Naar inhoud springen

Basiskennis chemie 4/Organische chemie/Alkenen Opgaven

Uit Wikibooks


Theorie

Zie voor de de theorie van deze opgaven hier.

Voor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Zoek de naam bij de structuur

1.
2Z-pent-2-een
2.
buta-1,3-diëen
3.
2-Methylpropeen

De plaats van de dubbele band hoeft hier niet te worden aangegeven: bij propeen is maar één mogelijkheid om de dubbele band een plaats te geven.

Om dezelfde reden hoeft ook de positie van de methylgroep niet aangegeven te worden: zit de methylgroep aan een van de andere koolstofatomen dan wordt de verbinding een buteen.
4.
2-Ethylbut-1-een
5.
3-Methylbut-1-een
6.
2Z-but-2-een
7.
Hex-1-een
8.
Hexa-1,5-diëen
9.
2Z-pent-2-een
10.
2E-4-Methylpent-2-een
11.
Octa-1,7-diëen
12.
2E-but-2-een
13.
1Z,3Z-Cycloocta-1,3-diëen
14.
2-Methylbut-1-een
15.
3,3-Dimethylbut-1-een

Teken de structuurformule van

16.
But-1-een
17.
2,3-Dichloorbuta-1,3-diëen
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom zijn maar twee bindingen aangegeven, dus de andere twee zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
18.
Etheen
of
19.
2E-hex-2-een
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen aan de eindstandige koolstofatomen aan te geven. Aan het koolstof-atoom is maar één binding aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
20.
2-Methylbuta-1,3-diëen
21.
2E-but-2-een
22.
3E-penta-1,3-diëen
23.
Chlooretheen
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het linker koolstof-atoom twee bindingen aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Bij het rechter koolstof-atoom zijn drie bindingen aangegeven, daar is dus ruimte voor nog één waterstof-atoom. Fout is het overigens niet.
24.
3-Joodpropeen
Het is niet noodzakelijk de twee waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom zijn maar twee bindingen aangegeven, dus de andere twee zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
25.
2-Methylpropeen
26.
Cyclopropeen
27.
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-diëen
28.
3Z-hex-3-een
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom is maar één binding aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
29.
1,1-Dibroometheen
::
Het is niet noodzakelijk de twee waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom zijn maar twee bindingen aangegeven, dus de andere twee zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
30.
penta-2,3-diëen
Het is niet noodzakelijk waterstof-atomen ook aan te geven. Aan het koolstof-atoom is maar één binding aangegeven, dus de andere zijn door waterstof bezet. Fout is het overigens niet.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.