Naar inhoud springen

Gebruik van de opdrachtprompt/Naar de goede map navigeren

Uit Wikibooks

In de opdrachtprompt zie je op de onderste regel de knipperende cursor. Links van deze cursor zie je de huidige map, gevolgd door een groter-dan-teken. De huidige map is de map, waarop je bewerkingen gaat uitvoeren. Als je op het toetsenbord op het pijltje naar links drukt, dan merk je dat de huidige map niet zomaar aan te passen is.

Het bestandssysteem[bewerken]

De bestanden in Windows zijn geordend in mappen, zoals je waarschijnlijk wel weet. In mappen kunnen bestanden zijn, maar ook weer andere mappen. Bovendien zijn er in iedere map nog twee speciale mappen. In Windows zijn die niet te zien, maar in de opdrachtprompt wel. De eerste speciale map heet . (één punt). Deze map staat voor de huidige map. De tweede speciale map heet .. (twee punten). Dit is de map, waarin de huidige map zich bevindt.

Het commando cd[bewerken]

Op de plek van de cursor kun je iets typen op de opdrachtprompt. Het is de bedoeling dat je hier commando's intypt, die de opdrachtprompt begrijpt, en dat je daarna op Enter drukt. Het eerste commando dat je gaat leren is cd of chdir (Change Directory). Het commando verandert de huidige map. Het werkt als volgt:

cd map

waarin map de map is waar je naar toe wilt. Je kunt deze map op twee manieren opgeven. Stel je voor, je bent in de map C:\Program Files, die een submap C:\Program Files\mijnprogramma heeft. Je wilt de huidige map instellen op deze submap.

 • Als eerste kun je dan een absolute verwijzing opgeven. Je typt dan gewoon het hele pad in, dus
cd C:\Program Files\mijnprogramma
 • Als tweede kun je een relatieve verwijzing opgeven. Je hoeft dan alleen maar de naam van de submap op te geven, ofwel je geeft het pad op, hoe de opdrachtprompt er moet komen vanaf de huidige map. Hier is dit dus
cd mijnprogramma

Probeer dit eens uit door enkele mappen in en uit te gaan.

Omhooggaan in de mappenstructuur[bewerken]

Je kunt met een relatieve verwijzing omhooggaan in de mappenstructuur met het commando

cd ..

Dit is ook logisch, want .. is de map waarin de huidige map zich bevindt.

Het commando dir[bewerken]

Als je wilt weten welke bestanden en mappen er in de huidige map staan, typ dan in (afkorting van 'directory')

dir

Je ziet een overzicht van alle bestanden en mappen in de huidige map. Als dit niet op één scherm blijkt te passen, typ dan

dir /p

Dit schrijft steeds één scherm vol, en wacht daarna totdat je op Enter drukt. Hierna wordt het volgende scherm volgeschreven, enzovoorts.

Een voorbeeld van uitvoer met dir:

 De volumenaam van station C is OS
 Het volumenummer is ████-████

 Map van C:\Program Files

13-11-2009 15:55  <DIR>     .
13-11-2009 15:55  <DIR>     ..
28-03-2007 14:36  <DIR>     Adobe
28-03-2007 14:19  <DIR>     AMD
09-04-2009 14:17  <DIR>     Amsterdam University Press
28-03-2007 14:15  <DIR>     ATI Technologies
28-03-2007 14:35  <DIR>     BAE
03-05-2009 19:36  <DIR>     Canon
01-06-2007 16:06  <DIR>     Celestia
30-08-2009 18:25  <DIR>     Common Files
28-03-2007 14:01  <DIR>     CONEXANT
28-03-2007 14:21  <DIR>     Corel
         ... enz. ...

De eerste kolom is de datum van de laatste wijziging. Hiernaast zie je de tijd van de laatste wijziging. De derde kolom bevat de aanduiding <DIR> als dit een map is, anders staat daar niets. In dit voorbeeld zie je alleen maar mappen. De vierde kolom bevat de naam van het bestand of de map. Let ook op de mappen . en .. die dus de huidige map en de bovenliggende map aangeven.

Naar een ander station navigeren[bewerken]

Standaard begint de opdrachtprompt meestal op station C:. Je kunt natuurlijk ook naar de andere stations gaan, maar dit gaat vreemd genoeg niet met cd. Bijvoorbeeld

cd D:

werkt niet. Om naar een andere station te gaan, typ je dit station gewoon in (zonder cd), bijvoorbeeld

D:

Je zult zien dat de huidige map nu verandert in D:\.

Het commando tree[bewerken]

Soms is het handig om een snel overzicht te hebben van de bestanden die zich bevinden in een map. Dit kan met het commando tree dat de mappen in een boomstructuur weergeeft.

tree [pad] [/F] [/A]
 • pad: het pad naar de map van het begin van de boom.
 • /F: als je dit erbij zet, worden ook bestanden ('files') in de boom gezet.
 • /A: als je dit erbij zet, wordt gebruikgemaakt van ASCII in plaats van Unicode voor de "takken" van de boomstructuur.

Een voorbeeld:

c:\Program Files\Mozilla Firefox>tree
Map PATH-lijst voor volume OS
Het volumenummer is 006F0066 98AE:2088
C:.
├───chrome
├───components
├───defaults
│  ├───autoconfig
│  ├───pref
│  └───profile
│    └───chrome
├───dictionaries
├───extensions
│  ├───{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
│  ├───{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}
         ... enz. ...

Het commando cls[bewerken]

Soms is het handig om ter bevordering van het overzicht de opdrachtprompt even leeg te maken. Typ daarvoor (afkorting van 'clear screen')

cls

Het scherm wordt leeggemaakt.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.