Naar inhoud springen

Architectuurgeschiedenis

Uit Wikibooks

Bouwkunst, Architectuurgeschiedenis - Architectuurgeschiedenis


Architectuurgeschiedenis, Inleiding in de architectuurgeschiedenis Architectuurgeschiedenis Architectuurgeschiedenis, Inleiding


Modules
 1. Inleiding
  1. Bouwen om het bouwen

Deel 1.

 1. Prehistorisch Bouwen en Bouwkunst
 2. Klassieke Bouwkunst
  1. Egyptische bouwkunst
  2. Griekse bouwkunst
  3. Romeinse bouwkunst
 3. Ontwikkelingen van de Europese bouwkunst in de Middeleeuwen
  1. Vroeg Middeleeuwse architectuur
  2. Romaanse architectuur
  3. Gotiek en de Gotische architectuur
  4. Laat Middeleeuwse architectuur en de ontwikkeling naar de Renaissance
 4. De Renaissance
 5. Ontwikkelingen vanaf de Barok tot aan het Impressionisme
 6. Industrialisatie en Architectuur
 7. Expressionisme, Art Nouveau, Jugendstill
 8. Het Nieuwe Bouwen
 9. Bouwen volgens het CIAM, Congress International Des Architects Modern
 10. het Moderne Bouwen van de 20ste eeuw

Deel 2.

 1. Tijdschema stijlen en periodes in relatie tot andere kunstuitingen
 2. Meesters van de architectuur in relatie tot periodes en andere kunstuitingen
 3. Werken van beroemde architecten
 4. Literatuur over architectuur
 5. Literatuur over werken
 6. Literatuur over Stijlen en Stromingen

Voorwoord[bewerken]

Dit Boek: Dit boek heeft de bedoeling om op een geschiedkundig correcte manier de elementaire basisbegrippen, stromingen, tijdvakken, bekende architecten en hun werken in het daglicht te plaatsen van de brede (wereld)geschiedenis, in relatie tot elkaar en in relatie tot de ontwikkelingen binnen het vakgebied van het bouwen en dit voor te stellen voor een zo breed mogelijk publiek.

De Opzet: Wie een bijdrage wil leveren wordt verzocht illustraties en uitgewerkte voorbeelden van architectuur van relevant geschiedkundig commentaar te voorzien en bij te voegen op de juiste plaats, of er een eigen plaats voor te creëren. Het is immers door de afbeeldingen en hun beschrijvingen toe te passen dat men de werkelijke draagwijdte van de architectuur in de geschiedenis het best gaat aanvoelen. Anderzijds is het niet de bedoeling dat het accent ligt op de plaatjes alleen. Juist door het plaatsen van relevante voorbeelden van architectuur in een context van de geschiedenis en de ontwikkeling van het bouwen ontstaat een krachtig verhaal. Om een vlotte lectuur mogelijk te maken worden langere en ingewikkelde verhandelingen liefst in een afzonderlijke paragraaf geplaatst. Dit is niet gebruikelijk voor een cursus, maar wie de tekst daarvoor wil gebruiken moet die maar herschikken.

Doelgroepen: Studenten hoger beroepsonderwijs en/of technische universiteit (TU/e TU Delft) / Studenten van de academie voor bouwkunst / Studenten aan de kunstacademie / onderzoekers als naslagwerk / ten behoeve van anderen, derden die met interesse kennis nemen van de architectuur.

Verwachtte voorkennis: Algemene geschiedenis en algemene bouwkunst, kennis van bouwkundige en/of architectonische begrippen. De lezer kan zijn/haar huidige kennis toetsen middels deze startoefening.

Vragen – Aanvullingen: De lezer wordt eveneens uitgenodigd om het cursusmateriaal te verbeteren en/of te aanvullen waar nodig. Eventuele vragen, suggesties en/of opmerkingen kunnen op overlegpagina gesteld worden of op de evaluatiepagina.Succes!

Inhoudsopgave[bewerken]

Concept inhoudsopgave:
Deze inhoud geeft enkel de basis van de architectuurgeschiedenis weer, en kan verder nog evolueren naarmate meer tijdsintervallen, stromingen en stijlen gedetailleerder beschouwd zullen gaan worden.

 1. Inleiding
  1. Bouwen om het bouwen
Piramide in Egypte

Deel 1.

 1. Prehistorisch bouwen en bouwkunst
 2. Klassieke bouwkunst
  1. Egyptische bouwkunst
  2. Griekse bouwkunst
  3. Romeinse bouwkunst
 3. Ontwikkelingen van de Europese bouwkunst in de mMiddeleeuwen
  1. Vroegmiddeleeuwse architectuur
  2. Romaanse architectuur
  3. Gotiek en de gotische architectuur
  4. Laatmiddeleeuwse architectuur en de ontwikkeling naar de renaissance
 4. De renaissance
 5. Ontwikkelingen vanaf barok tot en met impressionisme
 6. Industrialisatie en architectuur
 7. Expressionisme, art nouveau, jugendstil
 8. Het Nieuwe Bouwen
 9. Bouwen volgens het CIAM, Congrès Internationaux d'Architecture Moderne
 10. Het Moderne Bouwen van de 20e eeuw
Piramide bij het Louvre in Parijs

Deel 2.

 1. Tijdschema stijlen en periodes in relatie tot andere kunstuitingen
 2. Meesters van de architectuur in relatie tot periodes en andere kunstuitingen
 3. Werken van beroemde architecten
 4. Literatuur over architectuur
 5. Literatuur over werken
 6. Literatuur over stijlen en stromingen
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.