Onderwijstechnologie/Rapport

Uit Wikibooks

Rapport onderwijstechnologie Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen 2[bewerken]

Inleiding[bewerken]

In het kader van vak onderwijstechnologie zijn wij op zoek gegaan naar een methode om bestaande technologie op een nieuwe manier te gaan integreren in de leeromgeving om een meerwaarde te kunnen betekenen voor het leerproces van de leerlingen. Wij als LO – studenten hebben besloten in ons eigen domein te blijven omdat we hier de beste know-how bezitten om leerlingen verder te helpen. Wij zijn dus beginnen nadenken hoe we technologische innovaties kunnen integreren in het leerproces binnen de lichamelijke opvoeding. We kwamen vrij snel tot de conclusie dat we met video materiaal het meeste konden bereiken binnen ons vakdomein.

Werkwijze[bewerken]

Het idee: Brainstorming[bewerken]

Oorspronkelijk waren we met het idee vertrokken om video’s te maken van technische uitvoeringen van oefeningen om individuele leerlingen hun eigen fouten te laten zien. Hier kwamen echter snel enkele opmerkingen naar boven. Is dit niet wat tijdsintensief als de leerkracht elke leerling afzonderlijk moet filmen en ook nog eens apars gaan bespreken. Erg practisch werken is het niet en het kwam ook deels in het vaarwater van onze mede LO – studenten die iets dergelijks aan het uitwerken waren. Toen hebben we verder nagedacht en herinnerde één van onze groepsleden een vrijgave van de Universiteit Gent (new didactics in teaching invasion games with application to basketball and team handball) en hebben we vrij snel overgeschakeld naar het idee om iets te gaan doen met ploegsporten, we konden het idee echter ook niet kopiëren. Het uiteindelijke idee is er uiteindelijk gekomen door twee voor ons gekende technologische methodes voor het leren te gaan combineren. Het eerste was het gebruik van videomateriaal voor het aanleren van bepaalde eigenschappen binnen de Lichamelijke opvoeding, het tweede kwam eigenlijk van het vak onderwijstechnologie zelf waar iedereen na de les zijn mening over het lesonderwerp op het forum plaatst en waar er een discussie kan ontstaan waaruit de leerlingen zelfstandig leren nadenken over bepaalde onderwerpen en zo meer inzicht krijgen over wat ze eigenlijk aan het leren zijn. Het uiteindelijke idee hield dus in dat we videomateriaal op een forum gingen plaatsen en onze leerlingen hierop reacties gingen laten plaatsen.

Bepalen van de doelgroep[bewerken]

Het idee was dus ontstaan maar de volgende vraag was wie heeft er nu boodschap aan dit idee? Wat is het practisch nut enzovoorts?... Dit lag erg voor de hand! Wijzelf de LO – studenten zijn de doelgroep. Waarom? Wij LO – studenten hebben grote kans in het onderwijs of in een of ander clubverband terecht te komen. Het leiden van een groep jongeren vraagt inzicht in spelsituaties. Vaak gaan spelsituaties die we zelf leren vaak zo snel dat we zelf amper de tijd hebben om zelf logisch te gaan nadenken over de redenen van de spelsituatie en nog veel minder hoe we onze leerlingen gericht moeten analyseren terwijl wij hun een spelsituatie aanleren. We hebben deze redenering kunnen doortrekken naar nog enkele andere doelgroepen zoals hogeschoolstudenten LO, toekomstige scheidsrechters, initiators, instructors, en zelfs 3e graadsstudenten LO & sport en wetenschappen – sport omdat de kans groot is dat ook zij in clubverband als trainer gaan werken en vaak ook lichamelijke opvoeding gaan verderstuderen op hogeschool of universitair niveau.

Bepaling van de werkmethode[bewerken]

Wij zijn ervan uitgegaan dat als leerlingen zichzelf konden verbeteren zij nog het meeste zouden leren. Dit omdat ze enerzijds de voordelen van het verbeteren zelf ondervinden maar ook door zichzelf bezig te zien hun eigen tactisch inzicht optimaal kunnen verbeteren. Daarom hebben we ervoor gekozen dat de leerkracht de leerlingen filmt in het begin van de leerfase van een bepaalde spelsituatie. Dit zowel om zo snel mogelijk fouten onder ogen te brengen als om genoeg fouten te kunnen laten tonen voor analyse. Zo zou de uitleg van de leerkracht tijdens de aanleerfase veel concreter zijn. De leerkracht zal deze filmpjes dan uploaden naar een specifiek forum / discussieruimte waar de leerlingen op kunnen reageren. Wij hebben er bewust voor gekozen de leerlingen deels te verplichten om aan de discussie deel te nemen door hun beoordeling als deel van hun eindevaluatie die doen gelden zodat iedereen zeker actief meedoet.

Bepaling van de discussieruimte[bewerken]

Hiervoor moesten we eerst nadenken over wie onze doelgroep was. Dat waren vooral wijzelf; studenten. Daaruit vertrekkende lag de oplossing nogal voor de hand: Facebook. Welke student heeft tegenwoordig geen facebook – account? Het is voor studenten een zeer bereikbaar platform en is neutraal voor beide geslachten.

Verdere uitwerking[bewerken]

We gingen dus via facebook werken. Hoe zouden we dit dan praktish aanpakken? Vrij simpel eigenlijk. De leraar maakt een speciaal profiel aan en nodigt alle leerlingen uit als “zijn vrienden”. Dan maakt de leraar een groep aan per klas en eventueel meerdere groepen per klas en nodigt de desbetreffende leerlingen uit in een privé groep. Het is belangrijk dat elke groep privé is zodat het niet zichtbaar is voor buitenstaanders uit de groep die anders nodeloze commentaar zullen posten. De leraar load dan de videofragementen op in de desbetreffende groep zodat de leerlingen van die groep hierop kunnen reageren en waardoor er dus een soort forum discussie ontstaat.

Alternatieven en extra toepasbaarheden[bewerken]

Via Youtube of via een privé – blog zouden we eigenlijk hetzelfde kunnen bereiken maar de toegankelijkheid voor onze doelgroep ligt net iets hoger op facebook. Verder kan de leraar zelf de filmpjes bewerken om extra aandacht te vestigen op bepaalde fragmenten met een open – source programma als kinovea bijvoorbeeld. Technische filmpjes zijn ook mogelijk maar zoals eerder verteld is het nogal omslachtig werk en zijn technische aspecten zoiezo makkelijk te herkennen in de lessituatie doordat ze in veel geïsoleerdere vorm voorkomen. Op latere basis kan de leraar ook een goed voorbeeld online zetten en de vergelijking vragen tussen de twee filmpjes en waarom het laatste beter is als het eerste om hun tactisch inzicht te verhogen. Hetzelfde kunnen we bereiken door af en toe een real – time spelsituatie fragment up te loaden.

Uitwerking van het project[bewerken]

Wij hebben het project natuurlijk ook zelf eens uitgewerkt om te kijken of het in praktijk ook makkelijk haalbaar is. We hebben een puur demonstratief filmpje gemaakt van een zeer korte basketbal spelsituatie namelijk screen – away. Dit is een spelsituatie waar een van de aanvallers voorkomt dat de verdediger van het andere team kan verdedigen op zijn ploegmaat. We hebben een nieuw facebook profiel aangemaakt namelijk leerkracht basketbal en hebben daar enkele groepen gemaakt voor elka jaar van de universitaire opleiding lichamelijke opvoeding. We hebben dan de filmpjes geüpload en zelf enkele reacties geplaatst. We hebben ondervonden dat eens het facebook profiel aangemaakt is en alle groepsleden in de juiste groepen verdeeld zijn het ongelooflijk weinig extra werk vraagt voor de leraar om filmpjes te maken en up te loaden, vooral omdat elk filmfragment nooit langer als 30 sec duurt.


Taakverdeling[bewerken]

Davy[bewerken]

acteur, brainstorm, rapport over project, samenvatting over project, presentatie, geven van relevante commentaar op facebook

Kirsten[bewerken]

acteur, brainstorm, presentatie

Pieter[bewerken]

Acteur, brainstorm, maken van presentatie, geven van relevante commentaar op facebook

Joeri[bewerken]

Acteur, brainstorm, upload naar wiki

Jill[bewerken]

cameraman, brainstorm, aanmaak facebook-profiel, screenshots voor presentatie, uploaden video's

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.