Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Het leesgedrag van Nederlanders/Bijlage 1: vier kaarten met bron en vragen

Uit Wikibooks

Ga achter alleen achter een pc zitten en beantwoord onderstaande vragen (met pen op de achterzijde van deze kaart).

 1. Over welke gegevens gaat de grafiek? Zoek op waar deze informatie precies vandaan komt. (W5H)
 2. Zoek op wat er bedoeld wordt met een fervente lezer.
 3. Zoek op wat er wordt verstaan onder vrije tijd.

Ga nu met drie medeleerlingen in een groepje zitten en zorg dat alle vier de grafieken vertegenwoordigd zijn.
Bespreek je bevindingen en probeer samen een antwoord te vinden op de vraag:

 • Welke factoren zijn van invloed zijn op het leesgedrag van Nederlanders?

Ga achter alleen achter een pc zitten en beantwoord onderstaande vragen (met pen op de achterzijde van deze kaart).

 1. Over welke gegevens gaat de grafiek? Zoek op waar deze informatie precies vandaan komt. (W5H)
 2. Zoek op waarom mensen minder kranten zijn gaan lezen.
 3. Zoek op hoe het komt dat er over het geheel genomen minder gelezen wordt.

Ga nu met drie medeleerlingen in een groepje zitten en zorg dat alle vier de grafieken vertegenwoordigd zijn.
Bespreek je bevindingen en probeer samen een antwoord te vinden op de vraag:

 • Waardoor zijn Nederlanders minder zijn gaan lezen de afgelopen decennia?

Ga achter alleen achter een pc zitten en beantwoord onderstaande vragen (met pen op de achterzijde van deze kaart).

 1. Over welke gegevens gaat de grafiek? Zoek op waar deze informatie precies vandaan komt. (W5H)
 2. Zoek op waarom er meer vrouwen lezen dan mannen. Geef minimaal twee redenen.
 3. In welke leeftijdscategorie is de afname het sterkste? Zoek op waardoor dit komt.

Ga nu met drie medeleerlingen in een groepje zitten en zorg dat alle vier de grafieken vertegenwoordigd zijn.
Bespreek je bevindingen en probeer samen een antwoord te vinden op de vraag:

 • Hoe betrouwbaar is het bronmateriaal (de grafiek)? Geef argumenten.

Ga achter alleen achter een pc zitten en beantwoord onderstaande vragen (met pen op de achterzijde van deze kaart).

 1. Over welke gegevens gaat de grafiek? Zoek op waar deze informatie precies vandaan komt. (W5H)
 2. Zoek op wat er bedoeld wordt met niet-lezers.
 3. Zoek op wat er wordt bedoeld met laag opgeleid, middelbaar opgeleid en hoog opgeleid.

Ga nu met drie medeleerlingen in een groepje zitten en zorg dat alle vier de grafieken vertegenwoordigd zijn.
Bespreek je bevindingen en probeer samen een antwoord te vinden op de vraag:

 • Zegt het gebruikte cijfermateriaal iets over het toekomstige gebruik van boeken? Geef argumenten.


Bronnen[bewerken]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.