Farmacologie/Calciumantagonisten

Uit Wikibooks

Geneesmiddelenlijst


Inleiding[bewerken]

Het gebruik van calciumantagonisten is geïndiceerd bij:

 1. stabiele angor pectoris
 2. hypertensie
 3. paroxysmale supraventriculaire tachycardie, voorkamerfibrillatie

Chemische structuur[bewerken]

Er bestaan veel chemisch verschillende structuren met eenzelfde calciumantagonerende werking aangezien ze allen als aangrijpingspunt de spanningsafhankelijke calciumkanalen hebben (de L-kanalen).

Werkingsmechanisme[bewerken]

De calciumantagonisten inhiberen het calciumtransport transmembranair. Deze werking wordt tegengewerkt indien de calciumconcentratie extracellulair verhoogd wordt.

Farmacokinetische eigenschappen[bewerken]

Farmacodynamische eigenschappen[bewerken]

Verapamil[bewerken]

Verapamil veroorzaakt een inhibitie van de geleiding en de contractie ter hoogte van het hart en inhibitie van de vasoconstrictie.

 • Angor en hypertensie: orale toediening
 • Supraventriculaire tachycardie: intraveneuze toediening

Dihydropyridines[bewerken]

Minder hartspecifiek, wel vasodilaterend. De dihydropyridines verschillen onderling in vasospecificiteit.

 • Angor en hypertensie
 • Cerebraal vaatspasme bij subarachnoïdale bloedingen (met risico op ischemisch lijden): preventief gebruik
 • Syndroom van Raynaud

Diltiazem[bewerken]

Werkzaamheid houdt het midden tussen beide voorgaande klassen van calciumantagonisten. Vooral gebruikt bij:

 • Angor

Hemodynamische eigenschappen[bewerken]

 • Negatief inotroop effect door verminderde myocardcontractie
 • Negatief chronotroop effect door de vertraagde geleiding en de verlengde refractaire periode in de atrio-ventriculaire knoop (AV-knoop). Doch mate van reflextachycardie bepaalt uiteindelijk hartritme.
 • Bloeddrukdaling door vasodilatatie ten gevolge van relaxatie van gladde spiercellen.

Bijwerkingen en contra-indicaties[bewerken]

Bijwerkingen[bewerken]

Contra-indicaties[bewerken]

Wegens gevaar voor cardiovasculair collaps is de intraveneuze toediening van Verapamil gecontraïndiceerd bij:

 • Beta-blokkergebruik
 • Syndroom van Wolff-Parkinson-White
 • Ventrikeltachycardie

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.