Gedichten uit de wereldliteratuur/How do I love thee?

Uit Wikibooks
Gedichten uit de wereldliteratuur

Het sonnet van Elizabeth Barrett Browning met Nederlandse vertaling

Sonnets from the Portuguese, geschreven ca. 1845-1846 en voor het eerst gepubliceerd in 1850, is een verzameling van 44 liefdesonnetten geschreven door Elizabeth Barrett Browning voor haar geliefde Robert Browning. De collectie was reeds populair tijdens het leven van de dichteres en dat is nog steeds zo. Met name Sonnet 43 met de versregel 'How do I love thee, let me count the ways' bleef heel bekend.

Engels gedicht (1850)

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday's
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints,—I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life!—and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

Vertaling van Jules Grandgagnage (2021)

Hoe ik je liefheb? Laat me de wijzen noemen.
Ik heb je lief zo hoog en diep en wijd
mijn ziel kan reiken, tot voorbij doem en
grens van eigen zijn en zaligheid.
Ik heb je lief, van dag tot dag, gewoon
bij zon en kaarslicht, vervuld van kalm verlangen,
als vrije mens met recht op liefdesloon,
Ik heb je lief, zo puur als kerkgezangen.
Ik heb je lief met passie voor het helen
van oud zeer, en mijn geloof als kind.
Ik heb je lief met wat ik niet kon geven
aan mijn verloren heiligen, Ik bemin je
Met elke traan en lach, en na het leven,
zo God het wil, bemin ik je nog meer.
J. Grandgagnage[1]

Referentie

  1. Vertaalde gedichten onder licentie CC-BY-SA
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.