Naar inhoud springen

Gedichten uit de wereldliteratuur/Het huis mijns vaders

Uit Wikibooks
Gedichten uit de wereldliteratuur
Portret van Karel van de Woestijne (1937) door Henri van Straten (1892 - 1944)

Het vader-huis was Karel van de Woestijnes (1878-1929) eerste dichtbundel. Het klankrijke Het huis mijns vaders, ook Voorzang genoemd, is een melancholisch gedicht met sterk zintuiglijke beelden. De sfeer is gelaten, loom en moe, wat van de Woestijne bereikt door de assonantie van de lange klinkers die het ritme lijken te vertragen.


Het huis mijns vaders (uit Het Vader-huis, 1903)

Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren,

was stil, daar 't in de schaduwing der tuinen lag

en in de stilte van de rust-gewelfde blaêren.

- Ik was een kind, en mat het leven aan den lach

van mijne moeder, die niet blij was, en aan 't waren

der schemeringen om de boomen, en der jaren

om 't vredig leven van den roereloozen dag.


En 'k was gelukkig in den schaduw van dit leven

dat naast mijn droomen als een goede vader ging....

- De dagen hadden mij de vreemde vreugd gegeven

te weten, hoe een vlucht van groote vooglen hing,

iederen avond, in de teedre zomer-luchten

die zeegnend om de ziel der needre menschen gaan,

als de avond daalt, en maalt in avond-kleur de vruchten

die rustig-zwaar in 't loof der stille boomen staan.


... Tóen kwaamt gíj zacht in mij te leven, en we waren

als schaemle bloemen in den avond, o mijn kind.

En 'k mínde u. - En zoo 'k véle vrouwen heb bemind

sinds, dien, met moeden geest of smeekende gebaren:

ú minde ik; want ik zag uw kinder-oogen klaren

om schuine bloemen in de tuine', en uw aanschijn

om mijn eenzelvig doen en denken tróostend zijn,

in 't huis mijns vaders, waar de dagen tráge waren....


Beluisteren op Youtube
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.