Nieuwgrieks/Inwendig augment

Uit Wikibooks

Als een werkwoord bestaat uit eenlettergrepige stam en een voorvoegsel dan wordt het augment niet vooraan geplaatst maar net voor de stam. Het inwendig augment is echter niet bij alle werkwoorden verplicht, het is echter nooit verkeerd om het te gebruiken.


We kunnen hierbij twee gevallen onderscheiden:

Bij de voorvoegsels απο-, υπο-, επι- en δια- verandert de laatste letter van het voorvoegsel in een beklemtoonde -έ-:

Werkwoord Vertaling Imperfectum Aorist
απο- αποφράζω versperren απέφραζα απέφραξα
υπο- υπογράφω ondertekenen υπέγραφα υπέγραψα
επι- επιτρέπω toelaten επέτρεπα επέτρεψα
δια- διακόπτω onderbreken διέκοπτα διέκοψα


Bij de voorvoegsels περι-, εισ-, εκ-, εν- en συν- wordt de beklemtoonde -έ- tussen het voorvoegsel en de stam ingevoegd:

Werkwoord Vertaling Imperfectum Aorist
περι- περιγράφω omschrijven περιέγραφα περιέγραψα
εισ- εισδύω binnendringen εισέδυα εισέδυσα
εκ- εκφράζω uitdrukken εξέφραζα εξέφρασα
εν- εντάσσω invoegen ενέτασσα ενέταξα
εν- εγκρίνω goedkeuren ενέκρινα ενέκρινα
εν- εμπνέω inspireren ενέπνεα ενέπνευσα
συν- συνδέω samenbinden συνέδεα συνέδεσα
συν- συγκρίνω vergelijken συνέκρινα συνέκρινα
συν- συμπλέκω vervlechten συνέπλεκα συνέπλεξα


Merk op:

  • het voorvoegsel εκ- verandert in εξ- voor het augment.
  • de voorvoegsels εν- en συν- kunnen verschillende vormen aannemen al naargelang de beginletter van de stam, voor het augment vinden we echter altijd de basisvorm.>> Nieuwgrieks >> Werkwoorden >> Inwendig augment

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.