Gebruiker:KKoolstra/Infrastructuurplanning

Uit Wikibooks


Voorwoord[bewerken]

Dit boek is een introductie in de infrastructuurplanning. Infrastructuurplanning houdt zich bezig met de planning van nieuwe civieltechnische infrastructuur, zowel op netwerkniveau (stadsuitbreiding) als op het niveau van afzonderlijke tracés. Hierbij kan het in principe om verschillende soorten (lijn) infrastructuur gaan: wegen, spoorwegen en waterwegen, maar ook kabels en leidingen.

De doelgroep van dit boek bestaat uit aankomend planologen, civieltechnici en verkeerskundigen. Meer in het bijzonder richt het zich op studenten op bachelorniveau in deze disciplines. Daarbij is het specifiek ontwikkeld als studiemateriaal voor studenten civiele techniek van de Hogeschool van Amsterdam.

Dit boek is voor een belangrijk deel geïnspireerd op dictaten van Prof. Sanders, hoogleraar Infra-structuurplanning van de Technische Universiteit Delft. De gedeeltes met betrekking tot geo-informatie zijn grotendeels een bewerking van delen van het boek Geo-visualisatie van T. Nijeholt. Voor meer informatie verwijs ik naar de in de literatuurlijst genoemde bronnen.

Dit wikiboek is nog in opbouw. Initiatiefnemer is K. Koolstra, als docent verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, domein Techniek. Hulp bij dit project, van spellingcontrole tot actief meedenken en meeschrijven aan dit boek, is welkom.

Inhoud testpaginas[bewerken]

Verdiepingshoofdstukken:

Oude inhoudsopgave[bewerken]

Aan de hand van de volgende hoofdstukken wordt verkend wat tracéplanning inhoudt en wat de rol van geo-informatie is in het tracéplanningsproces:

De volgende verdiepingshoofdstukken geven meer inzicht in de in de tracéplanning gebruikte geografische informatiesystemen:

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.