Maatschappijleer/Basisbegrippen maatschappijleer/Begrippen parlementaire democratie

Uit Wikibooks

Algemeen belang[bewerken]

Algemeen kiesrecht
Actiegroep
Autoritair regime
BBB
Belangengroep
Benoeming voor het leven
BIJ1
Buitenlandse betrekkingen
Censuur
CDA
Christendemocratie
ChristenUnie (CU)
Communisme
Confessionalisme
Conservatief
D66
Democratie
Demonstratie
DENK
Dictator
Dictatuur
Directe democratie
Ecologisme
Economie
Eerlijke verkiezingen
Economische vrijheid
Forum voor Democratie (FvD)
Gelijkwaardigheid
GroenLinks
GroenLinks-PvdA
Grondrechten
Hybride regime
Ideologie
Indirecte democratie
Individuele verantwoordelijkheid
Individuele vrijheid
Infrastructuur
JA21
Legaliteitsbeginsel
Liberalisme
Lobbyen
Maatschappelijk middenveld
Machtenscheiding
Manipulatie
Meerderheid
Militair regime
Naastenliefde
Nationalisme
Niet-democratische-partij
Onafhankelijke rechtsspraak
One-issuepartij
Ontzuiling
Onvolledige democratie
Oppositiepartijen
Parlement
Parlementair stelsel
Er vinden verkiezingen plaats voor een parlement en op grond van de uitslag van de verkiezingen moet een regering worden gevormd.
De regering moet het vertrouwen hebben van de meerderheid van het parlement.
Parlementaire democratie
Participatie
Partij voor de Dieren (PvdD)
Persvrijheid
Persoonlijke vrijheid
PvdA
Politiek
Het maken van keuzes waaraan allen in de staat zijn gebonden.
Gezaghebbende toedeling van waarden (Easton).
Beslissingen nemen van algemeen belang.
Politiek links
Politiek midden
Politiek rechts
Politieke grondrechten
Politieke kleur
Politieke partij
Politieke spectrum
Politieke stroming
Populisme
Progressief
PVV
Rechten van minderheden
Rechtszekerheid
Referendum
Regering
Religieus regime
Rentmeesterschap
Representatief
Representatieve democratie
Het volk kiest vertegenwoordigers die de beslissingen nemen en met een zekere regelmaat bij verkiezingen verantwoording moeten afleggen over hun beleid.
De bevolking kiest een aantal vertegenwoordigers die het bestuur uitvoeren.
Saamhorigheid
Samenleving
SGP
Sociaaldemocratie
Socialisme
Soeverein
Een staat die op een bepaald grondgebied met duidelijke grenzen het hoogste gezag geniet en het monopolie van geweldsuitoefening heeft.
De zelfbeschikking van staten.
Solidariteit
SP
Staat
Een land met een eigen onafhankelijk bestuur, en met een hiërarchische, politieke organisatie die gezag uitoefent over de plaatselijke bevolking.
Een gebied met grenzen, inwoners en een bestuur.
Tolerantie
Vereniging
Verkiezingen
Verkiezingsfraude
Volksgezondheid
Volksvertegenwoordiging
Volt
Volledig autoritair regime
Vrijheidsbeperking
VVD
Welvaart
Wraking
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.