorm veel voldoening om de huidige blog te zien. Op voorhand had ik niet durven denken dat we op dit, voor mij, magnifiek resultaat zouden komen. Achteraf bekeken was dit niet zo moeilijk als eerst verwacht. Zoals de professor in de les zei is dit iets wat je leert door te doen, door te ontdekken. Dit kan ik alleen maar bevestigen. Vervolgens vind ik het ook een meerwaarde dat we met dit project écht iets kunnen bereiken, dat dit geen project is dat eindigt na een evaluatie. Verder zou het mij enorm tevreden stellen als we voor deze minderheidsgroepen van betekenis kunnen zijn, dat we hen kansen kunnen geven. Tenslotte vind ik het een pluspunt dat we in contact zijn gekomen met gevangenissen. Later zou ik hier graag mee samenwerken en deze eerste kennismaking stemt me enorm tevreden. Dus als besluit kan ik stellen dat deze opdracht enkel positief werkte op mijn humeur.

Chloë[bewerken]

Toen ik voor het eerst te weten kwam dat een blog/website moest worden aangemaakt, had ik geen idee hoe hieraan te beginnen. Mijn kennis reikte niet verder dan het onderhouden van een computer en het werken met eenvoudige software. Ik was dan ook zeer tevreden wanneer ik beroep kon doen op een kennis (Yves) om enkele mogelijkheden te overlopen. Ondanks de ingeroepen hulp, gebeurde de ontwikkeling van de blog door verkenning en oefening, wat opvallend vlot en zeer eenvoudig was. De meeste zaken wezen zichzelf uit. Over het algemeen heb ik een beter overzicht gekregen over de mogelijkheden van een blog en de verschillende interactieve sites en blogs die er al bestaan. Ik geloof dat een blog zeer effectief is om discussies op te starten en informatie te delen. Wat ik daarbij nog belangrijk vind, zijn de kleine handelingen die ik heb bijgeleerd. Het maken van een printscreen was mij al bekend, ik was enkel nooit op het idee gekomen dit te gebruiken en was deels al vergeten hoe dit gemaakt werd. Het interessantste aan deze opdracht vond ik het ontdekken van het virtueel museum en de kennis over Creative Commons. Persoonlijk vind ik dit een goed initiatief.

Florien[bewerken]

Nu we aan het einde zijn gekomen van deze taak vraag ik me af hoe ik ooit heb kunnen denken dat het maken van een blog een zeer moeilijk iets was. Na het contacteren van experts en het zelf wat ‘foefelen’ bleek alles vanzelfsprekend te zijn. Drukken op dit knopje, drukken op dat knopje en hup: http://talrijkekunst.wordpress.com/ was een feit. Om alles nog wat gemakkelijker en fijner te maken, moest er ook gewerkt worden met soundcloud en google docs. Ook dit was een zeer aangename kennismaking. Dit project heeft me aangezet om verder op verkenningstocht te gaan in de wereld der leertechnologieën en daar ben ik blij om. Tevens ben ik héél erg trots op wat we hebben bereikt met ons project zelf. Het was niet evident om een samenwerkingsakkoord met de gevangenissen te kunnen sluiten. Toch bleven we er samen voor gaan waardoor we naar mijn mening een toch wel prachtig project hebben opgestart. Toen we onze blog uiteindelijk openstelden voor de kunst van onze vrienden, hadden we verwacht om elk drie kunstenaars te kunnen bereiken. Wanneer je nu onze blog bekijkt, kun je zien dat dit er héél wat meer zijn. We kunnen dan ook besluiten dat het doel dat we voor ogen hadden door de weken heen veel groter en mooier is geworden. In deze reflectie gebruik ik dit dan ook graag als voorbeeld van een fantastische samenwerking. Iedereen werd geprikkeld om zijn eigen kwaliteiten te gebruiken en over te brengen naar de anderen. Alles werd gedeeld en problemen werden gezamenlijk opgelost. ‘Geweldig, die (sociale) agogen!’

Ken[bewerken]

Ik had het geluk om in zeer gemotiveerd team van 5 jonge dames terecht te komen. De motivatie bleef gedurende heel het project aanhouden en zo kwamen we tot een mooi resultaat. In het begin zaten we een beetje met onze handen in het haar, want er was immers niemand die uitblonk in de wereld van de ICT, ook ikzelf was een complete leek. Dit bleek zichzelf gedurende het project op te lossen. Ikzelf heb leren werken met een blog en het zoeken naar bepaalde nuttige links (i.v.m. het virtuele museum). Het enthousiasme van de (amateur)kunstenaars verwonderde mij ook, nooit had ik gedacht dat we samen zoveel kunstwerken zouden samen krijgen. Ook de steun van de instellingen was bevredigend op bepaalde momenten. Het doel dat we wilden bereiken leek soms ver weg, maar dankzij het geloof in onszelf en het geloof van de buitenstaanders deden het project toch slagen. Jammer vond ik het dat ikzelf nooit naar een gevangenis kon stappen wegens tijdsgebrek, maar dit ga ik in de toekomstig proberen goed te maken. We stoppen immers niet met onze werkzaamheden rond deze blog, want we verrijken ook onszelf zowel met de kennis als met leuke contacten. Zo hoop ik ook bepaalde minderheidsgroepen in deze maatschappij te blijven helpen, ook al is het maar met een eenvoudige blog.

Marjolein[bewerken]

Eerlijk toegegeven was ik in het begin van het project heel bang dat het veel te moeilijk ging zijn. Niemand van de groep had computerkennis en ik zelf was al helemaal geen aanwinst voor het team. Uiteindelijk bleek alles minder moeilijk als verwacht. Ik bleek toch niet zo een grote computeranalfabeet als ik wel dacht. Alle computergerelateerde toestanden lijken gecompliceerd, als er iemand even uitlegt wat te doen valt het best mee. Tijdens het leerproces heb ik veel dingen bijgeleerd die ik nog niet wist. Hoe met een blog te werken, een virtueel museum te maken,.... dingen die er moeilijk uitzien, maar in praktijk zichzelf uitwijzen. De meest idiote dingen heb ik ontdekt. Bijvoorbeeld hoe je een printscreen maakt, misschien iets kleins, maar zo handig. Ik ben vooral dankbaar voor de kansen die we hebben gekregen met dit project. De contacten die we gemaakt hebben met de gevangenissen kunnen i de toekomst handig zijn. Daarbij denk ik aan stages, ander projecten, het crea-atelier,... Hiervan was geen sprake geweest als we het project niet hadden opgestart. Over het algemeen ben ik computerkennis, mensenkennis, communicatiekennis en samenwerkingsvaardigheden rijker geworden.


Bijlage[bewerken]

Vergaderingen[bewerken]

Vergadering 1: 27 oktober 2011

Het startschot van ons project werd donderdag 27 oktober 2011 om 15u00, in de Resto van de VUB gegeven. Starten deden we al brainstormend over mogelijke projecten. Volgende mogelijkheden lagen op tafel: • applicatie voor flashmob • radio in de gevangenis • website voor beginnende kunstenaars/artiesten • blog/website voor gevangenen/psychiatrische instelling • fotowedstrijd: bv. Neem een foto met een sinaasappel op een speciale plaats/manier. Uiteindelijk kozen we unaniem voor het 4e idee, namelijk een platform maken waar gedetineerden met hun creatieve uitspattingen terecht kunnen. Indien het niet mogelijk was om dit project succesvol te maken met gedetineerden was plan B om dit met personen in psychiatrische instellingen te realiseren. Vervolgens verdeelden we enkele taken om alvast goed van start te gaan. De taakverdeling zag er als volgt uit: • Chloë: vragen vriend wat de mogelijkheden zijn om een website op te bouwen. • Astrid: mail om forum af te sluiten + mail gevangenis Gent • Florien: mail gevangenis opstellen en sturen naar verschillende gevangenissen • Marjolein: mogelijkheden onderzoeken voor andere instellingen • Birthe: groep facebook oprichten, Mailen gevangenis Limburg • Ken: mogelijkheid psychiatrische instelling Het project is er, een eerste taakverdeling is er, nu wilden we enkel nog de goedkeuring van professor F. Questier. Past ons project binnen de opgelegde opdracht? Ziet de professor dit haalbaar? Is er voldoende aanwezigheid van de leertechnologische kant? …? Vrijdag 28 oktober vond onze volgende les plaats. We babbelden over ons project met de professor en kunnen enthousiast ‘JA’ antwoorden op alle bovenstaande vragen. Ons project kan nu volledig van start gaan!

Vergadering 2: 10 november 2011

Op 10 november kwamen we opnieuw samen met de groep om de vorderingen te bespreken. Hierbij werd er meer in detail nagedacht over het nut en het uitzicht van de blog. Enkele ideeën hierbij waren: • virtueel museum • login of controle op reacties • interactief • voorstelling van doel en eigen groep • achter de schermen? • tonen van foto’s, film, muziek, tekeningen, tekst...

Er werd afgesproken dat Chloë contact opnam met een kennis om de mogelijkheden te bespreken voor het opstarten van een blog. Hierbij kwamen een aantal zaken aan bod, onder andere tumbler en wordpress. De uiteindelijke keuze werd wordpress, hiermee zijn verschillende tools en instellingen mogelijk (o.a. rating, ‘like-knop...). Daarbij kunnen reacties beheerd worden, verschillende categorieën aangemaakt... Eveneens aansluitend bij ons plan is het feit dat reacties beheerd kunnen worden en eventueel verwijderd. De exacte instellingen kunnen we later nagaan. Het enige nadeel van deze blog is dat er geen muziek of film op kan worden afgespeeld. Een tip die hierbij volgde was het gebruik van soundcloud en/of youtube wanneer hier nood aan is.

Vergadering 3: 17 november 2011

Er werd afgesproken in de computerlokalen om te praten over de vorderingen van het project. We namen enkele beslissingen over het verdere verloop van de blog, over hoe we het hele plaatje zagen... Dit alles omdat we op 18 november bij de gevangenis van Dendermonde op bezoek gaan en we dus alles best concreet maakten.

Chloë vertelde hoe je met de blog moet werken: algemeen overzicht, pagina aanmaken, posten van foto’s of tekst... Samen prutsten en testten we er op los om helemaal bekend te geraken met de blog. We namen beslissingen over de achtergrond, het lettertype, het thema, de lay-out... Het gekozen thema werd aangepast, kleuren werden bijgewerkt en kleine details werden veranderd.

Om onze vrienden en gedetineerden hun rechten te garanderen, verkenden we ook de Creative Commons - website. Hierop staat een eenvoudig stappenplan over hoe we werken kunnen beveiligen.

'Vergadering 4: 24 november 2011

Vergadering in Resto en een computerlokaal. Agendapunten: • Gevangenis Mechelen, Leuven en Hasselt kunnen niet ingaan op ons verzoek. • Oplossing: Psychiatrische instellingen contacteren? • Wat met de reactie van de prof? • Hoe zit het met CC? Hoe beveilig je een werk? Is de kunstenaar zeker op de hoogte van CC? • Er moet dringend werk gemaakt worden van logboek! • Te weinig jongens op de blog! Toch kunnen we al vol fierheid vaststellen dat de blog er steeds professioneler en beter uitziet. Er werd inmiddels al heel wat kunst op geplaatst. Dit is ook te zien onder het titeltje ‘Kunstvormen’ in onderstaande printscreen.


To do: • Iedereen: uitzoeken Creative Commons, werken aan logboek • Astrid: opstellen document gevangenis, (VUB, copyright of cc: opties, handtekening), verder werken blog, kunst plaatsen, mail psychiatrie Brugge • Ken: uitzoeken virtueel museum, mailen psychiatrische instellingen (Rekem, Munsterbilzen), kunst plaatsen, • Chloë: uitzoeken logboek, uitzoeken alternatieven gevangenis en psychiatrie, hoe zetten we Creative Commons goed op onze site?, zoek uit ‘contact’ op de site • Marjolein: prof contacteren feedbackmoment, mail psychiatrie Mortsel en Boechout • Birthe: bellen gevangenis Ieper, liedjes op soundcloud, mailadres aanmaken, mail Ieper online • Florien: opstellen openingstekst website, mail opstellen Inge Van Mol, uitleggen soundcloud aan Birthe, mailt psychiatrie Ieper, hoe kan je gewoon een voorwoord op de startpagina zetten, titels werken vragen

Ontdekking van de dag: Khadija zit in onze groep. Waarom wisten we dit niet? Astrid stuurt haar een mailtje via facebook.

Vergadering 5: 28/11/2011

De samenkomst vond plaats in de computerlokalen. Agendapunten: • Aanpassen logboek: tekst Creative Commons, inleiding, Chloë zal de opbouw van de site helemaal uit de doeken doen in het logboek. • Chloë legt ons nog even uit hoe we de link van Creative Commons kunnen omzetten in symbolen. Dit moet namelijk gebeuren onder HTML bij berichten op de site. • Samen verkennen we Virtueel Museum en zetten we al een kleine tentoonstelling op.

To do: • Florien: neemt opnieuw contact op met de gevangenis van Dendermonde en vraagt hoe/wanneer wij de kunst kunnen krijgen • Ken: werkt verder aan het virtueel museum • Chloë: maakt de tekst over de opbouw van de site voor in het logboek • Astrid: schrijft de tekst van Creative Commons en plaats het vergaderingverslag in het logboek • Birthe: aanpassen logboek, lay-out, slaat dit ook op in word voor het geval dat er iets misloopt op Google docs. • Marjolein: helpt Ken met het aanpassen van het virtueel museum.

Tijdens deze vergadering maakten we ook al onze link aan voor het virtuele museum. Dit gebeurde via de website: http://www.artsteps.com/. Daar creëerden we onze login. Als gebruikersnaam kiezen we voor ‘TalrijkeKunst’.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.