Inleiding tot de westerse wijsbegeerte/Taken van de wijsbegeerte

Uit Wikibooks

Inleiding tot de westerse wijsbegeerte

Definitie en taakomschrijving

Geschiedenis

Literatuur

Doordat we ons in een vorig hoofdstuk hebben bezonnen over wat wijsbegeerte is en wat haar nut dan wel is, kunnen we haar belangrijkste taken en doelen nu omschrijven. De studie van de filosofie biedt de volgende meerwaarde:

  1. het kritisch onderzoek van wat we geloven en van onze naïef gekoesterde overtuigingen
  2. het aan het licht brengen van onze aannames en vooronderstellingen
  3. de zoektocht naar een waardevol leven (het onderzochte leven dus)
  4. het levendig houden van onze verwondering over de wereld
  5. en de poging om een antwoord te vinden op bepaalde kwellende en belangrijke vragen

Filosofische vragen, die wij als belangrijk ervaren, zijn niet eenduidig te beantwoorden, zoals in de andere wetenschappen soms wel mogelijk is. Dat maakt filosofie ook bijzonder boeiend. Met kritische analyse en op basis van argumenten tracht zij antwoorden te formuleren op andersoortige vragen die zich voor discussie lenen. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk:

"Bestaan zowel lichaam als geest?"
"Is de mens vrij?"
"Wat is het hoogste doel van de mensheid?"
"Bestaat God?"
"Wat is de zin van het leven?"

Deze vragen waar de filosofie zich mee bezighoudt, behoren tot een van de drie grote categorieën:

  1. Problemen in verband met de (aard van) de werkelijkheid
  2. Problemen in verband met de kennis
  3. Problemen in verband met waarden

De discussie over de werkelijkheid behoort tot het domein van de metafysica (of 'ontologie'); epistemologie bestudeert kennis, en onder axiologie (waardeleer) vallen ethiek en esthetica.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.